Riksvåpen:
            
ShetlandFærøyene Island
(Skottland)
Reisebrev fra Vesterled

1. Færøyene: Sommeren 2006.
2. Island: Sommeren 2007.

Litt historikk:
Snorre Sturluson skriver i "Harald Hårfagres saga": «I den ufreden som var da kong Harald prøvde å legge alt land under seg i Norge, ble de funnet og bygd landene ute i havet, Færøyene og Island. Da var det også utferd til Hjaltland. Mange stormenn i Norge flyktet fredløse for kong Harald og for vest i viking;»

Snorre hadde bare rett når det gjelder den norrøne bosetningen på øyene. Shetlandsøyene (Hjaltland), Færøyene og Island ble på 900-tallet kolonisert av vikinger. De var hovedsakelig norske, og koloniseringen stemmer tidsmessig med Harald Luvas krigføringer i Norge for å samle landet til et rike. Hårfager ble han først da jobben var gjort.
I år 874 begikk Ingolf Arnarson fra Rivedal i Sogn og Fjordane dobbeltdrap på to brødre. For å berge livet måtte han rømme landet. Han fór vestover havet til han så nytt land. Da kastet han høysetestolpene over bord, og der hvor stolpene drev i land bygde han seg gård. Gården kalte han Reykjavik etter de varme kildene som fantes der. Ingolf Arnarson var den første som bosatte seg på Island. -Han «gjorde landnåm på Island».

(Trykk på flaggene for å få opp kart.)

Shetland FærøyeneIsland
Kart 1 Kart 2 Kart 3
Shetland fikk eget flagg i 2005.

Når det gjelder Færøyene så tok noen irske munker i år 625 med seg noen sauer og la ut på havet i spinkle skinnbåter. De steg i land på »Farei« (gelisk) De Fjerne Øyer. At øyene også tydes som Fåreøyene skyldes nok at det norrøne ordet »Fær« betyr får. Munkene levde som eremitter rundt om på øyene. Men de måtte til slutt forlate dem på grunn av, som det står skrevet, «normanske sjørøvere.» Det skulle vel aldri være norske vikinger? Munkene etterlot seg et utall av sauer, så Grimur Kambam, den første bonden som bosatte seg der, slapp nok å gå sulten. Han gjorde sitt landnåm i 825, 200 år etter at munkene steg i land, men da hadde disse forlengst forlatt øyene.
På Shetland har bosetningen vart enda lengre. Det finnes det spor etter bosetning helt tilbake til 3000 år før Kristus. Folkeslaget som bodde der ble av romerne kalt for piktere. De fantes fremdeles på øyene da nordmennene bosatte seg der mot slutten av 800-tallet.

(Denne innledningen ble sist rettet sommeren 2008.)