Den midtatlantiske rygg.

Tilbake: Trykk på bildet