ÅRSMELDING 2007


VELKOMMEN TIL MEDLEMS-/ ÅRSMØTE

14/2 2008. Kl. 19.00 på Tasta skole.

Kjell Espedal kåserer om “Pilt-Ola” — godseier
på Tasta og handelsmann i Stavanger”

Kaffepause med “Tastadrøs” og åresalg.

Årsmøte – dagsorden på side 3.

Utlodning – opplysninger – avslutning.

Forsidebilde:
“Kalhagen” Dette kan være det eldste huset på Tasta.
Bygningsdetaljer tyder på at huset kan være bygd på
1600-tallet. Det ligger øverst i Osebergstien.

DAGSORDEN:

1: Valg av møteleder
2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
3: Valg av referent
4: Gjennomgang og godkjenning av Årsmelding 2007.
5: “ “ “ “ “ “ regnskap 2007
6: Valg av leder for 2 år
7: “ “ 1 styremedlem for 2 år
8: “ “ 2 varamedlemmer for 2 år
9: “ “ revisor for 2 år
10: “ “ valgkomite — 3 medlemmer – for 2 år.
11: Fastsetting av kontingent for 2009
12: RHÆ’s årsmøte – valg av 3 utsendinger/delegater
13: Innkomne forslag, må være styret i hende innen 5/2

TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ ÅRSMØTET

ÅRSMELDING FOR 2007.

Styret har bestått av: Jan K. Torgersen, formann, Kjell Bols nestformann, Kåre Haga, kasserer, Bjørg Aksdal, sekretær, Bjørn Roar Børresen, Ivar Andersen. Varamedlemmer: Bodil Hagum, Anne Karin Ferkingstad, Sigmund Aartun og Johan Gramstad.

Styret har hatt 8 møter og behandlet ca. 50 saker. Det har dreid seg om møteprogram, turer og vandringer, oppfølging av prosjektgruppene m.m.

Det har vært avholdt 4 medlemsmøter:

Årsmøtet 15/2 ble ledet av Ole Fredrik Vølstad, årsmelding og regnskap ble vedtatt uten merknader. Valgene ble i samsvar med komiteens innstilling.
Svein Magne Olsen kåserte og viste billeder av gamle hestelandbrukskjøretøy og — redskap.

På møtet 19/4 kåserte tidl. Statsarkivar Hans Eivind Næss , og viste billeder om gamle vakre trehus i Rogaland. Blant disse var bi. Lille Ledaal, den gamle Eskelandsgården, huset til Berge Bergesen (Sig mund Aartun) “gullmannens “hus og Vølstadgården.

Høstmøtet 18/10 var viet “Stavangerfjord”, kåseri ved Helene Bjømtvedt. Flere av medlemmene hadde minner om turer med “Amerikabåten”

På julemøtet 6/12 kåserte Einar Sandstøl om, – og viste gamle postkort med Stavangermotiv.
Tradisjonen tro, var det sang av Stavanger Shantykor og risengrøt med mandel.

Det har vært 60-70 medlemmer på møtene, kaffepause med “Tastadrøs” og utlodning.

Det har vært arrangert 2 bydelsvandringer. 10/5 gikk vi fra Fjellsenden, over Tastaveden og “Stølsveiene” Som vanlig sto Kåre Haga for opplegget. Ca. 40 deltakere.

Høstvandringen var på Hetland kirkegård. Guide var Jan K. Torgersen, og deltakerne bidro med informasjon om kjente Tastabuer som er gravlagt her. Etterpå gikk vi inn i kirken hvor Kjell Bols orienterte om opprettelsen av Frue/Hetland menighet og om kirkens 152 årige historie.

Turen ble avsluttet på Kongsgård skole, hvor Harald Aspelund viste rundt og fortalte om de flotte restaureringsarbeidene. Ca. 40 deltakere.

Årets tur var med “Riskafjord” rundt øyene i gamle Hetland. Vi gikk fra Møksterkaien, forbi Line rundt Åmøy, og gjorde “strandhogg” på Lindøy, hvor vi fikk servert lapskaus. Turen fortsatte rundt Usken — “Riskahavet”- Pyntesundet og ut Byfjorden.
Takk til Erik Thoring for flott guiding på turen som var felles med Randaberg Historielag. 81 deltakere.

Lokalhistoriske prosjekt:

Registrering av stedsnavn og næringsliv er i hovedsak ferdig, og arbeidsgruppene har hatt et “hvileår”.

Fiskerigruppen: Medlemmer: Rolf Thorsen, Einar Sivertsen, Kristoffer Sivertsen, Kåre L. Pedersen (alle tidligere fiskere) og J. K. Torgersen (leder)
De fleste fiskefartøyene fra Dusavik og Tastasjøen er registrert med foto og data. Nå er en begynt på fiskeplasser, redskap og metoder, bi. annet med opptak av intervjuer. Gruppen har hatt 2 arbeidsmøter.

Landbruksgruppen: medlemmer: Margit Randeberg Høie, Jan Eskeland, Johannes Eskeland, Johan Gramstad og Sigmund Aartun (leder)
Det er gjort avtale med Jan Eskeland og Johannes Eskeland som vil deponere en del gamle landbruksmaskiner og —redskap, men foreløpig står de på gårdene. De vil etterhvert bli utstilt på Aspelundløå.

Vi har fått kr 5.000.- fra Bydelsutvalget til vedlikehold/utstilling av samlingen.

