Vandring på Karmøy


Historielagets sommertur til Aksdal, Avaldsnes, Vignes og Skudenes.

Vi startet turen med buss fra SR-Bank med historielagets egen sjåfør vårt medlem Karl N. Persson. Flere medlemmer kom om bord ved Gjerdeveien, Vardenes, Tastatorget og Høye. JKT ønsket alle velkommen om bord og håpet at vi fikk like godt vær som Historielaget pleier å ha på sine turer. Det fikk vi, det var riktignok noen tåkebanker, men solen stakk frem rett som det var.

Turen gikk så gjennom Rennfast til Mortavika hvor vi tok fergen til Arsvågen på Bokn. Deretter buss til Krigsmuseet. Her ble vi mottatt av en eksellent guide. Det var oppbygget en gate fra Haugesund med fasader av bygningene slik det var i 1942. I butikkene var det utstilt varer som ble solgt da. I gatebildet var det figurer av folk kledd slik de var den gang, det var også figurer av tyske soldater, blant annet en til hest. Vi ble tatt rundt til forskjellige senarioer hvor alle våpengrenene var representert. Det var utstilt omtrent alle de våpen som ble benyttet under krigen, både de tyske og de alliertes. Det var blant annet i realistiske omgivelser en russisk tanks.

Deretter gikk turen til Olavskirken på Avaldsnes. Her ble vi mottatt av nok en dyktig guide. Det ble noe stopp i omvisningen da det var et bryllup i kirken. Men plutselig var det over og vi kunne gå inn i kirken.
Fra Karmøy kommunes hjemmesider kan vi lese:

Kirkebygget.
Skipet er mye breiere i vest enn i øst. Korets midtakse er også litt skjevt plassert i forhold til skipets akse, korsbuen står ikke helt i senteret i korsskillemuren. Kanskje all denne skjevheten skyldes at man ville fjerne Jomfru Marias synål?

Tårnet fikk en grunnflate på 10 x 12 m. Utvendige mål på skipet er 25 x 13,5 m. Høyden på tårnet ble i 1745 målt til 22,6 m.

Murverk. Murene i skipet er 1,66 m tjukke. I koret er de 1,27 m. Murene er bygget som kistemurer i grov bruddstein med klebersteinens innfatninger i hjørnene og rundt vinduene og portalene. Klebersteinen skal være hentet fra gården Sørhaug i Haugesund, der det var et klebersteinsbrudd ved Tolgetjønn.

Tidslinje – kirkebygget.
Før Olavskirken: Det er mulig Olav Tryggvason lot bygge en kirke, kanskje i tre. Vi tror det har stått et åttekantet kapell ved siden av Olavskirken
1250: Olavskirken påbegynt av Håkon Håkonson.
1308: Kirken gjort til kolligialkirke og kanskje kapell, med større presteskap, av Håkon V Magnusson.
Kirken får avlatsprivilegier, pilegrimer søker til kirken
1319: Håkons testamente gis Olavskirken fine gaver. Nevner kirken ikke ferdig.
1368: Hanseatene brenner kongsgarden og sælehuset på Salhus.
1482: Et diplom omtaler kirken som en ”fylkeskirke og sto den gang ved makt”
1536: Reformasjonen innføres, kirken blir plyndret, jordegodset att av kongen.
1560: Initialene HB og XL blir hengt opp på korsveggen mot øst.
1567: Absalon Pedersen Beyer: ”Men nu er den første part af den affalden”. Murene har begynt å forfalle.
1600: Peder Clausen Friis: ”Chorit er allene ved mact oc hollis Tieneste udi”.
1607: Christian IV besøker Avaldsnes.
1630: En lot en trekirke bygges ut fra koret, innenfor murene.
1719: Tormod Torfæus begraves i koret.
1715: Kirken selges – i privat eie til 1830.
1746 – 1750: Manglende vedlikehold . Menigheten nekter å bruke den trange dårlige kirken. Ny kirke på
Gloppeneset?
1838: Trekirken rives. Murene settes i stand. Lite tårn i vest.
1885: Orgel i kirken.
1890: Kommer ovner i kirken.
1910: Fritjof Øvrebø kaster kaster frem tanken om en fullstendig restaurering.
1922: Grunnsteinens nedleggelse for det nye tårnet.
1929: Kirken ferdig restaurert.
1943 – 1944: Krav fra tyskerne om at tårnet skal rives fører til at hele kirken blir kamuflert under planker.
1981: Nytt orgel i kirken.

