Tasta Skole – 1950 – 1.Klasse


 

54 år senere ser man slik ut:

Første rekke fra venstre: Bodil Håland, Thomas Thorsen, Harald Nilsen, Rolf Thorsen, Leif Ween, Jostein Valen, Tor Løyning, Trygve Lyse. Andre rekke: Anne Lise Hovland, Solveig Husebø, Inger Sjøthun, Solveig Kristiansen, Marit Gjertsen, Anne Lise Torsteinsen, Siri Knutsen, Lærer Liv Ims Osaland, Eli Karlsen, Marie Margrethe Persson, Kirsti Haga, Thor Lyse, Karin Johannesen, Sigve Aartun, Leona Larsen, Gerd Hundhammer

57 år senere ser man slik ut:

Foran fra venstre: Gerd (pikenavn Hundhammer) Hamre, Jostein Valen, Karin (Johannesen) Danielsen, Leif Ween og Rolf Thorsen. Stående bak: Eli (Karlsen) Thor Løyning, Leona (Larsen) Viste, Harald Nilsen, Bodil (Håland) Svendsen, Gustav Sørnes, Anne Lise (Hovland) Røynstrand, Solveig (Kristiansen) Hansen, Solveig Margrethe (Husebø) Mælquist, Anne Lise (Torsteinsen) Tønnessen, Siri Knudsen, Kirsti (Haga) Ånensen, Marie Margrethe (Persson) Kristoffersen, Sigve Aartun og Marit (Gjertsen) Sonesen.

 

Flere artikler fra samme kategori: Klassebilder