Stiftelsesmøte


Tasta Historielag, stiftelsesmøte, mandag 29.oktober 2001.

På vegne av resursgruppen vil jeg ønske dere hjertelig velkommen til denne
historiske kveld. Mitt navn er JKT, innfødt Tastabu.

For å bli medlem av laget, trenger en ikke ha røtter på Tasta. Hovedsaken er
at en har historisk interesse, da spesielt for Tasta. De eldste familiene har ikke bodd
her lengre enn 150 år. De fleste er innflyttere fra Ryfylke fjordene, Jæren og Dalane.

Som det går frem av plakater skal vi ha valg av styre, deretter foredrag om hva de
har funnet ved utgravingene på Rustå.

Det er sikkert noen som spekulerer hva logoen nederst på plakaten skal forestille.
Fra gammel tid var det to varder på Tasta, En over oss; Varen, og en på Tastaveden.
Fra Varen er det utsikt i 360 grader, men en kan ikke se byen herfra, der
forvidere sendte en signalene fra Varden til Veden og den kan sees fra byen.
Så logoen forestiller Varen og veden

De fleste lag har fire a fem møter i året, starter med en tur/vandring i slutten av
august, julemøte i desember med servering av grøt og utlodning, årsmøte i februar,
så et i april og et i juni.

Hundvåg Historielag har dannet små komiteer som hadde forskjellige oppgaver,
noen registrerte eldre fartøyer, andre samlet inn gamle bilder og katalogiserte. Slike komiteer må vi også kunne danne. Da blir det mer aktivt for det enkelte medlem, og
ikke minst – sosialt.

Det er nok å gripe tak i på Tasta, gårder og husmanns plasser, kvekere, fiskerne i Dusavik og Tastasjøen, båtbyggere osv.

Økonomi: Vi får etableringstøtte fra Rogaland Historie og -Ættesogelag på
Kr.2000.- Medlemstøtte fra komunens Kultur og Idretsvesen Kr.45,- pr. medlem.
Det er også muligheter for midler fra bydelsutvalget til spesielle prosjekter og til
oppstart av laget.

Som det fremgår av programmet skal vi ha valg først, deretter foredrag om funnene
på Rustå v/arkeolog Jens Flemming Krøger. Han har også sagt seg villig til å lede
en vandring på Rustå for å påvise funnstedene. Dette må bli til våren.

Vi går i gang med valget med en gang. Dere har fått utdelt fire lapper, en
stemmeseddel og to med navn og adresse, den fjerde hva er din hoved intresse i et historielag . Det er også en lapp med navn på kandidatene til styret . De to med navn
og adresse fylles ut og dere betaler kr.20.- som er restkontigent for 2001. Dere er da medlemmer og kan stemme.

For øvrig har vi tenkt en kontingent på kr,50.- pr. år. Det er muligheter til å
melde seg inn i Rogaland Historie og –Ættesogelag, dere får da en årbok pluss 4
hefter kalt Sydvesten i året. Dette koster kr.250 pr.år.

Så valg av styre. Som dere ser av flipp overen er det et nummer foran navnet. Dere skriver bare nummeret på de dere stemmer på. Videre ; er det forslag fra salen til
andre kandidater? Ved at det er nummer på kandidatene letter dette opptellingen.
Det skal velges 10 personer til styret, 5 styremedlemmer og 5 varamenn. Dere skriver
på seddelen max. fem (5) nummer (navn).De fem som får flest stemmer går inn i styret,
de fem med minst, blir varamenn. Styret velges til årsmøte i februar 2002.
Da det blir nytt valg. Det blir styremøte en gang i måneden, unntatt juli og august. 1.varamann har møteplikt. Styret velger selv formann, sekretær og kasserer.

Vedrørende lover og regler så adopterer vi de som brukes i andre lag. Jeg skal for ordens skyld lese opp disse:

Er alt forstått?

Da går vi i gang med valget!

Etter valget:

Fredag 7. Desember kl.19:00 blir det julemøte i Bydelshuset.Vi har tenkt på å ha enten
Birger Lindanger eller Gunnar Skadberg som foredragsholder, servering av julegrøtog utlodning.

Vil de som kan tenke seg å komme rekke opp hånden slik at vi har en noenlunde
peiling på antall.

* * * * * * *

Stiftelsesmøte for Tasta Historielag

Den 29. Oktober kl.19:00 ble TASTA HISTORIELAG stiftet, i Tasta skoles gymsal.

