Marit Cecilie Bjelland


Marit Cecilie Bjelland (1938-1995)

Marit Cecilie Bjelland, født Thonning Olsen ble født i Stavanger
og vokste opp på Våland.
Hun var den yngste i en barneflokk på 5 og foreldrene var
Sigrid og Thonning Olsen.
Faren startet i sin tid Stavangers første skolekorps, Storhaug Skolekorps,
han var dessuten dirigent, komponist, korpsmann og
vaktmester ved Stavanger Postkontor.
Hun vokste opp i et hjem med stor korpsinteresse og mye musikk,
en av brødrene, Sverre Bruland, ble i sin tid dirigent for Kringkastingsorkesteret, og Marit selv trakterte både piano og trekkspill.

Hun giftet seg med Svein Bjelland, de bygde hus på Tasta og fikk etter hvert tre sønner,
Stein Morten, Eirik og Sveinung.

Stein Morten begynte tidlig i Tasta Skolekorps og Sveinung var bare tre uker gammel i 1970 da Marit ble aktiv i korpsets mødreklubb som var stiftet allerede i 1955.

Marit var hjemmeværende med sine sønner og interessen og arbeid for korps var veldig viktig for henne.
Hun ble styreformann i mødreklubben i 1979 og i denne perioden var aktiviteten stor i korpset.
I 1981 ble det for første gang arrangert mannekengoppvisning, et veldig populært innslag
og en fin inntektskilde for korpset. Mødrene og noen av de store jentene var mannekenger , og denne aktiviteten varte i flere år.
Dessuten satte hun også igang «Blåturer» for mødreklubben og disse var veldig populære

Marit og Svein kjøpte en flott eiendom på Ådnøy og der tilbrakte de mye av somrene.
Mødreklubben hadde blåtur dit og mange av guttenes venner og korpsvenner var gjester i dette paradiset.

Marit var formann i mødreklubben til 1983.

Det var i denne perioden at en gjeng av mødrene begynte å lage underholdning til mødreklubbens julemøte.
Til disse møtene ble mødrene til tidligere musikanter invitert og Marit fant ut at det var gode krefter blant mødrene og så var det gratis underholdning.
Sanger og sketsjer ble skrevet og fremført og Marit selv satt ved pianoet og hadde regien.

Senere ble det mer avansert, Per Jakobsen ble med på pianoet. Aase Westlund Kristiansen og Reidun Amundsen ble også med Marit og skrev tekster, pianisten Per leverte også flotte sanger, og Marit selv hadde overoppsynet. I 1984 ble en del av de beste innslagene plukket ut og satte opp i en revy for bygda i gymsalen på Tasta skole. Dette ble gjentatt året etter og det ble stor suksess begge gangene.

Juleunderholdningen fortsatte til utpå nittitallet, og den ble også oppført i Tasta Pensjonistforening på nyåret. På korpsets 40 års jubileumsfest i Atlantic Hall ble også en del av «perlene» fra revyene fremført, til stor glede for musikanter og spesielt fedrene da som jo aldri fikk være med på julemøtene i mødreklubben

Marit ble også formann i hovedstyret, det var hun fra 1984 til 1986.

Korpset betydde veldig mye for henne, og etter at Kjell Larsen overtok etter Kjell Søreide i 1977 ble korpset et konkurransekorps. Det ble arrangert seminarer og Marit stilte alltid opp. Det er ikke få musikanter som har spist Marits «Sopihop» som hun kalte middagen på seminaret. Hun fikk også kjælenavnet «Mor Tasta»

Korpset forsøkte å arrangere utenlandsturer annet hvert år og disse foregikk som oftest med buss. Marits mann Svein solgte busser og var dessuten sjåfør Sammen med sjåførene Endre Brigtsen og Arnfinn Strømsvold ble 2 busser med musikanter og reiseledere og en buss med foreldre fyllt og kjørt helt til Italia. Det ble også arrangert turer med båt fra Stavanger og videre med egne busser i England, Marit og Svein var alltid med

Marit ble æresmedlem i Tasta Skolekorps i 1987

Når ungene i et konkurransekorps blir 18 år får de ikke spille lenger og slik gikk det jo også med
Marits tre gutter. Den yngste Sveinung utdannet seg til pianist og er idag en anerkjent sådan.
Hun fortsatte å følge guttene og var engasjert og aktivt med dem da de begynte i Stavanger Brassband.

Men det var Tasta som var korpset, der hadde hun gjennom 20 år fått mange gode venner og hun hadde fortsatt lyst å gjøre noe for korpset etterat ungene var sluttet .Sammen med Aase Westlund Kristiansen og Reidun Amundsen startet hun i 1993 Tastatyttene som bestod av den gjengen hun hadde jobbet med i revyene. Tyttene har møter en gang i måneden, lager hvert år en dukke med full garderobe som korpset får og har på Amerikansk auksjon på høstbasarene sine

Dessuten går overskuddet i kassen ved utgangen av året til kreftomsorgen.
Pleierne på universitetssykehuset fikk et år en sparkesykkel som de kunne bruke i korridorene og Boganes Lindrenede enhet har flere år fått penger som de har brukt til glede og
nytte for pasienter og pårørende.

