ÅRSMELDING 2006


Det innkalles herved til årsmøte torsdag 15. Februar 2007 kl. 19.00 på Tasta skole.

Svein Magne Olsen kåserer om eldre hestekjøretøy.

Kaffepause og utlodning.

Årsmøte ( ta med årsmeldingen på møtet )

Kontingenten kan betales på møtet.

Det blir også anledning å kjøpe eller tegne abonnement på årboken ”Ætt og heim”

Forsidebilde fra bydelsvandringen, – arkeologiske utgravninger ved Rusteveien. ( foto: Reidun Bols).

 

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE.

  • Valg av møteleder og reterent.
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2006
  • ” revidert regnskap 2006
  • Valg av leder og 3 styremedlemer for 2 år
  • ”  3varamedlemmer for 2 år

  • (kandidatene til valget er forespurt på forhånd)

  • Fastsetting kontingent.

 

  • Styret foreslår uendret kontingent for 2007.

  • Lovendring av § 10, 2. ledd: ”—- Lagets arkiv/bibliotek og aktiva
   Deponeres/forvaltes av RHÆ, og kan bare brukes til nytt lag
   Eller prosjekter i Tasta bydel i samsvar med formåls-
   paragrafene 1 og 2.
  • Innkomne forslag

 

  Må være innkommet til styret før 6. Februar.

ÅRSMELDING FOR 2006.

Styret bestått av: Jan K. Torgersen, formann/leder
Kjell Bols, nestformann
Kåre Haga, kasserer
Margith Høie Randeberg, styremedlem
Bjørn Roar Børresen,””
Bjørg Aksdal, varamedlem
Harald Aspelund,””
Ivar Andersen, “”
Johan Gramstad, “”
Sigmund Aartun. “”

Styret har hatt 9 møter og behandlet 55 saker, de fleste dreide seg om møteprogram, bydelsvandringene og tur.

Det har vært avholdt 4 medlemsmøter, med godt frammøte, – 60 til 80 medlemmer.

Årsmøtet 16/2 : Årsmelding og regnskap ble godkjent uten merknader. I tillegg til valg til styret ble Ole Fredrik Vølstad, Signe Ivarson og Leiv G. Ledaal valgt til valgkomite, og Tron Magne Håland valgt til revisor, for 2 år.

Dag Sture Hovda, presenterte folketoner og gamle salmer fra Ryfylke med sang og musikkinnslag.

På aprilmøtet kåserte Atle Skarstein om losene i Tananger

I november ble lagets 5-års jubileum markert med festmøte. På programmet sto musikk av Tasta Gubbekorps og kåseri av Gunnar Skadberg om kvekeren Elias Tasta. Det var hilsener og gaver fra RHÆ og noen av lokallagene i byen.

På julemøtet ble krigsveteranen Lars Arholm intervjuet av Lars Rimbereid om innsatsen i den norske marine under krigen. Tradisjonen tro var det sang av Stavanger Sømansdsforenings shantykor.

Bydelsvandringen i mai var langs byfjorden fra Møksterkaien til Kalhammeren med kaffepause på Hodnefjells brygge. I august gikk vi over Tastarustå, der arkeologisk museum holder på med utgravinger, til Aspelundløen. Oppleggene var ved Kåre Haga, med supplerende informasjon fra de lokalkjente medlemmene. Ca. 40 deltakere på begge vandringene

Årets ”sommertur” gikk med buss til Arkebus krigshistoriske museum i Tysvær, historiesenteret på Avaldsnes, Olavskirken og koppergruvene på Vistnes, og til slutt byvandring i Skudeneshavn. En vellykket tur med ca. 35 deltakere.

Arne Finnestad er redaktør for lagets hjemmesider. Her finner en bl.a. nytt om framdriften i lagets lokalhistoriske prosjekter, gamle Tasta-bilder og nyhetsbrev.

Det har vært en markant øking i besøkstallet i 2006. Det økte fra 7455 i 2005 til 17339 i 2006. Antall brukere pr. måned har i snitt økt fra 283 til 547. Sidene med Tastabilder er de mest besøkte, men ”Tastaprofilene” har også jevnlig besøk. Det ble sendt ut 30 nyhetsbrev i 2006.
www.tastahistorielag.no

Lokalhistoriske prosjekter

Stadsnavn: Bjarne Aspelund, Enok Kommedal, Johan Gramstad, Leif Ledaal. Ole Fredrik Vølstad og Arne Finnestad.

Næringslivsregistrering : Johan Gramstad, Ivar Andersen, Leif Heimark, Jacob Hodnefjeld og Jan K. Torgersen

Rolf Thorsen er i gang med å samle historien om fiskerne i Dusavik.

Et annet nytt prosjekt er registrering av gamle landbruksredskap og bruksgjenstander. Med tanke på framtidig betryggende bevaring har vi vært i kontakt med bydelsutvalget om mulighetene for oppbevaring, evt. utstilling i Aspelundløen. Sigmund Aartun, Margith Randeberg Høie, Johan Gramstad Jan Eskeland og Johannes Eskeland deltar.

Stokkavannsprosjektet: De 3 historielagene rundt Stokkavannet, Madla, Stokka og Tasta har gått sammen om å ta vare på historien om liv og natur rundt vannet. 12 september var det et fellesmøte i Stokka kirke der prosjektet ble presentert Fra Tasta hadde Inge Bø et innlegg om friluftsaktiviteter i og rundt vannet. Fra Tasta deltar Inge Bø, Johannes Eskeland og Olav Eskeland i prosjektgruppen.

