«Vårmøte» den 11. november i musikkaulaen på Tasta skule

Dato / Tid

11/11/2020
19:00 - 21:30


Beskrivelse

Vårmøte i april måtte me utsetta då pandemien stod på, men me tar det igjen nå med

Turid Eikeland Tjora som vil fortella historien om Tasta sjukeheim.

Kaffi, kringla, utlodning og drøs. Fri entre