Folketellinger for Tasta


FOLKETELLINGER FOR TASTA

Sokneprestenes MANNTALL 1664 – 1666.

NEDRE TASTA :

Anders Stensen ( død )
Knut Ellefsen 18 år tjener

Knud Simonsen, 68 år
Torger Jonsen 12 år tjener

Laurits Bergesen, 34 år
Halvor Lauritsen 3 år

Sten Andersen, 34 år
Sven, 6 år, Ole, ½ år ( Stesønner ), Ole Andersen 12 år tjener,
Anders Asgaudsen 12 år, tjener, Anders Andersen 10 år ” “

Torger Olsen 32 år

Ole Monsen 20 år

ØVRE TASTA:

Kristen Pedersen 40 år, Jon Kristensen 10 år, Per Kristensen 8 år
Peder Endresen, 20 år, tjener

Nils Eriksen, 36 år, Erik Nilsen 7 år, Nils Nilsen 2 år
Sjur Eriksen 20 år tjener, Ole Klausen 17 år tjener,
Ole Olsen 20 år tjener.

HØIE:

Nils Monsen 30 år, Mons Nilsen 4 år, Anders Nilsen 2 år,
Mikkel Mikkelsen 7 år tjener

DUSAVIK:

Omund Svendsen 50 år, Rasmus Omundsen 7 år, Ole Omundsen 4 år,
Sven Omundsen 14 dager,

Nils Eriksen, 40 år.

FINNESTAD:

Torbjørn Torsen 36 år, Kristoffer Torbjørnsen 10 år, Tore Torbjørnsen 8 år.

( 35 menn og gutter )

MANNTALL 1701

NEDRE TASTA:

Jens Østensen 32 år, Anders Pedersen 30 år tjener født i Ryfylke,
Salfe Simensen 12 år født i Gyeland sogn i Lister Len.

Isaach Tørresen 60 år, Svend Svendsen 45 år stesønn wæret i
Holland omtrent 20 år. Elias Eliasen 16 år tjener født på Jederen.

Torgeir Olufsen 61 år, Svend 6 år sønn, Rasmus Tørresen 18 år
tjener født i Stavanger

Oluf Søfrensen 32 år, Halvor Laursen 40 år tjener født på gården

Oluf Olufsen 30 år, Torbjørn Toersen 14 år stesønn.

 

ØFRE TASTA:

Laugmandens Residentzgård beleves av gemene bønder:
Christen Pedersen 75-år, Michael 24 år sønn været i Holland i 4 år,
Jens 13 år, Christen 8 år, sønner begge hjemme.
Aslach Endresen 28 år tjener født på Schiefveland i Høyland sogn.

Peder Christensen 41 år, Knud 10 år, Peder 5 år sønner begge hjemme.
Samuel Knudsen 23 år tjener født på Lille Rossland i Time sogn på Jederen.

Torgier Torgiersen 30 år, Peder Torgiersen 20 år tjener født på Rendesøen.

 

DUUHSEWIIG, Øfre Tastas grund:

Michel Nielsen 66 år, Michael 8 år sønn hjemme. ( 26 personer )

LENSMANNSMANNTALL 1754.

( Sjeleregister for 1758 mangler )

NEDRE TASTAD:

Siren, enke, barn: Åsa Rasmusdatter 26, Anders Jensen 22, Enger Jensdatter 14,
Simen Helgesen 12, Kirsten Helgesdatter 9.

Torgir Torgirsen, barn: Karl 32 ( tjener i Frue sogn), Elen 31 (tjener i byen),
Marta 28 (tjener i byen), Torgir 27, Lispet 23, Giøa 17.

Johans Ormsen, barn: Elias 12, Tore 10, Engebor 3, Berte 1 år.

Hendrich Larsen, barn: Christian 24 (tjener i Klåster sogn) Lars 22, Hendrich 14
(tjener i Raneberg sogn) Halver 11 år.

Lars Jacobsen, barn: Mari 7, Jacob 4, Peder ½ år.

ØFRE TASTAD:

Enner Monsen, barn: Gunille 23, Enger 20, Mons 16, Anaa 13 år.

Johans Jacobsen, husmann, barn: Jacob 14, Johans 11, Lars 8 Ester 6, Anna 4, Ole 1 år.

