Tasta Historielag hadde høstmøte for sine medlemmer på Tasta skole 19.oktober,2022. Det var 40 medlemmer til stede denne kvelden ,for å høre på lederen av Tasta sykehjem som var kveldens foredragsholder.

Møte startet med at leder Ivar Andersen fortalte om kveldens program og ønsket velkommen. Han ga ordet til lederen av Tasta sykehjem Turid Eikeland Tjora.

Turid Eikeland Tjora startet med historien til sykehjemmet .Hun ga historiske tilbakeblikk om levekårene i Stavanger og oppstarten til opprettelsen av Pleiestiftelsen i 1864 som var for småbarn og som i 1913 ble for gamle og syke frem til 1959.
I 1978 ble menighetens alderssenter etablert på Tasta, Tasta sykehjem blant annet. Siden 1995 har der vert en kontinuerlig endring og utvikling. ved sykehjemmet. Sykehjemmet er avhengig av frivillige hjelpere for å lage til underholdning og fritidssysler for beboerne. Sykehjemmet har eget kjøkken som det serveres mat fra til de som bor på hjemmet og de ca.70 dagpasientene som kommer gjennom uken. Sykehjemmet har åpen kafe flere dager i uken for hvem som helst utenfor hjemmet. Diakonisenteret Stavanger (tidligere kalt Menighetens alderssenter ) består av Tasta Sykehjem og 71 seniorboliger. Sykehjemmet har 145 døgnplasser og dagsenter .Seniorboligene ligger ved siden av sykehjemmet. Diakonsenteret eies av 5 av Stavangers menigheter: Tasta, Kampen, Tjensvoll, St . Johannes og Domkirken/St. Petri. Sykehjemmet er distriktets største sykehjem. Diakonsenteret haren langsiktig avtale med Stavanger kommune om driften av sykehjemmet.
Turid Eikeland Tjora fortalte at tidligere styrer av sykehjemmet har gitt ut et lite hefte om sykehjemmets historie, som kunne fås ved henvendelse .
Ivar overrakte blomster til Turid Eikeland Tjora ,for at hun ville komme og fortelle om historien til Tasta sykehjem. Det ble etterpå tid for kaffe, loddsalg og drøs.

Etter kaffe og loddsalg var det Birger Lindanger og Ivar Andersen som snakket om Hetland/Madla prosjektet. Det skal nå skrives en digital bygdebok som omfatter tidligere Hetland og Madla kommuner frem til kommunene ble slått sammen med Stavanger kommune i 1965. Lindanger sa det var viktig å kjenne sin egen historie, derfor oppfordret han alle til å være med på et spleiselag og skrive ned historien før sammenslåingen fra deres gard, bruk, gate og gatenummer, familien ,bygninger og hva folk levde av osv. De inviterte til åpningsseminaret for Hetland/ Madla-prosjektet som skal være 5. november kl.10.00-16.00 på Arkeologisk Museum i Peder Klows gate 30. Ivar sa at de som ikke behersket det
digitale så bra, skulle få hjelp om det trengtes. I etterkant ble det stilt en del spørsmål til opplysningene.
Siste post på kveldens program var loddtrekningen.
Ivar takket alle for fremmøte og ønsket velkommen tilbake til julemøte den 14.desember.

Referent M.Salvesen


 • Sommartur til Espevær 25. juni

  25.juni 2022 kunne Tasta Historielag igjen dra på sommertur, etter at pandemien stoppet fjorårets tur. Det ble en riktig langtur nord til Espevær på Bømlo. Det var 36 medlemmer som hadde meldt seg på turen, som gikk i strålende sommervær.

  Les Mer

 • Vårmøte 20.april 2022

       MEDLEMSMØTE I TASTA HISTORIELAG 20. APRIL 2022. Vårmøte ble avholdt i musikkaulaen på Tasta skole 20.april. Det var mange som hadde møtt opp denne kvelden, hele 53 medlemmer var...

  Les Mer

 • Årsmøte 2022

  Vintermøte og Årsmøte i Tasta Historielag 16.februar 2022. Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt onsdag 16.februar 2022 i musikkaulaen på Tasta skole, i forbindelse med årsmøte.

  Les Mer

 • Julamøte 2021

  Shantykoret med dirigent Arne Ulstad (bilde fra ...

  Les Mer

 • Medlems- og årsmøte 19.februar, 2020

  Tasta historielag avholdt sitt årsmøte sammen med medlemsmøte 19. februar 2020 i musikaulaen på Tasta skole. Leder Ivar Andersen åpnet møtet med å ønske 67 fremmøte medlemmer velkommen.

  Les Mer

 • Julamøte 2019

  Tasta Historielag hadde sitt julemøte i Tasta skoles musikkaula den 11. desember. Også i år var det mange som hadde møtt opp, sjøl om været var surt. Det var 54 medlemmer og 14 kormedlemmer fra Shantykoret til stede.

  Les Mer

 • Haustmøte 16. oktober

  Årets høstmøte ble som vanlig avholdt på Tasta skole i musikkaulaen. Denne kvelden var det 61 medlemmer som møtte frem for å høre om: Kvekerne på Tasta. Etter litt forsinkelse kunne Ivar ønske alle fremmøte og kveldens ...

  Les Mer

 • Vandring til NRK 11. september

  Høstvandring til NRK på Ullandhaug 11. september 2019. Til årets høstvandring til NRK var det 31 medlemmer som hadde møtt opp, for å få litt informasjon om NRK sine lokale sendinger på Radio og TV. Det var Arild Eskeland som tok i mot oss og viste oss rundt. Han startet m...

  Les Mer