Utgravingene på Tastarustå


Fra utgravingene på Tastarustå

Hei

Bedre sent enn aldri. Her kommer endelig noen bilder fra Tastarustå. De er scannet inn fra rapporten vår.

Det blir kanskje litt “tekniske” bilder, men det er slike registreringer vi gjør. Når Arkeologisk museum graver ut blir det jo større flater der man bedre kan se helheten (dvs. husene og deres innbyrdes forhold).

Hvis du har spørsmål til noen av bildene og kartene må du bare maile meg eller ringe (51 51 68 59). Det er eksempler på de strukturene vi finner. Kartene er hhv. et oversiktskart over alle sjaktene vi tok (der de er svartfarget var det funn) og en uttegning av husvegg og grøfter vi kunne se i en av sjaktene vi utvidet litt, som det også er et bilde av.
(I tillegg til de tilsendte kartene er det laget et utsnitt kalt felt 4.)

Gjenstandene som vi fant (keramikkskår, flint, brent bein etc.) har jeg ikke bilder av, men gjenstandene oppbevares nå på Arkeologisk museum i Stavanger (de brukes nå i forbindelse med forberedelsen av utgravning på deler av Tastarustå).

Kanskje du kan få anledning til å komme inn og se dem evt selv ta noen bilder. Jeg vet ikke hvem på museet som sitter med dem men resepsjonen har nr. 51 84 60 00.

Jeg håper du får nytte av det jeg sender nå

med vennlig hilsen

Flemming Krøger

Sjaktoversikt
Sjakter

Felt 4
Kartutsnitt

Husgalv og hengsegrøft (mulige) i sjakt 2 felt 4.
Gavl

 

Dobbeltstolpehull (eventuell utskifting).

Dobbeltstolpehull

Eksempel på stolpehull med steinskoning (til støtte for stolpen).

Steinskoing

Stor grop (kansje grophus).

Stor grop

Midt i bildet to kokegroper.

Kokegroper

 

Kilde:
Jens Flemming Krøger.
Kulturvernkonsulent Rogaland Fylkeskommune.

Flere artikler fra samme kategori: Fornminner

 • Fra utgravingene på Rudlehaugen

    Fra utgravingene på Rudlehaugen Kilder: Rogaland Fylkeskommune.              Margit Randeberg Høye Vedlegg:   1. 

  Les Mer

 • Risen – Tasta

  Tasta. Forfatter Bjørn Utne I nord og vest grenser bydelen Tasta til Randaberg kommune.Grensen følger det gamle skifte mellom gårdene Finnestad, Høye og Ne...

  Les Mer

 • Utgravninger hos Sigmund Aartun

  Mye har dukket opp på Tasta hos Sigmund Aartun. I forbindelse med utviding av Kverneviksveien har arkeologisk museum i flere måneder drevet en utstrakt utgravning og gjort flere interessante funn på eiendommen til Sigmund Aartun ( rett bak Gabba), ...

  Les Mer