Jon Håversen, husmann, barn: Håver ? år vanfør, Siren 14 (tjener hos Lars Lunde i Frue)
Marte 12 (tjener i byen), Ole 3år.

Ole Elingsen, barn: Eling 11, Kari 8, Simon 4 år.

Ånen Halversen, barn: Iver 14, Jacob 11, Halvor 10 år.

Johans Olesen, barn: Mari 26, Ole 21 år ( i Håland).

Omund Osmundsen, barn: Jon 4, Osmund 2 år.

 

FINSTAD:

Truls Endresen, barn: Guri 18 år.

HØYE:

Sven Iversen, barn: Ana 17 (tjener i byen), Iver 2 år.
( 64 sjeler )

 

FOLKETELLING 1801

Tellingen for hele landet ligger ute på “Riksarkivaren / digitalarkivet “

ØVRE TASTAD

Erich Knudsen, 57 år, bonde medhjelper
kone Helga Olsdtr. 60 år, barn: Ole 29, Ingebor 25,
Helga 21, Elisabeth Marie 17, Christian 13 år.

Truels Truelsen 29 år bonde, kone Marthe Thorsdtr. 32,
barn: Truels 7, Thore 5, Erich 2, Ener Truelsen 32
mannens bror, ugift, syk, innerst.
tjenere: Tormod Osmundsen 40 ugift, Serine Jansdtr. 16

Jacob Jacobsen 34 bonde, kone Sophie Erichsdtr. 34,
barn: Jacob 8, Helga 6, Erich 4, Anne Helene 2 år.
Jacob Nielsen 64 mannens far enkemann innerst,
Niels Jacobsen 38 mannens bror ugift oppvarter faren
Birthe Thorsdtr. 43 ugift tjener.

Elias Olsen 57 bonde, kone Ahna Olsdtr. 53
barn: Elias 13 år.

Daniel Danielsen 42 gift 2. gang husmann med jord
kone Marthe Pedersdtr. 35 barn: Anne Marthe 11,
Petter 4, Guri 3 år. Guri Herbrandsdtr 79 ugift svak
Holder seg i huset.

Niels Rasmussen 24 husmann med jord
kone Marthe Jacobsdtr 30 gift 2, gang. Hennes barn:
Guri Ommundsdtr 6, Karen 1 år. Torborg Olsdtr, 52 ugift
i huset går i dagarbeid.

Jens Thorsen 46, jordløs husmann går i dagarbeid
kone Anne Olsdtr 56, hans barn Kjeld 8 år.

Jacob Thorsen 36 jordløs husmann, kone Randi Jørgensdtr.
barn: Karen 5, Birthe 1 år

NEDRE TASTAD:

Ener Andersen 32 gift 2, gang bonde, kone Anne Christine Olsdtr.
hans barn: Jens 9, Siri 6 år. deres barn: Mallene 4
Ole Andreas 2 år. Anders Andersen 70 mannens far
enkemann innerst.

Svend Olsen 29 bonde, kone Mari Billesdtr. 22
barn: Torger 1 år. Maren Marie Gundbjørnsdtr. 62
ugift tjener, Ole Torgersen 70 mannens far enkemann innerst.

Ole Olsen 29 bonde, kone Birthe Olsdtr. 32,
barn: Ole 2 år. Ingebor Collinsdtr. 74 mannens faster ugift innerst.

Lars Thorsen 65 gift 2. Gang bonde kone: Helga Torkildsdtr. 46
barn: Marthe Serine 15, Barbara 12, Lars ??år
Niels Larsen 19 tjener.

Helene Pedersdtr. 35 enke bondekone hennes stebarn:
KirstineEliasdtr 24, Sven Eliasen 16, Johanne 19 år.
hennes barn: Henrich Henrichsen 1 år,
John Knudsen 27 tjener nasjonal soldat.

Berge Hansen 26 husmann med jord
kone Wendel Olsdtr. 23, barn Siri 1år.

Erich Samuelsen 26 husmann med jord
kone Birthe Bergesdtr. 25 Birthe 1 år.

Johannes Pedersen 30 husmann med jord
kone Inger Jacobsdatter 32, barn Marthe 3 år.