Guiden fortalt flere anekdoter om hendelser i, og rundt kirken .

Deretter vandret vi ned til det underjordiske Nordvegen Historiske Senter. Senteret er bygget underjordisk for å ikke komme i konflikt/distrahere Olavskirken. En meget vellykket og imponerende løsning.

Nordvegen Historiesenter er den fysiske markeringen av at Avaldsnes er valgt som tusenårssted i Rogaland fylke. Senteret bygges på de 3000 år Avaldsnes var et nasjonalt og tidvis internasjonalt maktsenter.

I 3500 år satt fyrstene på Avaldsnes og kontrollerte skipstrafikken langs norskekysten. En av disse var Harald Hårfagre.

Vi ble først vist en animasjonsfilm på ca 16 min. der ”Harald Hårfagre” opptrådte og fortalte litt om Norgeshistorien. Deretter kunne en vandre å beskue den meget fine og lærerike utstillingen. Det var bilder og figurer av de forskjellige hendelser/personer med foto og illustrasjoner. Utstillingen var så selvforklarende at de som vil reise og besøke senteret på egen hånd – ikke trenger noen guide.

Vi avsluttet besøket med herlig varm lunsj!

Deretter gikk turen til Vignes gruver, de lokale sier Visnes, men vi observerte også skilter hvor det var skrevet Viksnes. Her ble vi mottatt av den samme guiden vi hadde i Olavskirken. Han hadde de samme gode kunnskapene om koppergruvene som han hadde om Olavskirken.

Skjerpefeberen brøt løs på Vestlandet i 1860 årene. Titanjern-forekomstene i Hauge i Dalane og kopperfunn i Lysefjorden skapte en farsott som fikk ellers sindige folk til å forlate hus og arbeid for å lete etter rikdommer i berg og fjell.

De to rogalendingene Torbjørn Brueland og Mauritz Kartevoll var blant dem som tok hammeren fatt og vandret rundt for å friste lykken. De hadde inngått kompaniskap. Avtalen var at de skulle eie halvparten hver ved et eventuelt funn. Det var Brueland som først oppdaget kopperet da han utførte et nødvendig ærend i den grønnskimrende bukta på nordvestkysten av Karmøy.

Defrance og Vignes gruber.
Siden det kostet penger å drive slike undersøkelser, var et kompaniskap som Brueland og Kartevoll hadde dannet ingen uvanlig ordning blant skjerpere uten penger på bok. Nå fant de det nødvendig å søke kontakt med kapitalsterk ekspertise for å få undersøkt Bruelands funn. Slik ble franskmannen Charles de France knyttet til kopperverkets historie. Han var fransk statsborger født i Metz 1839. Han ble senere en kjent størrelse i norsk bergverkshistorie, var forretningsmann og ingeniør. Han kom til Norge i sitt 24 år ”for at undersøge Værdien av nogle gruber i Lysefjorden, som var budne ut for salg i Belgien”.

Bittert avspist.
Han var vel informert om alt som hadde med bergverk å gjøre i hele det sørvestlige Norge. Han arbeidet for Antwerpen Grube-compagnie, et ¾ belgisk eid og ¼ norskeid selskap hvor han også hadde interesser. Da han fikk se kopperklumpen fra Karmøy, dro han straks til Visnes for å se nærmere på jordsmonnet og forsto umiddelbart omfanget av funnet. Han sikret seg i første omgang halvparten av rettighetene til Brueland og Kartevoll, dro så sporenstreks til Belgia og fikk tilsagn om å starte gruvedrift.

Under forhandlingene om oppstart ble Brueland og Kartevoll pålagt å skaffe tilveie 25.000.- speciedaler. Men ingen norske banker våget å skaffe dem disse pengene. De ble derfor avspist med en engangsutbetaling på 2.000.- speciedaler hver, pluss en årlig utbetaling på 1.000.- speciedaler så lenge driften var i gang.