Stokkavannsprosjektet.
Formålet er å samle inn og formidle kunnskap om historie og landskap rundt vannet.
Det er et samarbeid mellom Madla, Stokka og Tasta historielag, og prosjektet ledes av Ludvig Bringsjord fra Stokka. Fra Tasta deltar Inge Bø, Johannes Eskeland, Olav Eskeland og Kjell Bols. Prosjektet har fatt kr. 7.000.- fra RHÆ, og dette har finansiert trykkingen av en brosjyre som forteller om 19 steder av kulturhistorisk verdi rundt vannet.
Videre har vi laget utkast til informasjonstavler som skal monteres på disse stedene. Vi er nå i dialog med kommunen om dette kan realiseres i et samarbeid om utforming og finansiering.

Hjemmesidene, redaktør Ame Finnestad. Her legges ut møteprogram, referater, Tastaprofiler, registreringene som er gjort i prosjektgruppene m.m. Det er registrert 40.345 besøk i 2007, gjennomsnitt 680 brukere pr. måned. Det er sendt ut 25 nyhetsbrev i 2007.

Historielaget har bygd opp et lite bibliotek av lokalhistoriske bøker. Det er mulig få disse bøkene på hjemlån på medlemsmøtene, men foreløpig har det vært heller liten interesse for dette tilbudet. Ansvarlig: Johan Gramstad.

På RHÆ’s årsmøte på Moi var laget representert ved Jan K. Torgersen, Kåre Haga og Johan Gramstad. I tillegg deltok Reidun og Kjell Bols.

På RHÆ’s rådsmøte med tema “Hjemmesider” deltok Arne Finnestad.

Valgkomite: Ole Fredrik Vølstad, Signe Ivarsson og Leiv Ledaal

Revisor: Trond M. Håland

Medlemmer pr. 31 / 12: 121.

Rogalands Avis har benyttet lokalhistorisk stoff fra vårt arkiv på “Tastasidene”

Styret vil takke alle som har deltatt med program på møtene, medlemmene for god oppslutning på våre arrangement, og godt “loddkjøp” på møtene.
Takk også til ledelsen på Tasta skole, for bruk av skolens lokaler Takk til.redaktøren i “Tastavis” for spalteplass til vårt lokalhistoriske stoff.

 

Flere artikler fra samme kategori: Årsmeldinger

 • Årsmelding 2023

  Fra Finnestad. ...

  Les Mer

 • Vinter og årsmøte 15. februar 2023

  Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt  sammen med årsmøte i Tasta skoles musikkaula 15.februar 1923. Det var...

  Les Mer

 • Årsmøte 2022

  Vintermøte og Årsmøte i Tasta Historielag 16.februar 2022. Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt onsdag 16.februar 2022 i musikkaulaen på Tasta skole, i forbindelse med årsmøte.

  Les Mer

 • Medlems- og årsmøte 19.februar, 2020

  Tasta historielag avholdt sitt årsmøte sammen med medlemsmøte 19. februar 2020 i musikaulaen på Tasta skole. Leder Ivar Andersen åpnet møtet med å ønske 67 fremmøte medlemmer velkommen.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2017

 • ÅRSMELDING 2016

 • ÅRSMELDING 2015

 • ÅRSMELDING 2014

 • ÅRSMELDING 2013

 • ÅRSMELDING 2012

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt for 2 år Kjell Bols nestleder Kari Clementsen ”...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2011

  Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder, Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen. Varamedlemmer: Anne Karin Ferkingstad, Kari Clementsen, Marie Kristoffersen, Ivar Andersen og Lars Ikdal Ansvarlig f...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2010

  ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 STYRET har bestått av Jan K. Torgersen leder. Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen styre - medlem, Bodil Hagum, Anne Karin Ferkingstad, Ivar Andersen, Lars Ikdal og ...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2008

  ÅRSMØTE 18/2 KL. 19.00 PÅ TASTA SKOLE. PROGRAM: Einar Sandstøl kåserer om VEKTERNE PÅ VALBERGET OG TOBIAS I TÅRNET KAFFEPAUSE OG “TASTA-DRØS” ÅRSMØTE: Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av referent

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2006

  Det innkalles herved til årsmøte torsdag 15. Februar 2007 kl. 19.00 på Tasta skole. Svein Magne Olsen kåserer om eldre hestekjøretøy. Kaffepause og utlodning. Årsmøte ( ta med årsmeldingen på møtet ) Kontingenten kan betales på møtet. Det blir og...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2005

  Torsdag 16.Februar kl. 19.00 på Tasta skole. Årsmøtesaker ifølge lovene ( ta med årsmeldingen på møtet) Kaffepause med utlodning. Vi får besøk av Dag Hovda Sture med et program om " TRADISJONELL SONG OG SPEL" Dersom du har kjente som er interessert...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2004

  INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, torsdag 17. februar kl. 19.00 i Musikkaulaen på Tasta skole. Dersom du har kjente eller venner som er interessert i historielaget eller som ønsker å bli medlem, ta kontakt og inviter dem med. PROGRAM:

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2003

  ÅRSMØTE 11. FEBRUAR 2004 INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, onsdag 1 1.februar k1.19.00i Tasta Bydelshus. Dersom du har kjente eller venner som du kan tenke deg har interesse av historie laget, eller som ønsker å bli medlem, ta ko...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2002

  ÅRSMØTE 12. FEBRUAR 2003 Innkalling til ÅRSMØTE i Tasta Historielag Onsdag k1.19.00 i Tasta Bydelshus. Dagsorden: •Valg av møteleder. •Årsmelding 2002. •Regnskap 2002. •Valg av 3 styremedlemmer for 2 år •" "5 varamedle...

  Les Mer

 • Årsmelding 2001

  Årsmelding for Tasta Historielag For år 2001 (reds anmerking) Kære Medlem! Godt nyttår, og takk for det gamle. Som kjent ble Tasta Historielag stiftet den 29. oktober 2001. Det var 50 personer tilstede, av disse meldte 47 seg inn i laget....

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2009

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009

  Les Mer