Svartsengi geotermiske kraftverk.

Tilbake: Trykk på bildet