3000 menesker.
På topp sysselsatte kopperverket 800 arbeidere. Innenfor anlegget bodde 2000 mennesker, og ved innfallsporten grodde det opp en arbeidskoloni hvor det bodde 1000 personer i tillegg. Industristedet var blitt ”en hel By med rivende Trafik, sterkt pulserende Liv og mindst 3000 indbyggere som, efter alle ydre Merker å dømme, formerer sig med stor Hurtighed” skrev Christiania Intelligentssedler fra Visnes 27.1 1885.

Sosiale goder gjorde at mange søkte seg jobb. Verket hadde eget sykehus, og verkslegen ga gratis hjelp og medisin til de ansatte og deres familier. Egen sykelønnsordning ga ansatte lønn under fravær, de fikk rentefrie lån til bolig.

Arbeidsdagen var hard, fra 0600 om morgenen til 1800 om kvelden. Hver uke var det auksjon på arbeidskraft på kaien. Den som gikk lavest ned i lønn fikk jobb. Barnearbeid var vanlig. 300 barn i skolepliktig alder bodde på Visnes. Pukkguttenes harde virkelighet startet i 7 – 8 års alderen. Frem til 1889, da kom folkeskoleloven, og mange fortsatte med en dag på skolen og en dag på arbeid.

I 1880 ble verket solgt til det franske selskapet Societe des Mines et Usines de Cuivre de Vignæs.

Charles Defrance fortsatte som generaldirektør, men hadde hovedsete i Antwerpen etter at utbyggingen på Visnes var ferdig. Den belgiskfranske perioden varte i 30 år, fra 1865 til 1895. Det var også den mest dynamiske i kopperverkets historie. Driften gikk bra de første årene, men etter hvert ble kopperinnholdet vekslende og i 1890 ble ordet ”nedleggelse” første gang nevnt i korrespondansen mellom kopperverket og generaldirektøren. Men virksomheten hanglet fram til 1894. Da var det ingen vei utenom: Gamle Vignes Grube ble nedlagt.

I 1909 ble A/S Vignes Kopperverk, med tilhørende skjerp og rettigheter, endelig kjøpt ev et norsk selskap: av selveste Chr.Michelsen & Co. Bergen. Dermed startet en ny æra som fortsatte gjennom to verdenskriger, og turbulente metallpriser, konjunktursvingninger, brann, ulykker og diverse nedleggelsestrusler. Fram til 1972. Da ble Vignes Kopperverk erklært konkurs. Eksisterende bygninger, anlegg og rettigheter ble solgt til A/S Sydvaranger.

Et hårdnakket rykte som hadde gått fra munn til munn i gruvene i generasjoner gjensto å få bekreftet eller avkreftet: Var det riktig at kopperet i selveste Frihetsgudinnen i USA stammet fra Gamlegruven på Visnes? Her måtte holdbare beviser til. Og i god tid før Frihetsgudinnen fylte 100 år satte de i gang,”Kopperverkets venner” på begge sider av Atlanteren. Gudinnen skulle restaureres i anledning jubileet. Dermed ble en gjenglemt kopperklump fra en nedlagt gruvesjakt på Karmøy sendt over til AT & Bell Laboratories i New Jersey og sammenlignet med en avbrukket lokk fra Gudinnens hår. Etter to år nitide undersøkelser kom svaret, signert fire fremtredene forskere ved Bell-Laboratoriet : Kopperet i The Statue of Liberty stammer fra Norge. Det er nå behørig tilføyet damens historie og formidles videre til samtlige turister som besøker monumentet.

Vi kjørte så sørover mot Skudenes. Under turen fikk vi en utmerket guiding av Marit Salvesen som hadde bodd i distriktet i 26 år. Vi fikk til og med se barndomshjemmet til ordfører Sevland. Tusen takk Marit!

Vi vandret rundt i gamle Skudenes og så på forskjellige severdigheter, noen benyttet også anledningen til kaffebesøk.

Vi ankom Mekjarvik kl. 1930. JKT takket for turen og spesielt til vår sjåfør Karl N. Persson, til Kjell Bols for arrangering av turen og til Kåre Haga for administrering. God sommer til alle!

Vi minner om vandringen fra Bydelshuset torsdag 24. August kl 1800. Merk tiden!

