Stedsnavn på Tasta, uten Finnestad


Innledning

John Magnus Nygaard foretok i begynnelsen på 1980- årene en registrering av stedsnavn på Tasta. Dette resulterte i en hovedoppgave i norsk ved RDH våren 1983. Hans samling dekket ikke hele Tasta, men han har velvillig latt oss bruke materialet fra sin hovedoppgaven i vår videre registering av navn, og denne navnesamlingen bygger vesenlig på hans arbeide. Materialet er blitt bearbeidet for å tilpasses web.
John Magnus Nygaards hovedoppgave, “Du skulle ha vore her for 30 år sida” er tilgjenglig ved Tasta Historielag.

Orientering om verktøy som ble brukt under innsamlingen.

Skjema

Det ble laget et skjema til bruk under feltarbeidet. På skjemaet fikk hvert enkelt navn et nummer, plass til kommentarer og en kartreferanse, samt plass til informantens navn. Det ble videre laget kartkopier som nummeret til navnet ble plottet inn på.

Kartene

Det ble brukt økonomisk kartverk for Stavanger kommune med målestokk 1 – 2 000.
Da man ønsket å unngå nyere bebyggelse ble plottene på dette kartet overført til utsnitt av flykartkart over nord-jæren målestokk 1 – 10 000. Dette kartet er produsert av Widerøes Flyveselskap A/S etter en fotobase fra 1937.
For å kunne gi de enkelte stedsnavn en kartreferanse er utsnittene påført rutemønster, merket fra venstre: A, B, osv. Ovefra og ned: 1, 2, osv. Eksempel på kartreferanse:

Informantene

John Magnus Nygaards informanter er i øverste pulje, mens stedsnavgruppens informanter er i den nederste puljen

Navn Født
Amdal, Martin 1910
Aspelund, Berge Hamilton 1907
Bjørnsen, Bjørn 1928
Egeland, Klaus 1911
Helgesen, Reinert 1899
Hodnefjeld, Samuel 1900
Jakobsen, Gunleiv 1913
Johansen, Hans 1896
Kommedal, Daniel 1900
Landsnes, Albert Brun 1917
Ledål, Steinar 1908
Meling, Daniel 1917
Motland, Torvald 1898
Nilsen, Harald 1913
Samuelsen, Samuel 1925
Strand, Rasmus 1907
Svela, Gustav 1897
Øye, Severin 1912
Åsland, Åsmund 1924
Andersen, Arne 1910
Andersen, Ivar 1950
Aspelund, Bjarne 1937
Børresen, Bjørn Roar 1944
Gramstad, Johan 1935
Høie, Margit Randeberg 1926
Kommedal, Enok 1939
Ledaal, Leiv 1935
Torgersen, Jan Kurt 1932
Wølstad, Ole Fredrik 1944

 

De enkelte stedsnavn på Tasta (uten Finnestad) med kartreferanse
og i alfabetisk rekkefølge for det enkelte kartutsnitt.

Hva gjør vi:
Pek på de røde ringene, da kommer det navne skilt ved ringen.
Ved å trykke på røde ringene får man opp en side med beskrivelse av navnet. Tilbake til kartet: Trykke på siden.
(Gjelder for de av dere som bruker Internet Explorer nettleser. Andre nettlesere gir kanskje ikke full støtte til dette dokumentet.)

Neste: Trykk på det Kartet du vil se på. (Ikke last ned Utsnitt)

Har du navn du mener bør føyes til på kartet, last ned Utsnitte og lagre lenken under den aktuelle miniatyren.
eller ta kontakt med oss på en eller annen måte så skal vi tilføye flere gamle stedsnavn på kartene.
Høye – Leikvoll Vardenes
Utsnitt E
Last ned Utsnitt E.

Stokkavannet Skogstø
Utsnitt F
Last ned Utsnitt F.

Byhaugen
Utsnitt G
Last ned Utsnitt G.

Flere artikler fra samme kategori: Vedlegg

 • Finnestad navn

    Kartreferanse: Navn i lokal dialektuttale: Navneforklaring på bokmål: ...

  Les Mer

 • Jordbruksredskaper og husgeråd

  Jordbruksredskaper og husgeråd Målsetting: Registrere jordbruksredskaper og husgeråd som ble brukt på Tasta fram til år 1965 Gjøre informasjonen tilgjengelig på Tasta Historielags hjemmeside. Vurdere å opprette museum. Vurdere å utgi hefte

  Les Mer

 • Stedsnavn på Finnestad

  Innledning En gruppe under ledelse av Bjarne Aspelund samler inn, registrer og plotter inn på kart gamle stedsnavn på Tasta. Gård nr. 31 Finnestad på Ytre Tasta er ferdig, mens arbeidet med resten av Tasta enda pågår. Det er blidt laget et hefte "Stedsnavn på g...

  Les Mer

 • Kong Sverre av Norge

  Kong Sverre av Norge - et resymé. av Arne Finnestad Sverre kom til Norge under den såkalte borgerkrigstiden. Denne perioden varte fra 1130 til 1240. Da han kom hit i 1176 var det Magnus Erlingsson, dattersønn til Sigurd Jorsalfar, som st...

  Les Mer