HØYE:

Ole Michelsen 30 bonde
kone Sophie Olsdtr. Barn Ole 1 år

FINNESTAD:

Anders Larsen 46 bonde kone Guri Truelsdtr. 64 gift 2. gang
Tjenere: Johannes Poulsen 20, Gunhild Marie
Gundbjørnsdtr. 13 år

Rasmus Rasmussen 40 bonde, kone Ingebor Rasmusdtr. 30
barn: Anna 7, Marthe 4, Rasmus 3 år.

( 93 personer )

 

FOLKETELLING 1826:

De aller fleste navnelistene er gått tapt. Listene for Stavanger landssogn – Hetland,
ligger i Prestearkivet på Statsarkivet. ( avskrift Kjell Bols )

 

NEDRE TASTA:

Ener Andersen 60 selveier, Anna 62 hustru, Ole 26 søn,
Gonild 24 datter, Karen 18 ditto,

Jens 33 selveier, Laurentze 45 hustru, Ener 14 sønn, Lars 12 ditto,
Mechal 9 ditto, Jens 4 søn, Berte 7 datter, Laurentze 1 ditto.

John 53 selveier, Kjersten 48 hustru, Maria 19 datter, Elen 16 ditto

Hallor 45 selveier, Helene 62 hustru, Gabriel 25 dreng,

Niels 10 foster søn Berte 15 ditto datter.

Ole Olsen 55 selveier, Guri 35 husholderske, Andreas 14 søn.

Henrich 50 selveier, Helga 66 hustru, Daniel 25 dreng, Barbra 36
tjenestepige, Bernt 4 søn, Lars 31 søn.

enken Mari 48 selveier, Torger 25 søn, Svend 18 ditto, Martin 8 ditto,
Karen 3 datter, Gunhild 14 ditto, Anna 10 ditto.

Berge 50 selveier, Wendel 50 hustru, Berge 10 s-døf, Hans 18 søn,
Brønnhilde 20 tjenestepige.

Per 42 selveier, Berte 36 hustru, Johannes 5 søn, Kari 9 datter
een datter 2 ditto , Berte 10 ditto.

Bjørn 50 selveier, Serine 42 hustru, Lars 8 søn, Helga 2 datter.

Rasmus 33 leilending, Wendel 26 hustru, Samuel 8 sønn,
Sessel 3 datter, Erich 1 søn, Johannes 40 engarbejder

PLASSENE.

1. Samson 60 husmand, Aase 70 hustru

2. Peer Aslachsen 36 husmand, Berte 28 hustru, Torger 6 søn,
Borgel 3 datter, Ingebor 60 folgekone

3. Erich Larsen 43 husmand, Berte 43 hustru, Lars 14 søn.
Olene 6 datter, Serine 2 ditto

4. Kristine 52 husmand, Hans 23 søn
Bellest 24 arbeidsmand, Mari 27 hustru, Serine 2, Peer 1

5. Joh. Tastad 34 husmand, Siri 33 hustru, Lars 7 søn, John 10 ditto
Knud 1 ½ ditto, Elen 4 datter

6. Bjørn 46 husmand, Marte 48 hustru, Kari 13 datter, Peder 9 søn

7. Johannes 48 husmand, Inger 56 hustru, Marte 27 datter

8. Lars 31 husmand, Sessel 27 hustru, Lars 6 søn, Ole 3 ditto
Johan ditto, Kiersti 66 fattiglem

9. Niels 20 husmand, Ingebor 38 hustru
Christen 56 folgemand, Ane 46 hustru

ØVRE TASTAD.

Truls 55 leilending, Marta 57 hustru, Tore 26 søn, Enoch 19 søn.
Truls 31 søn, Berte 26 hustru

Jacob 59 leilending, Spohia 59 hustru, Erich 29 søn, Jens 24 ditto
Lisebet 24 datter, Olene 19 ditto.

Lars 50 leilending, Inger 49 hustru, Ane 17 datter, Sessel 13 ditto.

Mons 30 leilending, Ingebor 29 hustru, Berte 1 datter
Kisti 38 logerende.

Christian 39 selveier, Maren 40 hustru, Erich 7 søn, Helga 13 datter
Olene 9 ditto, Maren 4 ditto.

John 50 arbeidsmand, Kari 42 hustru, Tormo 9 søn, Rasmus 5 ditto
Ane 2 datter.

