ÅRSMELDING 2010


ÅRSMELDING OG
REGNSKAP 2010

STYRET har bestått av Jan K. Torgersen leder. Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen styre – medlem, Bodil Hagum, Anne Karin Ferkingstad, Ivar Andersen, Lars Ikdal og Mary Steensen varamedlemmer.
I høst måtte Bodil Hagum på grunn av sykdom
gå ut av styret, og vi takker henne for innsatsen i styret.

Styret har hatt 6 møter og behandlet 72 saker.

Det har vært 4 medlemsmøter:

17/2: Engwall Pahr-Iversen kåserte om ”Hetland, kommunen som ble slukt”

Årsmøtet ble ledet av Ole Fredrik Vølstad.
Årsmelding og regnskap ble godkjent uten merknader.
Valgene ble etter valgkomiteens innstillinger.

14/4: Sven Egil Omdal kåserte om
”Solveig Bergslien – kvinnen som lurte Gestapo”.

13/10: Inge Særheim kåserte om ”Stadnavn i Rogaland ( og Tasta)”

15/12: Julemøte: Helge Sørheim kåserte om
”Vikingenes jul / jul i tidligere tider.”

Tradisjonen tro var det sang av ”Shantykoret” og servering av risengrøt.

Alle møtene har vært på Tasta skole, med kaffe og kringle og utlodning.

Frammøte har vært svært godt. fra ca. 70 til 90 medlemmer,
på julemøtet var det 106.

Det har vært 2 kulturvandringer:

19/5: Rudlå og Høiehaugen, guide Svein Erik Høye, 22 deltakere

1/9. Besøk på Vitenfabrikken på Sandnes, 21 deltakere

Årets sommertur gikk lørdag 12/6 til Prekestol hytten med kaffe og kaker, og videre til Fortidslandsbyen Landa på Forsand med omvisning og middag.
Ansvarlig for turopplegg Bjørg Aksdal, og som vanlig var Karl Persson sjåfør. Deltakere: 35

Lars Ikdal er ansvarlig for Lagets hjemmesider:
De er nå oppdaterte og det blir jevnlig lagt ut nytt stoff.

Besøk på hjemmesidene 2009: 18450, 2010: 28747

LOKALHISTORISKE PROSJEKT.

Landbruks – samlingene:

En del hestedrevne jordbruksredskap/maskiner er rengjort og står lagret i
Arild Eskelands låve. Det arbeids med å finne egnet lokale for utstilling.

Forenings-og lagsregistreringen nærmer seg slutten.
Vi savner opplysninger bl.a. om de første idrettslagene på Tasta. Vi regner med noe kan publiseres i løpet av året.  Ansvarlig  Kjell Bols.

Registrering av jordbruket /gårdene på Tasta.
På  Lagets hjemmesider  ligger oppsettet klart for historien til ca. 100 gårdsbruk
på Øvre – og Nedre Tasta, Høye og Finnestad. 
Men de aller fleste sidene er blanke.  Vi har nå registrert eierne og deres familier på de 47 brukene på Øvre Tasta fra 1865 til midten av 1950-tallet.
 
Dette er tatt ut fra ”Digitalarkivet”( tinglyste eiendomsdokument, folketellinger og kirkebøker )  ansvarlig  Kjell Bols. 

Enok Kommedal er i gang med å samle inn  supplerende data  og resultatet vil  fortløpende bli lagt ut på hjemmesidene.  Vi er takknemlige for alle innspill, rettelser og kommentarer (  Enok Kommedal  tlf: 51 54 10 35

  Kjell Bols:  bols@ tele2.no )

BIBLIOTEKET.

Lagets samling av lokallitteratur oppbevares på Tasta skole og  kan låne ut på møtene. Ansvarlig: Bjørn Roar Børresen.

SIGURD AARTUNS  fotosamling.

Laget har  fått denne til innlån,  og styret har begynt planlegging av hvordan vi kan få informasjon om de enkelte bildene, og hvordan samlingen kan registreres og sikres,    

ÅRBOKEN 2010

Tema: ”Randaberg og Tasta Billag”  Et samarbeid mellom historielagene på Randaberg og Tasta .  Forfatter Svein Magne Olsen. Tasta’s medlemmer i

referansegruppen har vært:  Jan K. Torgersen, Jan og Johannes Eskeland og Kjell Bols.  Boken har vært til salgs på møtene i høst, og vi har også solgt bøker på matsentrene  lørdagene før jul.  Det har vært vanskeligere å selge boken enn vi forventet, vi bare solgt ca 100 bøker  ( det er mindre enn 1 bok pr. medlem )

Regnskapet for salget  er ikke avsluttet, men  vi er sikret at salget vil gi en liten nettogevinst.

HETLAND HERAD  1837 – 1927, et minneskrift.

Vi har fått trykt opp et lite opplag av heftet, som ble utgitt av Hetland kommune i 1937.  Det er til salgs på møtene våre( kr. 75.-  De andre historielagene i Hetland kommune har også heftene for salg.

TASTA HISTORIELAG 10 år.

Styret har begynt å arbeide med planene for jubileet høsten 2011. Vi har bl.a. drøftet muligheten for å gi ut et jubileumsskrift. Det vil kreve mye redaksjonelt arbeid og økonomisk risiko, så foreløpig har vi ikke fattet noen vedtak om dette.