Dessverre ble Marit alvorlig syk og døde så altfor tidlig bare 57 år gammel, i Juli 1995

Tekst: Berit og Per Jakobsen, Reidun og Carsten Amundsen.
Foto: Torunn Molde
Lay-out: Lars Ikdal

Flere artikler fra samme kategori: Tastaprofiler

 • Martha Jakobsen Ulvund

  En fremragende veterinær, forsker, underviser, veileder og kollega. Den omfattende kunnskapen, det store engasjementet og de mange initiativene. Veterinær- og forskningsmiljøet har mistet et høyt aktet og dypt savnet me...

  Les Mer

 • Margith Irene Randeberg Høie

  Margith Irene Randeberg Høie (1926 – 2015) Margith ble født på Randaberg som den eldste i en søskenflokk på fire, og vokste opp hos foreldrene Martha Emilie og Alfred Marcel Randeberg. De drev familiens gårdsbruk ved Randabergfjellet samtidig som de forpaktet en gård v...

  Les Mer

 • Bellest P. Høie

  Bellest P. Høie (1866 - 1919). ”I 1886 kjøpte han i 20 aars alderen smidje og vaaningshus. Drev da med arbeide av gaards- og kjøreredska med en aarlig ometning av kr.3.000.- Der begyntes med 2 læregutter. I disse 27 aar har et stort antal utstaat sin læretid ved verkst...

  Les Mer

 • Lensmann Einar Theodor Husebø

  Av bondeslekt og småbruker Einar Theodor Husebø var født på gården Husabø 15. mars 1885 . Gården som ligger på en høyde midt på øya Hundvåg, er allerede beskrevet i vikingtiden da den var et gammelt høvdingsete. Slekten som Einar nedstammer fra, har bodd på gården siden slutten ...

  Les Mer

 • Kirsten Flatabø

  Kirsten Flatabø ( 1915–2010 ). "Jeg følger nøye med" Livet mitt har vært interessant fordi jeg har involvert meg, sier Kirsten Flatabø som ikke bare har fulgt nøye med, men også engasjert seg aktivt i samfunnet. For eksempel hadde det ikke vært bydelsav...

  Les Mer

 • Karen Magrete Folkvord

  Karen Magrete Folkvord (1873 - 1927) ”Hu Karen i Smiå” Hun var født på Hebnes i Jelsa prestegjeld den 21. januar 1873 som datter til Lars Gudmundson, født 24. desember 1842 og Ragnhild Olsdatter født 1835. (Se vedlegg for familiens aner.) Hun ble gift i 1894 med ...

  Les Mer

 • Olaus Eskeland

  Olaus Eskeland (1833 – 1903). Olaus Eskeland Han var født i Høle 9. juni 1833 og døde 23. november 1903. Ættens navn skriver seg fra gården Eskeland i Høle. Dens mannslinje hadde et par generasjoner bodd på Trodal, som den gang var en husmannsplass under Hølegården, men vi kjenne...

  Les Mer

 • Lars Bertel Olaus Eskeland

  Lars Bertel Olaus Eskeland (L.B.O.) (1863 – 1943). L.B.O. Eskeland L.B.O. Eskeland var født på Tasta 23 august 1863 død 15. Februar 1943. Lars var eldste sønn av Olaus og Elisabet Eskeland (se eget notat). I likhet med sin far var han bonde på Tasta hvor han overtok gården etter ...

  Les Mer

 • Birgit Aspelund Bø

  Birgit Aspelund Bø (1905–1998). Birgit Aspelund Bø vokste opp på gården Aspelund på Nedre Tasta i en søskenflokk på ni. Etter oppmuntringer fra faren fikk hun tatt middelskoleeksamen (= realskoleeksamen) på den helt nye St. Svithun skole, noe hun hele livet opple...

  Les Mer

 • Berge Bergesen

  Berge Bergesen (farfar til Sigvald Bergesen) (1800 – 1873) Berge Bergesen ble født på gården Øvrehus i Fister i Ryfylke som det syvende barn i rekken. Etter farens død flyttet Berge som tolvåring til Ta...

  Les Mer

 • Berge Hamilton Aspelund

  BERGE HAMILTON ASPELUND (1907 - 1997) Aspelund Barndom og gården Aspelund Berge Hamilton Aspelund ble født på gården Aspelund på Tasta 28.07.1907. Foreldrene var Bertel Torgersen 1857 –1918 og Berta Severine (født Ingebretsen) 1868—1947. De fikk til samm...

  Les Mer

 • Sverre Andersen

  Sverre Andersen (1936- 2016) Han blei født i Haugesund den 9. oktober 1936, og død 1. november 2016 på Tasta Sjukeheim. Han var nummer to av fira sysken, etter Arne Andersen (1910-2005) og Signe Aartun (1911-1997), begge fra Tasta. Faren var i vegvesenet, og va...

