Styret


Leder : Ivar Andersen ( ivara2@broadpark.no)

Nestleder : Thor Henning Larsen

Kasserer : Marit Eide (marit.eide@lyse.net )

Sekretær : Marit Salvesen ( marit.synnove.salvesen@gmail.com)

Styremedlem : Olaug Hetland

Styremedlem : Sven Terje Haugbråten

Styremedlem : Ingrid Rasmussen

Styremedlem : Harald Aspelund

Styremedlem : Siri Knudsen

Styremedlem : Kirsti Ånensen