Videre: Tirsdag den 12 september blir det fellesmøte med Stokka Kultur- Madla- og Tasta Historielag i Stokka kirke kl.1900. Det er meningen at de tre lagene skal sette i gang et felles prosjekt om Store Stokkavatnet. Vi håper at medlemmene tar seg tid til å møte.

Alle medlemmene ønskes en god sommer, og vell møtt til høsten!

Med vennlig hilsen JKT.

Kilder:
Karmøy kommunes hjemmeside,
Nordvegen Historiesenter hjemmeside,
Vi over 60 hjemmeside.

Lenke til The Statue of Liberty.

Flere artikler fra samme kategori: Utflukter / Ekskursjoner

 • Sommartur til Espevær 25. juni

  25.juni 2022 kunne Tasta Historielag igjen dra på sommertur, etter at pandemien stoppet fjorårets tur. Det ble en riktig langtur nord til Espevær på Bømlo. Det var 36 medlemmer som hadde meldt seg på turen, som gikk i strålende sommervær.

  Les Mer

 • Sommartur til Jøssingfjord og Sogndalstrand 22. juni

  32 medlemmer var med på Tasta historielag sin sommertur til Jøssingfjord og Sogndalstrand. Det var Ingvars Reiser som kjørte og som vanlig ble de som var med plukket opp langs veien fra Høie til Shell Stasjonen på Randabergveien. Det var Ingvar selv som var sjåfør.  ...

  Les Mer

 • Sommertur til Jæren

  Den 16. juni 2018 arrangerte. Tasta Historielag Sommertur til Jæren. Referat fra Tasta Historielags sommertur 16 juni 2018. Sommerturen dette året gikk til Jæren med stopp på frilufthuset på Orre og Obrestad og K...

  Les Mer

 • Vårvandring på Jernaldergården

  Den 27. mai 2018 arrangerte. Tasta Historielag Vårvandring på Jernaldergården Referat fra vårvandringen til Jernaldergården søndag 27. mai 2018. Søndag 27. mai var Tasta Historielag sammen med Hillevåg Historiela...

  Les Mer

 • Sommer tur til Røvær

  Den 17. juni 2017 arrangerte. Tasta Historielag Sommer tur til Røvær. Klikk på bildene Referat fra sommerturen 17 juni 2017 til Røvær. Historielagets sommertur gikk dette året til øygruppa Røvær. Røver ligger 6 nautiske mil no...

  Les Mer

 • Tur med M/S Rogaland

  Den 10. mai 2017 arrangerte. Tasta Historielag Sommertur med veteranskipet M/S Rogaland Referat fra ”vandringen” 10. mai 2017 med veteranskipet Rogaland. 10. mai var årets vandring en tur ...

  Les Mer

 • Tur til Frøylandsvatnet

  Tasta Historielag Den 14. September 2016 kl.17:00 Arrangerte tur til Frøylandsvatnet. Referat fra høstvandringen til Frøylandsvatnet og brua ”Midtgardsormen” 14-09-2016. Høstvandringen til Tasta historiela...

  Les Mer

 • Sommer tur til Moi

  Den 18. juni 2016 arrangerte. Tasta Historielag Sommer tur til Moi. Referat fra sommerturen 18 juni 2016 til Moi. Det var "Ingvars reiser" som kjørte oss til Moi på den årlige sommerturen dette året. Det v...

  Les Mer

 • Vandringen til musèet

  Referat fra vandringen til musèet den 11.mai 2016. I flott vårver med god sommartemperatur hadde 12 medlemmer møtt fram til årets vårvandring, denne gangen til Stavanger Musèum, og spesielt Lærdal-samlingen. Musèumsvert Kjetil Husebø ønsket oss velkommen...

  Les Mer

 • “Storhaug rundt”!

  Tasta Historielag Den 9. September 2015 kl.17:45 Arrangerte "Storhaug rundt"! VANDRING HØSTEN 2015. Busstur rundt Storhaug 9 september. Årets vandring var en busstur rundt Storhaug i strålende vær. D...

