PÅ TUR MED M/S RISKAFJORD TIL DE GAMLE HETLANDSØYENERuteopplegg: Tastasjøen – Åmøy – Langøy – Tunsøy - Kalvøy – Stølsvik – Rosenvik – Usken – Lifjell – Stavanger.

Tasta og Randaberg Historielag arrangerte tur med M/S Riskafjord lørd. 9. juni 2007 til de gamle Hetlandsøyene. Erik Thoring var guide på turen. 81 tastabuer og randabergbuer møtte opp. Vi drog fra Tastasjøen (Møgster kai) over Åmøyfjorden, gjennom Linesundet til Åmøy som var en av de gamle Hetlandsøyene. Austre Åmøy som nå ligger i Stavanger kommune, har alltid hatt sterk tilknytning til Tasta . Da Tastaveden ungdomsskole ble bygd på Tasta, gikk ungdommer fra Åmøy på skolen her. På øya er det helleristninger som er unike, og på nordsiden av øya finner en et rikt fugleliv. Jordbruk er en viktig inntektskilde på Austre Åmøy. Vestre Åmøy hører til Rennesøy kommune. Foran oss kneiser Rennesøy Horn med sitt karakteristiske utseende, her beiter sauer for å holde krattet nede. Videre passerer vi den gamle ferjekaien på Askje. Fra Åmøy går turen til Hundvåg og Langøy. Lundsvågen Naturskole på Hundvåg bruker Langøy som ekskursjonssted. På Langøy er det 40-50 fastboende i dag. Vassøy som ligger mellom Langøy og Lindøy, blir kalt ”Den grønne øy”.

Ved Lindøy har vi en times stopp. Vi får servert lapskaus om bord. Det er anledning til å strekke bena og ta en tur over øya. Her er vakkert kulturlandskap og velstelte bygninger. Lindøy er godt kjent for oss alle, en oppdragelsesanstalt fra 1888, stiftet av Lars Oftedal. Det er fortsatt noen få elever ved skolen i dag. Etter å ha strukket på beina og nydt en kopp kaffe i solskinnet, går turen forbi Hellesøy og Kalvøy. Alle beundret den godt bevarte presteboligen på Hellesøy. Den ble i sin tid flyttet fra Hjelmeland.

På Kalvøy er det fortsatt jordbruk. Familien Middelthon har gartneri, og driver med okseoppdrett i tillegg.

Vi nærmer oss Usken . Øya er kjent for sine vakre rhododendron. Næringsgrunnlaget er jordbruk. Spredt utover ligger mange fine hytter. Stølsvik, Rosenvik og Li er et hytteparadis for stavangerborgere. Med kort avstand fra Stavanger kan de nyte det gode liv gjennom mange helger i året.

På hjemturen passerer vi Store og Litle Marøy. På Litle Marøy finner en byens største måkekoloni. Det sies at det kan være opptil 500 måker der. På Store Marøy har det vært forskjellige planer og tiltak som ikke har hatt så lang levetid, bl.a. kursted for alkoholikere og karantenested for dyr. Marøyene var bebodd til 1940-tallet. Deretter passerer vi Dynamittskjæret ved Ormøy, videre går ferden til Pyntesundet, under Pyntesundbrua (mellom Engøy og Buøy), som ble bygget i 1968-69, til Stavanger. Natvig Minde og Majoren som ligger midt i Byfjorden, er vernet område. Majoren er et fuglereservat, og på Natvig Minde er det ført opp to sjøhus som er tro kopi av de sjøhusene som stod der i gamle dager. Sjøhusene brukes bl.a. til festlokale.

Etter en fem timers tur kom vi tilbake til Møgster kai ved Tastasjøen. Alle var strålende fornøyde med turen og gleder seg allerede til neste gang.

Bjørg Aksdal,referent