Årsmelding 2023


Fra Finnestad.

TASTA HISTORIELAG

Årsmelding 2023

Styret i 2023:

Leder: Ivar Andersen

Nestleder: Harald Aspelund

Kasserer: Marit Eide

Sekretær: Tove Svela Madland

Styremedlemmer:

Siri Knudsen

Karin Danielsen

Per Olav Ellingsen

Gro Krey

Marie Kristoffersen

Anne Lise Røynstrand

Revisor: Jakob Hodnefjell

Valgkomite: Reidar Hammer, Kari Torgersen, Marie Kristoffersen.

Hjemmesiden: Driftes av leder i laget, Ivar Andersen. Han har også lagets bibliotek, som er til utlån.

Styremøter: Styret har hatt 9 møter og behandlet 79 saker, deriblant forberedelser til medlemsmøter, vandringer og sommertur.

Medlemskap: Tasta Historielag er med i Norsk Migrasjonsforum, Landslaget for lokalhistorie og Rogaland Historielag.

Tasta Historielag har ved utgangen av 2023:

 • 102 hovedmedlemmer og 39 husstandsmedlemmer.

Styret har deltatt på:

23. mars og 20. april: Lokalhistoriewiki, brukerkurs

25. mars: Årsmøte, Rogaland Historielag på Kvitsøy. T.H sendte 5 representanter.

Mai: Ivar Andersen var en av Rogaland Historielag sine utsendinger til årsmøte i Landslaget for lokalhistorie.

Juni: T.H. delte ut årbøkene for 2020, 2021 og 2022, «Træk fra Heltland sin historie 814-1914» og «Hetland kommune 1837-1937» til de seks skolene vi har i kommunedelen.

7. og 21. november: Kurs på Bydelshuset. Tema: Interaktiv bygdebok

25. november Lokalhistorisk dugnad på Sølvberget. Deltagere Ivar og Harald.

MEDLEMSMØTER, VANDRINGER OG TUR:

15. februar: VINTER OG ÅRSMØTE

Foredragsholder var tidligere sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad Tom Hetland som tok for seg temaet: «Rogaland i fuglaperspektiv».

Årsmelding og regnskap blei godkjent. Valg etter komiteens innstilling.

19. april: VÅRMØTE

Foredragsholdere:

1) Rådgiver Tarjei Låstad Sandnes fra Redningsselskapet (NSSR) fortalte historien til organisasjonen.

2) Tove Svela Madland fortalte fra livredningens historie og hadde i tillegg gjennomgang av livreddende førstehjelp, HLR, og bruk av hjertestarter.

10.mai VÅRVANDRING TIL BYHAUGEN

Foredragsholder var Geir Magne Sande som fortalte om «Dåsa-John og familien på Byhaugens topp». Han fortalte også om seilskuten Seladons forlis i 1897. Været var ikke på vandrernes side denne kvelden, så møtet blei avholdt innendørs!

17.juni: SOMMERTUR TIL SAUDA

Midtsommertur i strålende sommervær til Sauda hvor Sauda Sogelag tok svært godt imot og var vertskap for oppholdet.

5. september: VANDRING TIL ARKEOLOGISK MUSEUM

Museets formidler orienterte om utstillingen og hadde et spesielt fokus på funn fra Tasta og distriktet rundt.

18. oktober: HØSTMØTE

Foredragsholder var journalist og forfatter Bjørn Vidar Lerøen, som tok for seg oljehistorien lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

13. desember: JULEMØTE

Foredragsholder var pensjonert institusjonsprest ved Rogaland A-senter, Arild Vøllestad.

Hans tema denne kvelden var tyskerbarna som kom hit etter krigen.

Shantykoret sang, menyen var tradisjonen tro på julemøter med grøt, saft, kaffi og julebrød. Julesanger og drøs hører også til.

Ca 50 deltagere.

På lagets møter er det fri entre. Det severes kaffi og kringle. Utlodning på alle medlemsmøtene.

ÅRBOK 2023: Tasta Historielag har også dette året gitt ut en årbok, nummer 4. Ivar Andersen, Svein Terje Haugbråten og Tove Svela Madland har arbeidet med boken. En stor velfortjent takk rettes til Sven! Han legger hvert år ned en solid innsats for at vi skal kunne utgi årbøkene.

Bøkene er sendt til medlemmene med innbetalingsgiro vedlagt.

Årbøkene har blitt solgt på bydelssenteret av styremedlemmer 8., 15., og 16. desember.