I forkant av den store utbyggingen på Tastarustå har vi tatt kontakt med bydelsutvalget for å kunne komme med våre innspill om å bruke lokale navn på de nye gatene.

På RHÆ’s årsmøte på Madla deltok Margith Randeberg Høie, Kåre Haga, Jan K. Torgersen og Kjell Bols

Jan K. Torgersen og Johan Gramstad deltok på RHÆ’s rådsmøte på Jørpeland.

Medlemstallet pr. 31 /12 2006 var 111 hovedmedlemmer og 25 ”husstandsmedlemmer”

Styret vil takke alle medlemmene for aktiv oppslutning om møter og aktiviteter i 2006.

Utdrag av lovene for Tasta Historielag.

§ 1 Laget har til formål å fremme interessen for slekts – og lokalhistorie og
kulturvern. samle inn og ta vare på alt som har betydning for bydelens historie
og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

§ 2 For å nå formålet kan laget, evt. i samarbeid med andre:
– arrangere møter. kurser. ekskursjoner. foreta registreringer. samle inn muntlig
tradisjon. stedsnavn. fotografier og annet av historisk interesse
– arbeide for utgiving av lokalbistoriske publikasjoner.
– arbeide forvem av forn- og kulturminneri bydelen
– delta i samfunnsdebatten om kulturvem i bydelen.

§10 Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3
flertall. Lagets arkiv og aktiva går over til Rogaland Historie- og Ættesogelag.

Flere artikler fra samme kategori: Årsmeldinger

 • Årsmelding 2023

  Fra Finnestad. ...

  Les Mer

 • Vinter og årsmøte 15. februar 2023

  Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt  sammen med årsmøte i Tasta skoles musikkaula 15.februar 1923. Det var...

  Les Mer

 • Årsmøte 2022

  Vintermøte og Årsmøte i Tasta Historielag 16.februar 2022. Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt onsdag 16.februar 2022 i musikkaulaen på Tasta skole, i forbindelse med årsmøte.

  Les Mer

 • Medlems- og årsmøte 19.februar, 2020

  Tasta historielag avholdt sitt årsmøte sammen med medlemsmøte 19. februar 2020 i musikaulaen på Tasta skole. Leder Ivar Andersen åpnet møtet med å ønske 67 fremmøte medlemmer velkommen.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2017

 • ÅRSMELDING 2016

 • ÅRSMELDING 2015

 • ÅRSMELDING 2014

 • ÅRSMELDING 2013

 • ÅRSMELDING 2012

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt for 2 år Kjell Bols nestleder Kari Clementsen ”...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2011

  Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder, Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen. Varamedlemmer: Anne Karin Ferkingstad, Kari Clementsen, Marie Kristoffersen, Ivar Andersen og Lars Ikdal Ansvarlig f...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2010

  ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 STYRET har bestått av Jan K. Torgersen leder. Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen styre - medlem, Bodil Hagum, Anne Karin Ferkingstad, Ivar Andersen, Lars Ikdal og ...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2008

  ÅRSMØTE 18/2 KL. 19.00 PÅ TASTA SKOLE. PROGRAM: Einar Sandstøl kåserer om VEKTERNE PÅ VALBERGET OG TOBIAS I TÅRNET KAFFEPAUSE OG “TASTA-DRØS” ÅRSMØTE: Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av referent

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2007

  VELKOMMEN TIL MEDLEMS-/ ÅRSMØTE 14/2 2008. Kl. 19.00 på Tasta skole. Kjell Espedal kåserer om “Pilt-Ola” — godseier på Tasta og handelsmann i Stavanger” Kaffepause med “Tastadrøs” og åresalg. Årsmøte - dagsorden på side 3.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2005

  Torsdag 16.Februar kl. 19.00 på Tasta skole. Årsmøtesaker ifølge lovene ( ta med årsmeldingen på møtet) Kaffepause med utlodning. Vi får besøk av Dag Hovda Sture med et program om " TRADISJONELL SONG OG SPEL" Dersom du har kjente som er interessert...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2004

  INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, torsdag 17. februar kl. 19.00 i Musikkaulaen på Tasta skole. Dersom du har kjente eller venner som er interessert i historielaget eller som ønsker å bli medlem, ta kontakt og inviter dem med. PROGRAM:

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2003

  ÅRSMØTE 11. FEBRUAR 2004 INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, onsdag 1 1.februar k1.19.00i Tasta Bydelshus. Dersom du har kjente eller venner som du kan tenke deg har interesse av historie laget, eller som ønsker å bli medlem, ta ko...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2002

  ÅRSMØTE 12. FEBRUAR 2003 Innkalling til ÅRSMØTE i Tasta Historielag Onsdag k1.19.00 i Tasta Bydelshus. Dagsorden: •Valg av møteleder. •Årsmelding 2002. •Regnskap 2002. •Valg av 3 styremedlemmer for 2 år •" "5 varamedle...

  Les Mer

 • Årsmelding 2001

  Årsmelding for Tasta Historielag For år 2001 (reds anmerking) Kære Medlem! Godt nyttår, og takk for det gamle. Som kjent ble Tasta Historielag stiftet den 29. oktober 2001. Det var 50 personer tilstede, av disse meldte 47 seg inn i laget....

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2009

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009

  Les Mer