Oppe i fjellene ses isbreen Langjökull.

Tilbake: Trykk på bildet