Julamøte den 9.desember i musikkaulaen på Tasta skule

Dato / Tid

09/12/2020
19:00 - 22:00


Beskrivelse

På julamøte vårt i år vil Jone Laugaland fortella om fjordabåtane.

Stavanger Søemandsforenings Shantykor blir med, tradisjonen tro.

Julagraut, kaffi, julabrød, utlodning og drøs. Fri entre.