Lenker


Arkeologisk museum

Byhistorisk Forening

Digitalarkivet

Kulturdepartementet

NORDIKI

Norge i Bilder

Oversikt over historielag

Rogaland fylke

Sons of Norway

Statsarkivet i Stavanger

Statistisk sentralbyrå

Stavanger Kommune

Tasta Bydel

Utvandrersenteret

Været på Tasta

DIS-NORGE

Fortidsminneforeningen


Kart (www.stavanger-guide.no)

Landslaget for lokalhistorie

Registreringssentral for historiske data

Riksantikvaren

Rogaland Historie- og Ættesogelag

Stavanger regionen. (Destinasjon Stavanger)