John 46 selveier, Katrine 34 hustru, Maria 80 folgekone, Christen 10 s
John 7 ditto, Maria 5 datter Fredrich 4 søn, Karen 1 datter

Jens Rasmussen 39 selveier, Serine 39 hustru, Rasmus 2 søn
Rasmus 9 fostersøn,

Jacob 36 forpakter, Ane 36 hustru, Daniel 6 ½ søn, Jacob 6 ½ ditto
Serine 9 datter, Marte 2 ditto

Niels 40 skomager, Ane 43 husholder, Falk ? 9 søn,
Plads no 1.

Niels 49 husmand, Marte 55 hustru, Elen 20 datter, Omund 24 søn,
Jacob 14 ditto, Rasmus 12 ditto.

2. Daniel 68 husmand, Marte 63 hustru,
Ole 24 matros, Barbro 20 hustru
Peter 29 matros, Ane 26 hustru, Daniel 3 søn,
Ane 12 tjenestepige.

HØYE:

Tore 42 selveier, Jorine 51 husholder

Knud 54 selveier, Bergitte 47 hustru, Børre 15 søn, Per 12 ditto,
Ole 7 ditto, Guri 21 datter, Bergitte 5 ditto.

John 49 selveier, Ingebor 32 hustru, Christine 14 datter.

Plads

1. Rasmus 53 husmand, Siri 53 hustru, Niels 8 søn, Sessel 14 datter.

2. Ole 32 husmand, Karen 30 hustru,Berte 3 datter, Inger 1 ditto.

3. Peter 52 husmand, Marte 44 hustru, Tobias 8 søn, Marte 3 datter

4. Lars 37 husmand, Marte 38 hustru.

 

FINNESTAD:

Ingebor 52 selveier, Rasmus 27 søn, Knud 15 ditto, Olene 12 datter,
Kristine 10 ditto, Jørgine 2 fosterbarn

Rasmus 60 selveier, Inger 68 hustru,

Osmund 36 matros, Berte 31 hustru, Gudmund 5 søn, Rasmus 3 ditto.

Haaver 26 forpagter, Brabra 41 hustru, Jonas 1 søn, Knud 18 tjener.

Kristen 31 forpagter, Elen 41 hustru, Knud 5 søn, Haaver 1 ½ ditto. enken Gerte 53 selveier, Christine 14 datter.

Osmund 44 selveier, Berte 37 hustru, Nils 3 søn, Knud 1 ditto,
Marte 8 datter, Gunhild 8 ditto, Johanne ditto.

Johannes 37 leilending, Ane 33 hustru, Michal 6 søn, Ane 1 datter
Rasmus 19 tjener.

Tollev 29 forpagter, Kristi 38 hustru, Ane 5 datter, Ole 4 søn,
Inger 1 datter

( 227 personer )

FOLKETELLINGEN 1865.
Tellingen for hele landet er lagt ut på “Digitalarkivet” Kopier av listene for Rogaland er i
bokform på Statsarkivets lesesal. Denne tellingen er også jordbrukstelling

Flere artikler fra samme kategori: Diverse arkiv

 • Haustmøte 2023

  18. oktober hadde me haustmøte der journalist og forfattar Bjørn Vidar Lerøen tok oss med inn i oljehistoria, både den lokale, nasjonale og litt den internasjonale delen. Rogaland og Stavanger har fått sin del av denne, der basen i Dusavik har vært og er ein viktig del av...

  Les Mer

 • Vandring på Arkeologisk Museum

  Tirsdag 5. september, 2023, hadde me omvisning på Arkeologisk Museum med ein formidlar som fortalte om funn i distriktet, med spesielt blikk på det dei har funne på Tasta. Dette er dokumentasjon på at det har budt folk her i åravis. Hu kunne ikkje akkurat sei på kvifor ei...

  Les Mer

 • Vårmøte 19.april 2023

  Tradisjon på vårmøtene: Alle syng "No livnar det i lundar", slik også i år. Rådgjevar i Redningsselskapet (NSSR), Tarjei Låstad Sandnes, fortalte oss historia til Redningsselskapet, som blei starta i 1891. Han presenter...

  Les Mer

 • Vårvandring til Grafisk Museum

  Torsdag 12. mai i 22 var me 24 medlemmer som fekk ein greie omvisning, med Tonje som guide, på Hermetikkmuseet og Grafisk Museum, begge lokalisert i Gamla Stavanger. Grafisk Museum er i nye lokaler og nabo til Hermetikk...

