Ingeborg Larsen (1849-1925


 

Ingeborg Larsen (1849-1925)

 

Ingeborg Svendsdtr Oftedal ble født 7/3- 1849 i Stavanger. Foreldrene var 
Svend Torgersen Oftedal og hustru Inger Olsdatter Meling

I 1856 ble lærer Svend Torgersen Oftedal  beskikket  lensmann i Rennesøy. Samme år kjøpte Svend gårdsbruket Litledal på Rennesøy.  

Fra Domkirkens kirkebok over utflyttede i 1857 står det; 

 Svend T Oftedal  40 år, Hustru Inger 50 år, Ole 2/9/40, Thomas 13/5/43, Peter Olaus 2/6/46 og  Ingeborg 7/3/49.. Flyttet med familie til «Rennesø 09.09-1857»
Trykk på bilde.

Folketellingen i 1865 viser at Svend hadde 1 hest, 9 kyr, 43 sauer, 1 gris, han satte 2 t potet og sådde 5 t havre.Det står også at «Ingeborg hjælper moderen med husholdningen»

Faglærte  jordmødre var ikke vanlig på landsbygda før sent på 1800-tallet. Jordmorvesenet anses å være opprettet i Norge i 1810 for « Gjordemodervæsenets  Inførelse og Bestyrelse for begge Riger, København unntagen» Reglementet inneholdt detaljerte bestemmelser om fødselhjelpers utdannelse, autorisasjon og ansettelse. 

Den første jordmorskolen i Norge ble etablert i 1818 i Kristiania, og jordmor yrket var den første yrkesutdannelsen som var tilgjengelig for kvinner. Det ble stilt krav til de som skulle bli jordmødre: De måtte være forstandige, lærevillige og kunne lese og skrive, Videre måtte de ha medlidenhet, ha god oppdragelse, være stille og modige. De måtte ikke være kranglete, drikke alkohol, drive med kvakksalveri eller baktale noen. Til slutt skulle de være sunne, muntre og velskapte, og ha små hender og lange fingre.  Fra «Jordmødre i gamle dager»

Nitten år gammel søker Ingeborg Svendsdtr Oftedal opptak på Bergen Fødselsstiftelse og Jordemoderskole. Jordmorskolen var ettårig. Forhandlingsprotokoll for jordmorskolen på Statsarkivet i Bergen viser at Ingeborg ble tatt opp på et møte i mars 1869 i konkurranse med 57 andre søkere. Det ble tatt opp seks elever i hvert kull, og kullene overlappet hverandre, slik at de seks nye gikk sammen med seks elever som hadde gått der et halvt år. Det var altså 12 elever på skolen til enhver tid.

Vi ser hun tok eksamen 30/4 - 1870 og avla jordmoreden 2/5. 

Elevene avla stort sett jordmoreden dagen etter eksamen. De fikk en hovedkarakter som var basert på tre ulike karakterer, muntlig og praktisk utførelse på eksamen, samt hvordan det hadde gått i løpet av skoleåret. Det fremgår at Ingeborg fikk «Meget godt» på alt.

Året etter, i 1871,den 7/7 gifter Ingeborg seg med Einar Larsen som var  født  på Østebø (Talgje i Finnøy)  7/6 i 1848- og busette seg i Vikevåg. De anskaffet seg et gårdsbruk - i tillegg drev Einar også landhandel - og Ingeborg praktiserte som jordmor.

Etter noen år bak disken, flyttet  Einar Larsen med husly frå Vikevåg. De satte kursen for Tasta i Hetland, kjøpte et gardsbruk i Dusevik, og drev også handel på den nye plassen. Ingeborg praktiserte som jordmor.  I minneord står å lese; «hun var særdeles avholdt både som jordmor og menneske. Stø og sikker i sine forretninger, så når hun var kommen til huse føltes det     som om all fare var over ,- og mang en  mor har drat et lettelsens sukk, når hun i forretnings medfør såes i døren. Hun var også uforferdet og lot seg ikke skremme hverken av uvær eller ufremkommelige veier. « 

Ingeborg  fikk mange spennende opplevelser på sine reiser såvel på sjø som land.
Praksis på Rennesøy og Hetland ble ca 56 år til sammen. I tillegg viste Ingeborg stor interesse for sitt hjem, mann og 8 barn. Hun døde i 1925 (76 år gammel.)

Tekstforfatter:  Magne Larsen
Lay-Out:   Lars Ikdal


           


      Martin Motland