Fra brønner som er boret rundt om i terrenget ledes det varme vannet inn til kraftverket.

Tilbake: Trykk på bildet