  Les Mer

 • Vårmøte 20.april 2022

       MEDLEMSMØTE I TASTA HISTORIELAG 20. APRIL 2022. Vårmøte ble avholdt i musikkaulaen på Tasta skole 20.april. Det var mange som hadde møtt opp denne kvelden, hele 53 medlemmer var...

  Les Mer

 • Årsmøte 2022

  Vintermøte og Årsmøte i Tasta Historielag 16.februar 2022. Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt onsdag 16.februar 2022 i musikkaulaen på Tasta skole, i forbindelse med årsmøte.

  Les Mer

 • Historielaget 20 år

  Marianne Wieser, mangeårig redaktør i påTastavis, framførte denne prologen på møte den 13. oktober,2021: Tasta Historielag 20 år v/Marianne Wieser

  Les Mer

 • Sommarturen 22.august – øyhopping i Ryfylke

  På grunn av koronapandemien ble sommerturen dette året lagt til august istedenfor juni som vi har pleid å reise. Turen dette året ble øyhopping i Ryfylke med buss fra Ingvars Reiser. Turen gikk til Finnøy, Sjernarøyene  Ombo, Hjelmeland ,deler av Strand og gjennom Ry...

  Les Mer

 • Regnskap

  År 2017 År 2018 Å...

  Les Mer

 • Protokoll

  2011 2012-a

  Les Mer

 • Vedtekter for Tasta Historielag

  Vedtekter for Tasta Historielag Vedtatt på stiftelsesmøtet 29.10.2001 Revidert på årsmøtet 15.02.2007 Revidert på årsmøtet 22.02.2012 Revidert på årsmøtet 17.02.2016 §1 FORMÅL Laget har som formål å fremme interessen for slektshistorie, lokalhistorie og kulturvern. Samle inn og ta vare på a...

  Les Mer

 • Tasta i gamle dager !

 • Tasta-viså

  Tasta-viså skrevet av Martin Motland i 1934 Melodi: Fjellveivisen Her på Tasta kan du tru, det e' skoie te å bu den så kjeme her e' ikkje idla faren. Du kan leva uden frykt,du kan sova ganske tygt , her e' lensmann og detektiv på garden. ...

  Les Mer

 • Stiftelsesmøte

  Tasta Historielag, stiftelsesmøte, mandag 29.oktober 2001. På vegne av resursgruppen vil jeg ønske dere hjertelig velkommen til denne historiske kveld. Mitt navn er JKT, innfødt Tastabu. For å bli medlem av laget, trenger en ikke ha røtter på Tasta. Hovedsaken er ...

  Les Mer

 • Epilog ved Tasta historielags 10-årsjubileum

  Ti år og fest med møje rabalder, men ti år – e det någe te alder? For Tasta e mette av alder og år, ja, heilt ner te steinalder historien går. Pionerane kom hit då isen smelta. De kom ifra sør – øve Rhinens delta og stopte på Tasta på slutten av ferden...

  Les Mer

 • Etablere historielag på Tasta

  Tasta, 16.mai 2001. Undertegnede har lenge syslet med ideen om å etablere et historielag på Tasta. Etter mitt kjennska er vi nokså fattige på nedskrevet historie i lokalsamfunnet. Jeg er selv født og oppvokst på Tasta .Min bakrunn er 20 år i utenriksfart,8 årsom kaptein....

  Les Mer

 • Fiskerprosjektet. (møte nr. 2.)

  Fredag 2. Februar (07) kl 1030 hadde ”fiskerigruppen” sitt andre møte hjemme hos Rolf Thorsen. Tilstede: Rolf Thorsen Einar Sivertsen Kristoffer Sivertsen Morten Thorsen Kåre L. Pedersen J.K.Torgersen (tidligere aktiv fisker)

  Les Mer

 • Fiskerprosjektet. Møte nr. 1

  Tirsdag 21 november (06) kl 1000 hadde ”fiskergruppen” sitt første møte hjemme hos Rolf Thorsen, til stede:       Rolf Thorsen,       Morten Thorsen,       Einar Sivertsen,       J.K.Torgersen. Kåre Pedersen som også har sagt seg villig til å delta h...

  Les Mer