• Finnestad navn

    Kartreferanse: Navn i lokal dialektuttale: Navneforklaring på bokmål: ...

  Les Mer

 • Jordbruksredskaper og husgeråd

  Jordbruksredskaper og husgeråd Målsetting: Registrere jordbruksredskaper og husgeråd som ble brukt på Tasta fram til år 1965 Gjøre informasjonen tilgjengelig på Tasta Historielags hjemmeside. Vurdere å opprette museum. Vurdere å utgi hefte

  Les Mer

 • Stedsnavn på Finnestad

  Innledning En gruppe under ledelse av Bjarne Aspelund samler inn, registrer og plotter inn på kart gamle stedsnavn på Tasta. Gård nr. 31 Finnestad på Ytre Tasta er ferdig, mens arbeidet med resten av Tasta enda pågår. Det er blidt laget et hefte "Stedsnavn på g...

  Les Mer

 • Stedsnavn på Tasta, uten Finnestad

  Innledning John Magnus Nygaard foretok i begynnelsen på 1980- årene en registrering av stedsnavn på Tasta. Dette resulterte i en hovedoppgave i norsk ved RDH våren 1983. Hans samling dekket ikke hele Tasta, men han har velvillig latt oss bruke materialet fra sin hovedoppgaven i ...

  Les Mer

 • Kong Sverre av Norge

  Kong Sverre av Norge - et resymé. av Arne Finnestad Sverre kom til Norge under den såkalte borgerkrigstiden. Denne perioden varte fra 1130 til 1240. Da han kom hit i 1176 var det Magnus Erlingsson, dattersønn til Sigurd Jorsalfar, som st...

  Les Mer