Klasse  3a  og  Klasse 3b    1944

L�rer
Magnus Takle
K�re Kristiansen Per Bj�rvik Nicolai Nilsen Magne Olsen Odvaar Karlsen
Johannes Eskeland Jan Talg� Anders �degaard Einar �retsland Martin Samuelsen Bjarne Wersland
Rasin Andersson Bjarne Oddvar Leikvold Sonja Johnsen Astri Kommedal Eli Finnestad Bj�rg Thorsen
 
Olga Samuelsen Slolveig Amdal Inge B� Arthur S�mme L�rerinne Martha Harr  
Agnes Amdal Margareth Immerstein Olaug Kristiansen Kathe Danielsen Elbj�rg Olsen Irene Jonassen
Gerd Ledaal Ester Torgersen Olava Ellingsen Kari Sunde Kari Viste Aslaug Ingebretsen