Modell av en middelaldersk bondegård.

Tilbake: Trykk på bildet