Stien opp til Oksefossen var i bratteste laget for oss.

Tilbake: Trykk på bildet