Man kan tydelig se at kratersjøen har varierende vannstand.

Tilbake: Trykk på bildet