  Les Mer

 • Tur til Jærmuseet Vitengarden

  Den 20. Mai 2015 kl.17:00 arrangerte Tasta Historielag Tur til Jærmuseet. Vitengarden med innlagte stopp på Skjævelandsbrua og Tinghaug. Årets vandring gikk denne gangen til Jæren. Det var 18 stykker som møtte opp til turen. Vi kj...

  Les Mer

 • Sommer Tur til Suldal.

  Den 20. Juni 2015 arrangerte. Tasta Historielag Sommer Tur til Suldal. Sommerturen til Tasta Historielag var dette året en busstur til Suldal. Turen startet kl.07:45 fra Tasta og etter at alle deltakerne var plukket opp ...

  Les Mer

 • Vandring på Sør-Talgje

  Den 10. September 2014 arrangerte Tasta Historielag Vandring på Sør-Talgje. Kl.18:00 møttes vi på skoleparkeringsplassen. JKT ønsket velkommen til de 30 fremmøtte medlemmene. Han informerte om enkeltheter med turen...

  Les Mer

 • Sommertur til Utsira

  Den 21. Juni 2014 arrangerte Tasta Historielag Sommertur til Utsira. Referat fra Tasta Historielags sommertur til Utsira 21. juni 2014. Sommerturen til Tasta Historielag gikk dette året til Utsira. ...

  Les Mer

 • Vandring på Bø og Børaunen

  Den 21. Mai 2014 kl.18:00 arrangerte Tasta Historielag Vandring på Bø og Børaunen. Referat fra Tasta Historielags vandring på Bø og Børaunen 21 Mai 2014. Denne våren gikk Tasta Historielags vandring til Bø og Børaunen i Ra...

  Les Mer

 • Flymuseet på Sola

  REFERAT FRA BESØK I Flymuseet på Sola. Flyhistorisk museum, 18/9 2013. Museet holder til i den store hangaren ved sjøflyhavnen. Vi ble ønsket velkommen av Sondre B. Hvam fra Jærmuseet. Han orienterte om museets historie. Det har ...

  Les Mer

 • Busstur til Tysvær / Nedstrand

  Busstur til Tysvær / Nedstrand 15/6 2013. Turen ble fulltegnet, 41 medlemmer var med på turen. Historielagets årlige sommertur gikk dette året til Tysvær / Nedstrand. Også i år stilte Karl Persson opp med buss og var sjåfør på turen. Etter å ha plukket ...

  Les Mer

 • Vandring i Litla Dusavik

  Den 22. Mai 2013 kl.18:00 arrangerte Tasta Historielag vandring i Litla Dusavik, Thorsastraen og Vardenes. Vi møttes på Bergensbryggå (v/båtforeningen) og JKT ønsket alle hjertelig velkommen til årets første vandring og den 24 vandringen til historielaget. Det var iska...

  Les Mer

 • Tur til Tungenes Fyr og Sjøbruksmuseet i Tungevågen.

  Referat fra tur til Tungenes Fyr og Sjøbruksmuseet i Tungevågen. Dato: 12/9- 2012. Til stede: 29 stk. 29 stykker møtte opp ved Sjøbruksmuseet i Tungevågen. Vi ble tatt godt imot av Eirik Gurandsrud, han skulle orientere oss om Sj...

  Les Mer

 • Sommertur til Lysebotn.

  Referat fra sommertur til Lysebotn. Dato: 16. juni 2012 20 stk. ble med på turen. 08:30 begynte rundreisen på Tasta for å plukke opp tastafolk som hadde meldt seg på til sommerturen. Vel om bord på dekk på turistferja til Lysebotn, så v...

  Les Mer

 • Vandring i misjonsbyen Stavanger

  Vandring i misjonsbyen Stavanger. 38 stk. møtte opp på tekn. Reinerts plass ved den gamle villaen Blidensol nr 112. Onsdag 23. mai kl.18:00 Blidensol var opprinnelig et gammelt kirkegods. Det er den eldste bygningen i Gam...

  Les Mer

 • Besøk på Stavanger Sjøfartsmuseum

  BESØK PÅ STAVANGER SJØFARTSMUSEUM Dato: 31. aug. 2011 Antall: 17 stk. PS! Trykk på bildene for store bilder. Full skjerm, trykk tasten F11 før og etter bildene. Vi ble mottatt av museumspedagog Ingrid L. M. Tjemsland i de...