Møte ble åpnet av J.K.Torgersen som ønsket velkommen, samt gav en orientering
om det. tekniske ved valget.

Kjell; Bols ga en fyldig orientering om lover, og forslaget ble vedtatt.

Deretter ble valgkandidatene presentert:

Bjarne Aspelund,
Harald B. Aspelun,
Kjell Bols,
Kåre Haga,
Margith Randeberg Høie,
Olav Eskeland,
Astrid Hjellestad,
Leiv G. Ledaal,
Astrid Leikvoll,
Enok Kommedal (ikke til stede)
Jan K. Torgersen,
Ole Fredrik Vølstad,
Jan Aasland.

Det var spørsmål fra møtedirigent om det var forslag fra salen om andre kandidater.
Det var ingen forslag.

Det ble opplyst at det valgte styret ville bli sittende til årsmøte i februar 2001, da det
ville bli avholdt nytt valg.

Følgende personer ble valgt til styre-og varamenn:

Kjell Bols,
Kåre Haga,
Margith Randeberg Høie,
Astri Leikvoll,
Jan K. Torgersen.

1. varamann : Ole Fredrik Vølstad,
2. ” ” ” ” ” ” ‘ : Harald B. Aspelund,
3. ” ” ” ” ” ” ‘ : Astrid Hjellestad,
4. ” ” ” ” ” ” ‘ : Leiv G. Ledaal,

Neste møte, som er julemøe blir avholdt i storsalen på bydelshuset, fredag
7. desember kl. 19:00. Det blir servering av julegrøt foredrag av Birger Lindanger,
ulodning. Til dette møte må vi ha påmelding .Bestemmer
på neste styremøte på hvilken måte medlemmene skal informeres på.

Det er åpnet en konto for laget i SR-Bank, nr.32011993853. De som vil melde seg inn
betaler kontingent for 2001 med kr. 20-. Dette til dekning for diverse utgifter.

Vi får kr. 2000.- i etableringstøtte fra Rogaland Hstorie- og Ættesogelag.

Vi vil søke Stavanger Park- og Idretsvesen Om medlemstøtte på kr.45.-
Pr. medlem for 2002. Videre vil vi søke bydelsutvalget om etableringstøtte.

Det var 50 penoner til stede, av disse stemte 47, to personer ble etteramneldt, slik at
det pr.29. oktober er 49 betalende medlemmer.

Det ble avholdt en liten gallup for å få en ide om hva folk var mest itressert i:

25 personer var mest intressert i stedsnavn på Tasta,
21 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” gårdsbruk ” ” ” “
19 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” slektgranskning,
14 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” gamle bilder fra Tasta,
7 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” kvekerne på Tasta,
5 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” båtbyggeerne på Tasta,
2 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” fiske og fiskere på Tasta,
2 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” posthistorien på Tasta.

Dessuten kom det frem forslag om å få kopiert gamle” Amerikabrev” da det på
Tasta – som i andre bygder har vært en betydelig utvandring. Meningen var å få
disse arkivert og bevart for fremtiden.

Videre kom det fonrslag om i intervjue den eldre generasjon før det ble for sent.

Forsøke å ha styremøte i Aspelundsloven, tirsdag 6. November kl 19:00.
Alle, både styre- og varamenn møter.

J.K.Torgersen.

Flere artikler fra samme kategori: Diverse arkiv

 • Haustmøte 2023

  18. oktober hadde me haustmøte der journalist og forfattar Bjørn Vidar Lerøen tok oss med inn i oljehistoria, både den lokale, nasjonale og litt den internasjonale delen. Rogaland og Stavanger har fått sin del av denne, der basen i Dusavik har vært og er ein viktig del av...

  Les Mer

 • Vandring på Arkeologisk Museum

  Tirsdag 5. september, 2023, hadde me omvisning på Arkeologisk Museum med ein formidlar som fortalte om funn i distriktet, med spesielt blikk på det dei har funne på Tasta. Dette er dokumentasjon på at det har budt folk her i åravis. Hu kunne ikkje akkurat sei på kvifor ei...

  Les Mer

 • Vårmøte 19.april 2023

  Tradisjon på vårmøtene: Alle syng "No livnar det i lundar", slik også i år. Rådgjevar i Redningsselskapet (NSSR), Tarjei Låstad Sandnes, fortalte oss historia til Redningsselskapet, som blei starta i 1891. Han presenter...