TAKK sendes til Tasta skole for at vi får bruke skolen til medlemsmøter, til Bydelshuset for lån av grupperom til styremøter, til foredragsholdere, til Shantykoret og til medlemmene våre som møter opp på arrangementene.

1. februar 2024

 • Styret i Tasta Historielag

Flere artikler fra samme kategori: Årsmeldinger

 • Vinter og årsmøte 15. februar 2023

  Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt  sammen med årsmøte i Tasta skoles musikkaula 15.februar 1923. Det var...

  Les Mer

 • Årsmøte 2022

  Vintermøte og Årsmøte i Tasta Historielag 16.februar 2022. Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt onsdag 16.februar 2022 i musikkaulaen på Tasta skole, i forbindelse med årsmøte.

  Les Mer

 • Medlems- og årsmøte 19.februar, 2020

  Tasta historielag avholdt sitt årsmøte sammen med medlemsmøte 19. februar 2020 i musikaulaen på Tasta skole. Leder Ivar Andersen åpnet møtet med å ønske 67 fremmøte medlemmer velkommen.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2017

 • ÅRSMELDING 2016

 • ÅRSMELDING 2015

 • ÅRSMELDING 2014

 • ÅRSMELDING 2013

 • ÅRSMELDING 2012

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt for 2 år Kjell Bols nestleder Kari Clementsen ”...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2011

  Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder, Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen. Varamedlemmer: Anne Karin Ferkingstad, Kari Clementsen, Marie Kristoffersen, Ivar Andersen og Lars Ikdal Ansvarlig f...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2010

  ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 STYRET har bestått av Jan K. Torgersen leder. Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen styre - medlem, Bodil Hagum, Anne Karin Ferkingstad, Ivar Andersen, Lars Ikdal og ...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2008

  ÅRSMØTE 18/2 KL. 19.00 PÅ TASTA SKOLE. PROGRAM: Einar Sandstøl kåserer om VEKTERNE PÅ VALBERGET OG TOBIAS I TÅRNET KAFFEPAUSE OG “TASTA-DRØS” ÅRSMØTE: Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av referent

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2007

  VELKOMMEN TIL MEDLEMS-/ ÅRSMØTE 14/2 2008. Kl. 19.00 på Tasta skole. Kjell Espedal kåserer om “Pilt-Ola” — godseier på Tasta og handelsmann i Stavanger” Kaffepause med “Tastadrøs” og åresalg. Årsmøte - dagsorden på side 3.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2006

  Det innkalles herved til årsmøte torsdag 15. Februar 2007 kl. 19.00 på Tasta skole. Svein Magne Olsen kåserer om eldre hestekjøretøy. Kaffepause og utlodning. Årsmøte ( ta med årsmeldingen på møtet ) Kontingenten kan betales på møtet. Det blir og...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2005

  Torsdag 16.Februar kl. 19.00 på Tasta skole. Årsmøtesaker ifølge lovene ( ta med årsmeldingen på møtet) Kaffepause med utlodning. Vi får besøk av Dag Hovda Sture med et program om " TRADISJONELL SONG OG SPEL" Dersom du har kjente som er interessert...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2004

  INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, torsdag 17. februar kl. 19.00 i Musikkaulaen på Tasta skole. Dersom du har kjente eller venner som er interessert i historielaget eller som ønsker å bli medlem, ta kontakt og inviter dem med. PROGRAM:

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2003

  ÅRSMØTE 11. FEBRUAR 2004 INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, onsdag 1 1.februar k1.19.00i Tasta Bydelshus. Dersom du har kjente eller venner som du kan tenke deg har interesse av historie laget, eller som ønsker å bli medlem, ta ko...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2002

  ÅRSMØTE 12. FEBRUAR 2003 Innkalling til ÅRSMØTE i Tasta Historielag Onsdag k1.19.00 i Tasta Bydelshus. Dagsorden: •Valg av møteleder. •Årsmelding 2002. •Regnskap 2002. •Valg av 3 styremedlemmer for 2 år •" "5 varamedle...

  Les Mer

 • Årsmelding 2001

  Årsmelding for Tasta Historielag For år 2001 (reds anmerking) Kære Medlem! Godt nyttår, og takk for det gamle. Som kjent ble Tasta Historielag stiftet den 29. oktober 2001. Det var 50 personer tilstede, av disse meldte 47 seg inn i laget....

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2009

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009

  Les Mer