Bøker til salgs


Disse to bøkene
Tasta-bilder 1 og 2.

Er innkjøpt av Tasta Historielag for å selges rimelig.

Er til salgs på våre medlemsmøter.

Eller ved henvendelse til:

Ivar Andersen, Soltunveien 7, 4026 Stavanger.

Tlf.: 913 92 462, e-post: [email protected]