Utsnitt  B. >>>>

74 Selvigstykke 76 Markå te Lysen 67 Udmarkå te Lysen 63 Planen 64 Brynhildsbakken 65 Steinrøyså 75 Markå 'ans Einar 60 Udmed Madland 32 Udmarkå 39 Hagen med Bekken 38 Steinhagen 66 Dammane 59 Udmed Mauresen
Tilbake