120 graders panorama over Reykjavik. Bildet er tatt fra utsiktsplatformen på Perlen.
Biledet stanser når markøren føres inn i bildet, starter igjen når markøren fjernes.

Tilbake: Trykk på bildet