ARBEIDSGRUPPE FOR HISTORIEVERK om Hetland

Gruppen har medlemmer fra de aktuelle historielagene og fra oss møter

Jan K. Torgersen og Jan Eskeland. Gruppen har hatt 4 møter, og vil i første omgang søke om midler til et forprosjekt for et historieverk på inntil 6 bind.

På RHÆ’s rådsmøter møtte Bjørg og Asbjørn Aksdal, Jan K. Torgersen og Lars Ikdal

På RHÆ’s årsmøte Bjørg Aksdal, Anne Karin Ferkingstad og Jan K. Torgersen

Antall medlemmer 1/1: 131 hovedmedlemmer + 37 husstandsmedlemmer

31/12: 130 ” ” + 39 ” ”

Vi ber om at alle som har e-mail adresse melder den til styret/kasserer.

Revisor: Jakob Hodnefjeld

Valgkommite: Ole Fredrik Vølstad, Signe Ivarson og Leiv G. Ledaal

Styret vil takke:

– medlemmene for god oppslutning om lagets aktiviteter

– alle som har bidratt med program på møtene

– Tasta skole og Tastavisa for godt samarbeid

– bydelsutvalget for økonomisk støtte

Flere artikler fra samme kategori: Årsmeldinger

 • Årsmelding 2023

  Fra Finnestad. ...

  Les Mer

 • Vinter og årsmøte 15. februar 2023

  Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt  sammen med årsmøte i Tasta skoles musikkaula 15.februar 1923. Det var...

  Les Mer

 • Årsmøte 2022

  Vintermøte og Årsmøte i Tasta Historielag 16.februar 2022. Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt onsdag 16.februar 2022 i musikkaulaen på Tasta skole, i forbindelse med årsmøte.

  Les Mer

 • Medlems- og årsmøte 19.februar, 2020

  Tasta historielag avholdt sitt årsmøte sammen med medlemsmøte 19. februar 2020 i musikaulaen på Tasta skole. Leder Ivar Andersen åpnet møtet med å ønske 67 fremmøte medlemmer velkommen.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2017

 • ÅRSMELDING 2016

 • ÅRSMELDING 2015

 • ÅRSMELDING 2014

 • ÅRSMELDING 2013

 • ÅRSMELDING 2012

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt for 2 år Kjell Bols nestleder Kari Clementsen ”...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2011

  Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder, Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen. Varamedlemmer: Anne Karin Ferkingstad, Kari Clementsen, Marie Kristoffersen, Ivar Andersen og Lars Ikdal Ansvarlig f...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2008

  ÅRSMØTE 18/2 KL. 19.00 PÅ TASTA SKOLE. PROGRAM: Einar Sandstøl kåserer om VEKTERNE PÅ VALBERGET OG TOBIAS I TÅRNET KAFFEPAUSE OG “TASTA-DRØS” ÅRSMØTE: Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av referent

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2007

  VELKOMMEN TIL MEDLEMS-/ ÅRSMØTE 14/2 2008. Kl. 19.00 på Tasta skole. Kjell Espedal kåserer om “Pilt-Ola” — godseier på Tasta og handelsmann i Stavanger” Kaffepause med “Tastadrøs” og åresalg. Årsmøte - dagsorden på side 3.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2006

  Det innkalles herved til årsmøte torsdag 15. Februar 2007 kl. 19.00 på Tasta skole. Svein Magne Olsen kåserer om eldre hestekjøretøy. Kaffepause og utlodning. Årsmøte ( ta med årsmeldingen på møtet ) Kontingenten kan betales på møtet. Det blir og...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2005

  Torsdag 16.Februar kl. 19.00 på Tasta skole. Årsmøtesaker ifølge lovene ( ta med årsmeldingen på møtet) Kaffepause med utlodning. Vi får besøk av Dag Hovda Sture med et program om " TRADISJONELL SONG OG SPEL" Dersom du har kjente som er interessert...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2004

  INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, torsdag 17. februar kl. 19.00 i Musikkaulaen på Tasta skole. Dersom du har kjente eller venner som er interessert i historielaget eller som ønsker å bli medlem, ta kontakt og inviter dem med. PROGRAM:

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2003

  ÅRSMØTE 11. FEBRUAR 2004 INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, onsdag 1 1.februar k1.19.00i Tasta Bydelshus. Dersom du har kjente eller venner som du kan tenke deg har interesse av historie laget, eller som ønsker å bli medlem, ta ko...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2002

  ÅRSMØTE 12. FEBRUAR 2003 Innkalling til ÅRSMØTE i Tasta Historielag Onsdag k1.19.00 i Tasta Bydelshus. Dagsorden: •Valg av møteleder. •Årsmelding 2002. •Regnskap 2002. •Valg av 3 styremedlemmer for 2 år •" "5 varamedle...

  Les Mer

 • Årsmelding 2001

  Årsmelding for Tasta Historielag For år 2001 (reds anmerking) Kære Medlem! Godt nyttår, og takk for det gamle. Som kjent ble Tasta Historielag stiftet den 29. oktober 2001. Det var 50 personer tilstede, av disse meldte 47 seg inn i laget....

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2009

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009

  Les Mer