  Les Mer

 • Familien Øritsland

  Familien Øritsland Anette og Nils Øritsland Nils Øritsland ble født 24. juni 1901 i Haugesund og døde i Oslo 13. september 1974. Hans far, skipsreder Torger Nilsen Øritzland, var født 1840 i Tysvær og døde i 1926, mens hans mor, Hanna G...

  Les Mer

 • Ole Martin Wølstad

  Ole Martin Wølstad. Eventyreren, gullgraveren, innovatøren og forretningsmannen, født på Tasta 1. Desember 1872, død 19. juli 1952. Martin Wølstad ble født på Tasta i Vølstadveien 37 (GNR). 29 BRN. 73). Huset eksisterer...

  Les Mer

 • Thore Vølstad

  Thore Vølstad (1853 – 1913) Han var født på Vølstad i Gjesdal i 1853 og flyttet med familien til Tasta. Han var sønn av Ole Thorsen Vølstad. Han gikk på landbrukskole på Austrått, og arbeidet hjemme på gården på Tasta. Han var dessuten flere år assistent i Det norske M...

  Les Mer

 • Ole Thorsen Vølstad

  Ole Thorsen Vølstad (1824 – 1895) Han var varaordfører i flere år. Han var født på Vølstad i Gjesdal i 1824. Etter konfirmasjonen var han omgangsskolelærer en tid i Gjesdal, uten mer utdannelse enn den han selv hadde fått på ”folkeskole” og ved å ”gå for presten” Men h...

  Les Mer

 • Elias Tastad

  Kvekerlederen Elias Tastad (1788 – 1863). Elias Tastad ble født i Ramsvik 1788, døpt 27. juli 1788. Hans far var bonde og fisker Elias Olsen Øvre Tastad, hans mor var Anna Olsdotter Jotten. Elias farfar Ole Eliasson kom fra Jødestad i Riska. Omkring 1750 fikk han slå s...

  Les Mer

 • Magnus Takle

  Magnus Takle(1883 - 1971) Bakgrunn Birger Magnus Johan Takle var lærer i hele sitt yrkesliv. Han ble født 15. februar 1883 i Brekke på sørsida av Sogne­fjorden. Foreldrene hans var bonde Hans Mag...

  Les Mer

 • Aasmund Ramsfjell

  Aasmund Ramsfjell (1881 - 1961). Aasmund Ramsfjell ble født 17.12.1881 på fjellgården Ramsfjell, en fjellgård i Jøsenfjord rett opp av Vadla. Gården har tilhørt slekten i flere generasjoner og er fremdeles i slektens eie. På grunn av lang skolevei – Ramsfjell ligger 475 m...

  Les Mer

 • Jens Otterbech

  Jens Otterbech   (1868  -  1921) Hvem var Jens Otterbech som har fått oppkalt en gate etter seg, en parallellgate med Randabergveien opp mot Byhaugen Han var prest i Frue menighet 1907 til 1919, bodde her på Tasta og har satt dype spor etter seg både lo...

  Les Mer

 • Olaf “Tastamaen” Nilsen

  "Tastamaen" Olaf Nilsen ”Tastamaen” (1877 - 1966) Værprofeten som var kjent i hele Norge som ”Tastamaen” var født på Øvre Tasta 11. april 1877. På gr.nr.28 br.nr.17. Gården eies i dag av Jan Åsland. Hans foreldre var Nils Ommundsen født 1847 og Ellen M...

  Les Mer

 • Martin Motland

  Martin Motland (1887 - 1970) Martin Motland var født i Byrkjedal. Han og foreldrene, Halvar og Gurina kom til Stavanger hvor de bodde noen år hos sønnen Wilhelm som hadde kjøpt gården Rosenlund og drev planteskole der. I 1922 kjøpte Martin småbruket GRN. 29 BRN. 37...

  Les Mer

 • Ingeborg Larsen

  Ingeborg Larsen (1849-1925) Ingeborg Svendsdtr Oftedal ble født 7/3- 1849 i Stavanger. Foreldrene var Svend Torgersen Oftedal og hustru Inger Olsdatter Meling I 1856 ble lærer Svend Torgersen Oftedal beskikket lensmann i Rennesøy. Samme år kjøpte Svend ...

  Les Mer

 • Samuel Samuelsen Ledaal

  Samuel Samuelsen Ledaal. (1789 - 1868). Samuel Samuelsen Ledaal var født 1789 på gården Næsheim i Hå som sønn av Samuel Ellingson Næsheim (1757–1823) og Ane Berte Olsdatter Lode (1756–1828). I boka Træk av Hetlands Historie 1814–1914 forteller forfatterne at Samuel allere...

  Les Mer

 • Toralf Kristiansen

  Toralf ble født i Tananger den 9. mars 1904, død 2. desember 1994. Hans far var: Karolius Martinius Kristiansen los i Tananger, født 4. mars 1869, i Gildeskål, død 10. mars 1933, hans far var: Christian Rist Hansen Mårnes, født 11. oktober 1828...

  Les Mer