Tasta Skole – 1921


Elevflokken på Tasta Skole i 1921

Fra Venstre i fremste rekke står: Georg Finnestad, Ingmar Aspelud, Torger Kommedal, Gunleiv Jacobsen, Sverre Aartun, Johannes Høie, Anton Ree, Torleif Thorsen, Nils Ramsfjell, Ingvar Danielsen, Svein Jøsang, Per Vestvik, og Paul Sunde.

Andre rekke: Sigurd Ingebretsen, Sigurd Ellingsen, Kristen Rasmussen, Mildrid Lye, Randi Jøsang, trolig Lilly Pedersen, Allis Finnestad, Petra Finnestad, Olga Høiland, Tor Paulsen, og Harald Takle.

Tredje rekke: Hjørdis Takle, Gunhild Heng, Ingrid Åm, Ruth Ohm, Bergljot Djøseland, Agnes Rasmussen, Ruth Rasmussen, (søstre) Bergit Ekeskog, og trolig Bertel Kommedal.

Fjerde rekke: lærer Jon Tysse, lærer Magnus Takle, Bergljot Takle, Margit Halvorsen, Vally Guttormsen, Olga Olsen, Signe Aartun, Jente uten navn, Karl Høyland, og lærerinne, Danella Teigland,.

Femte rekke: Borghild Finnestad, Ågot Aartun, Jenny Jørgensen, Edith Lyngdal, Torborg Wølstad, Lilly Øye, Erna Ellingsen, og Halvard Nordmark.

Sjette rekke: Aslaug Jøsang, Anna Åm, Marie Høie, Mette Skostø, Borghild Sivertsen, Kristiane Rasmussen, Sigrid Nordmark, Sigrid Halvorsen, og Bertha Ellingsen.

Syvende rekke: Mildrid Mauritsen, Kirsten Paulsen, Signy Wølstad, Pery Mauritsen, Margit Danielsen, Marie Aartun, og Eli Nordmark.

Åttende rekke: Bergljot Mauritsen, Beate Finnestad, Gudrund Lye, Lisa Olsen, Astrid Ekeskog, Berentine Bjørnø, Ingrid Øye, Peder Kommedal, Torvald Gabrielsen, og Harald Lye.

Niende rekke: Anna Vatne, Ingeborg Thorsen, Lars Ingebretsen, og Peder Høie.

Navnene er fra Jan Alsvik`s bok “Tasta Bilder”

Flere artikler fra samme kategori: Klassebilder