  Les Mer

 • Sommertur til Hidra

  S O M M E R T U R T I L H I D RA Dato: 28.mai 2011. 43 stk. var med på turen. Kjell Bols, som hadde lagt opp denne turen til den vakre øya Hidra sør for Flekkefjord, ønsket alle velkommen etter at siste pulje var plukket opp inne ved ga...

  Les Mer

 • Vandring langs sporene etter gammel vei mellom Tasta og Stokka

  VANDRING MED TASTA HISTORIELAG VANDRING LANGS SPORENE ETTER GAMMEL VEI MELLOM TASTA OG STOKKA. Tasta Historielag arrangerte vandringen 11.mai 2011. Mange hadde møtt opp, ca50 stk. på parkeringsplassen ved Baardse...

  Les Mer

 • Tur til Preikestolen og Fortidslandsbyen Landa i Forsand.

  Referat fra tur til Preikestolen og Fortidslandsbyen Landa i Forsand. Dato: 12.06.2010. 35 medlemmer var med på turen. For første gang på mange år var det regn og blåst da vi drog på vår årlige sommertur. Men humøret var på topp...

  Les Mer

 • Besøk i Vitenfabrikken i Sandnes

  REFERAT FRA BESØK I VITENFABRIKKEN I SANDNES. Tasta Historielag var på besøk den 1. sept. 2010 i Vitenfabrikken i Sandnes. 22 stk. møtte opp. 7 stk. ble kjørt fra Tasta til Vitenfabrikken.        

  Les Mer

 • Vandring på Kvivoll, Rudlehaugen og Høyehaugen

  VANDRING MED TASTA HISTORIELAG REFERAT FRA VANDRING PÅ KVIVOLL, RUDLEHAUGEN OG HØYEHAUGEN. Dato: 19.mai 2010. 25 stk. var med på vandringen. Vi møttes i tunet til Sigmund Aartun og Randi Reisæter. ...

  Les Mer

 • Omvisning på Breidablikk

  OMVISNING PÅ BREIDABLIKK Onsdag 2. september 2009 arrangerte Tasta Historielag omvisning på Breidablikk. 12 stk. møtte fram kl. 18.00, 2 stk. kom litt senere, så vi ble 14 stk. Rune Helgø møtte oss, og han hadde god kunnskap til huset og menneskene som hadde bo...

  Les Mer

 • Sommertur til Garborgsrike

  Sommertur til Garborgsrike REFERAT: Den 6. juni 2009 arrangerte Tasta Historielag tur til Fotland Mølle, Garborgheimen, Knudaheio og bespisning på Karlsbu. Vi var 31 stykker med på turen, og Karl Persson var sjåfør for oss denne gang også. Vi av...

  Les Mer

 • Vandring på Finnestad

  V A N D R I N G P Å F I N N E S T A D Onsdag, 13. mai 2009 arrangerte Tasta Historielag vandring på Finnestad. Turen startet fra Dusavik Båthavn – Finnestadveien – Grødemveien til Stavanger fengsel – mot E39 – langs grensen til Randaberg – tilbake over Brekkå –...

  Les Mer

 • Fiskerigruppens ekskursjon til Håstein

  Fiskerigruppens ekskursjon til Håstein, 25. September 2008. Deltakere: Rolf Thorsen, brødrene Kristoffer- og Einar Sivertsen , Jan K. Torgersen, Morten Thorsen og Kåre Lauritz Pedersen var forhindret å være med. Vi startet fra Litla Dusavig i båten til Rolf kl ...

  Les Mer

 • Fiskerigruppens ekskursjon til Håstein, 25. September 2008.

  Fiskerigruppens ekskursjon til Håstein, 25. September 2008. Se bildealbum nederst. Deltakere: Rolf Thorsen, brødrene Kristoffer- og Einar Sivertsen , Jan K. Torgersen, Morten Thorsen og Kåre Lauritz Pedersen var forhindret å være med. Vi startet fra Litla Dusavig i båten til R...