  Les Mer

 • Vårvandring til Grafisk Museum

  Torsdag 12. mai i 22 var me 24 medlemmer som fekk ein greie omvisning, med Tonje som guide, på Hermetikkmuseet og Grafisk Museum, begge lokalisert i Gamla Stavanger. Grafisk Museum er i nye lokaler og nabo til Hermetikk...

  Les Mer

 • Vårmøte 20.april 2022

       MEDLEMSMØTE I TASTA HISTORIELAG 20. APRIL 2022. Vårmøte ble avholdt i musikkaulaen på Tasta skole 20.april. Det var mange som hadde møtt opp denne kvelden, hele 53 medlemmer var...

  Les Mer

 • Årsmøte 2022

  Vintermøte og Årsmøte i Tasta Historielag 16.februar 2022. Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt onsdag 16.februar 2022 i musikkaulaen på Tasta skole, i forbindelse med årsmøte.

  Les Mer

 • Historielaget 20 år

  Marianne Wieser, mangeårig redaktør i påTastavis, framførte denne prologen på møte den 13. oktober,2021: Tasta Historielag 20 år v/Marianne Wieser

  Les Mer

 • Sommarturen 22.august – øyhopping i Ryfylke

  På grunn av koronapandemien ble sommerturen dette året lagt til august istedenfor juni som vi har pleid å reise. Turen dette året ble øyhopping i Ryfylke med buss fra Ingvars Reiser. Turen gikk til Finnøy, Sjernarøyene  Ombo, Hjelmeland ,deler av Strand og gjennom Ry...

  Les Mer

 • Regnskap

  År 2017 År 2018 Å...

  Les Mer

 • Protokoll

  2011 2012-a

  Les Mer

 • Vedtekter for Tasta Historielag

  Vedtekter for Tasta Historielag Vedtatt på stiftelsesmøtet 29.10.2001 Revidert på årsmøtet 15.02.2007 Revidert på årsmøtet 22.02.2012 Revidert på årsmøtet 17.02.2016 §1 FORMÅL Laget har som formål å fremme interessen for slektshistorie, lokalhistorie og kulturvern. Samle inn og ta vare på a...

  Les Mer

 • Tasta i gamle dager !

 • Tasta-viså

  Tasta-viså skrevet av Martin Motland i 1934 Melodi: Fjellveivisen Her på Tasta kan du tru, det e' skoie te å bu den så kjeme her e' ikkje idla faren. Du kan leva uden frykt,du kan sova ganske tygt , her e' lensmann og detektiv på garden. ...

  Les Mer

 • Folketellinger for Tasta

  FOLKETELLINGER FOR TASTA Sokneprestenes MANNTALL 1664 – 1666. NEDRE TASTA : Anders Stensen ( død ) Knut Ellefsen 18 år tjener Knud Simonsen, 68 år Torger Jonsen 12 år tjener Laurits Bergesen, 34 år H...

  Les Mer

 • Epilog ved Tasta historielags 10-årsjubileum

  Ti år og fest med møje rabalder, men ti år – e det någe te alder? For Tasta e mette av alder og år, ja, heilt ner te steinalder historien går. Pionerane kom hit då isen smelta. De kom ifra sør – øve Rhinens delta og stopte på Tasta på slutten av ferden...

  Les Mer

 • Etablere historielag på Tasta

  Tasta, 16.mai 2001. Undertegnede har lenge syslet med ideen om å etablere et historielag på Tasta. Etter mitt kjennska er vi nokså fattige på nedskrevet historie i lokalsamfunnet. Jeg er selv født og oppvokst på Tasta .Min bakrunn er 20 år i utenriksfart,8 årsom kaptein....

  Les Mer

 • Fiskerprosjektet. (møte nr. 2.)

  Fredag 2. Februar (07) kl 1030 hadde ”fiskerigruppen” sitt andre møte hjemme hos Rolf Thorsen. Tilstede: Rolf Thorsen Einar Sivertsen Kristoffer Sivertsen Morten Thorsen Kåre L. Pedersen J.K.Torgersen (tidligere aktiv fisker)

  Les Mer

 • Fiskerprosjektet. Møte nr. 1

  Tirsdag 21 november (06) kl 1000 hadde ”fiskergruppen” sitt første møte hjemme hos Rolf Thorsen, til stede:       Rolf Thorsen,       Morten Thorsen,       Einar Sivertsen,       J.K.Torgersen. Kåre Pedersen som også har sagt seg villig til å delta h...

  Les Mer