  Les Mer

 • Vandring med Tasta Historielag, nr. 23

  VANDRING MED TASTA HISTORIELAG, NR. 23. DATO. 28.08.2008. Til stede 34 stk. Rute: Tasta skole – Loen - Eskelandsskogen – gammelt naust – grunnmur etter gammelt vaskehus – Resinaustet – Selvåggården – Holtagården – Leikvoll – Tastatorjå.

  Les Mer

 • Reisebrev fra Vesterled

  Reisebrev fra Vesterled Riksvåpen:   

  Les Mer

 • Tur til Hjelmeland

  REFERAT FRA TUR TIL HJELMELAND 14 juni 2008 R U T E: Tau – Bjørheimsbygd – Årdal – Hjelmeland – Fister – Hetlandsbygd – Årdal Bjørheimsbygd – Tau. ANTALL: Buss med 43 passasjerer. Første besøk på turen var Årdal gamle kirke. Kirken er blant de m...

  Les Mer

 • Vandring med Tasta Historielag

  VANDRING MED TASTA HISTORIELAG Tid: 22.05.08. kl. 18.00 – 20.30. Rute: Tasta skole – Eskelandsveien – Kalhagen – Eskelandsskogen på Øvre - Tasta – ”Dammen” – Tasta skole. Ca. 30 stykker møtte opp. Første stopp var Jan og Eva Eskeland sin gård so...

  Les Mer

 • Vandring på Hetland Kirkegård

  VANDRING PÅ HETLAND KIRKEGÅRD, OMVISNING I HETLAND KIRKE OG BESØK PÅ STAVANGER KATEDRALSKOLE. Tasta Historielag arrangerte vandring på Hetland kirkegård, omvisning i kirken og besøk på Stavanger Katedralskole tors. 6. sept. 2007, kl 18.00. En go...

  Les Mer

 • Reisebrev fra Island

  Reisebrev fra Island: Sommeren 2007. Litt supplerende historikk: I følge «Íslendingabók» ble Island kolonisert i løpet av knappe 60 år. Historikerne rekner med at bosettingen startet år 874, det året Ingolf Arnarsson (se innledningen til reisebrevene) slo seg ne...

  Les Mer

 • Tur med M/S Riskafjord til de gamle Hetlandsøyene

  PÅ TUR MED M/S RISKAFJORD TIL DE GAMLE HETLANDSØYENE Ruteopplegg: Tastasjøen – Åmøy – Langøy – Tunsøy - Kalvøy – Stølsvik – Rosenvik – Usken – Lifjell – Stavanger. Tasta og Randaberg Historielag arrangerte tur med M/S Riskafjord lørd. 9. juni 2007 til de gamle ...

  Les Mer

 • Tur rundt Store-Stokkavatn

  TUR RUNDT STORE-STOKKAVATN SØNDAG 3. JUNI 2007. Stokka Historielag stod som arrangør for turen. For oss tastafolk gikk turen fra Eskelandsbekken – Madlaforen - Sandal – Dyrsnesløa på Stokka. Inge Bøe og Johannes Eskeland var guider på Tastasida av Stokkavatnet. De kunn...

  Les Mer

 • Bydelsvandring

  REFERAT FRA BYDELSVANDRING TORSDAG 10.05.2007. Vandringen startet ved Reinskau kl. 18.00. Det var godt oppmøte, og været var ypperlig til vandring ute i det fri. Lederen for turen var som vanlig Kåre Haga. Ruten denne gangen var –Fjellsenden – Høgeveien...

  Les Mer

 • Bydelsvandring Tastarustå/Aspelundgården

  Bydelsvandring Tastarustå/Aspelundgården 24. august 2006. Kåre Haga ønsket velkommen til dagens vandring. Ca 40 medlemmer var møtt opp i det fine været. Enok Kommedal (gnr 28 Bnr 1), og Harald og Bjarne Aspelund Gnr 29 bnr 2 var medhjelpere på vandringen. Og som vanlig...

  Les Mer

 • Reisebrev fra Færøyene

  Reisebrev fra Færøyene: Sommeren 2006. Denne reisen, som varte i en uke, fra tirsdag 11. juli til tirsdag 18. juli, var planlagt av min kone Liv som en overaskelse til meg, og var egenlig tenkt som en øyhopping med medbrakt bil til Shetland, Færøyene og Island. ...

  Les Mer

 • Tasta Historielags kveldstur til Åmøy og Rennesøy

  Tasta Historielags kveldstur til Åmøy og Rennesøy den 25. August 2005 Tasta Historielag. Historielagets kveldstur til Åmøy og Rennesøy den 25. August 2005. Vi møttes 30 medlemmer på Tasta Skoles parkeringsplass kl. 18:00. JKT ønsket velkommen og...

  Les Mer

 • Båttur på Ørsdalsvatnet

  Forsommer-tur til Ørsdalen. 50 personer deltok på årets sommertur, herav 4 fra Randaberg Historielag. Turen ble arrangert ved at vi fylte opp egne biler og kjørte til Odlandstø. På vei inn dit passerte vi Odlandsgarden og Odlandshølen. Odlandsgarden ”kan det ha vær bosetning fr...

  Les Mer

 • Vandring Tastasjøen

  VANDRING TASTASJØEN 11. MAI 2005 Ca. 40 stk møtte opp på Møksterkaien til dagens vandring. Kåre ønsket velkommen. Hensikten med vandringene er å se ”perler” en ikke legger merke til og gå på steder der en normalt ikke går selv. Og å få gammel historie om steden...

  Les Mer

 • Vandring i Myrveien

  Tasta Tasta Historielag Vandring i Myrveien, 31. August kl. 18:30 2004. Høstens vandring i Tasta Historielag startet v/ "Frukt og Grønt". JKT ønsket de 42 deltakerne velkommen, og overlot ordet til kveldens ciceroner Harald Aspelund, Bj...

  Les Mer

 • Vandringen i Vølstadveien

  Tasta Historielag Referat fra vandringen i Vølstadveien den 10. September 2003 Kl.19:00. Vi møttes utenfor SR-Bank på Randabergveien, det var 47 medlemmer som deltok. Deriblant folk fra Randaberg Historielag JKT ønsket alle velkommen og ...

  Les Mer

 • Tasta Historielags kveldstur til Kvitsøy

  Tasta Historielags kveldstur til Kvitsøy den 22. Juni 2003. Den 22.juni var vi 29 medlemmer som møttes på kaien i Mekjarvik for tur og ekskursjon til Kvitsøy. På Kvitsøy ble vi møtt av omviseren Sopfus Tønnesen, han var egentlig fra Stavanger, men hadde vært lærer på K...

  Les Mer

 • Fellesvandringen på Randabergfjellet

  Tasta Historielag Referat fra fellesvandringen på Randabergfjellet sammen med Randaberg Historielag den 22. mai 2003. Randaberg Historielag inviterte Tasta Historielag til fellesvandring på Randabergfjellet den 2...

  Les Mer

 • Vandring på Høie

  Tasta Historielag Vandring på Høie, onsdag 28. August 2002. Vi var 40 medlemmer og ikke medlemmer som møttes på Tastatorjå i et like strålene vær som ved forrige vandring den 5. Juni på Rustå. Formannen ønsket hjertelig velkommen til va...

  Les Mer

 • Vandring på Rustå/Varen

  Tasta Historielag Vandring på Rustå/Varen, onsdag 5. Juni 2002. Vi var 24 medlemmer som møttes utenfor plantemarkedet. J.K.Torgersen ønsket alle hjertelig velkommen til den historiske vandringen. Arkeolog Jens Flemming Krøger tok oss me...

  Les Mer

 • Vandringen på Ledaalgårdene og Tastaveden

  Tasta Historielag Referat fra vandringen på Ledaalgårdene og Tastaveden. Den 26. Mai kl.19:00 arrangerte Tasta Historielag vandring på Ledaalgårdene og Tastaveden Vi møtte frem 40 medlemmer v/SR-Bank Tasta. (Historikken e...

  Les Mer

 • Vandring i Lille Dusavik

  Den 26. Mai kl.1900 arrangerte Tasta Historielag vandring i Lille Dusavig, Thorsastraen og Vardenes. Det var på dagen akkurat ett år siden vandringen på Ledaalsgårdene og Tastaveden. Vi møttes på Bergensbryggå (v/båtforeningen) JKT ønsket alle hjertelig velkommen til årets første først...

  Les Mer