Årsmelding 2001


Årsmelding for Tasta Historielag
For år 2001 (reds anmerking)

Kære Medlem!

Godt nyttår, og takk for det gamle.

Som kjent ble Tasta Historielag stiftet den 29. oktober 2001. Det var 50 personer tilstede, av disse meldte 47 seg inn i laget. I skrivende stund er vi 64 medlemmer.
Hvordan kom vi på å starte et historielag på Tasta? Som så mange ting ellers her i livet var det tilfeldigheter og heldige omstendigheter som spilte inn.

Initiativ til oppstart av laget ble tatt en dag i februar 2001. Etter den del sonderinger og planlegging ble Kjell Bols (som arbeider på Statsarkivet) og undertegnede Jan K. Torgersen enige om å sammenkalle en del personer på Tasta for å danne en resursgruppe. Etter diverse utsettelser hadde vi det første møte i mai. Vi tilkalte aktuelle kapasiteter for å få råd og veiledning for videre framdrift ved å stifte et Historielag. Etter 4 møter, med opptil 20 personer i gruppen hadde vi det meste på plass. Det blc dannet cn valgkomitc som satte opp kandidater til styret. På stiftelsesmøte ble det valgt et interrimstyre, som har fungert bra.

Vi har hatt 2 medlemsmøter, medregnet stiftelsesmøtet, videre har vi hatt 4 styremøter, valgkomiteen har hatt 2 møter. (Pr. 7. januar 2002)

Interrim styret vil benytte anledningen til å takke Marianne Wieser for den støtte hun har gitt laget, i form av omtale og annonsering i TASTA VIS. Videre vil vi takke Inge Bø for de gode og nyttige kontaktene han har skaffet oss blant sine kolleger på høyskolen.

Fra Håkon Sjøthuns arvinger har Laget fått overrakt en hel del papirer fra Heimlund, dette er regnskap og protokoller. Videre her vi fått overlevert to protokoller fra den nå oppløste Tasta Pensjonistforening. John Magne Nygaard har lovet oss kopier av sin særoppgave om “Gamle stedsnavn på Tasta”.

Planene frem til juni 2002 er som følger:

Onsdag, 13. Februar kI.1900i Bydelshuset, valgmøte, utlodning samt foredrag av John Magnus Nygaard; “Gamle stedsnavn på Tasta”.

Onsdag, 3. April kI.1900 i Bydelshuset, medlemsmøte, foredrag om hermetikk- og sildolje industrien på Tasta. V/Gunnar Johnsen som er medforfatter i Storhaug Bydelsleksikon og er opprinnelig Tastagutt!

Onsdag, 5. Juni kl 1800vi møtes utenfor Bydelshuset for ekskursjon på Rustå. Cicerone: Jens Flemming Krøger ( Han tar med høytaler).

Vi har besluttet å opprette følgende grupper:

1. Slektgransking,
2. Innsamling’ av stedsnavn på Tasta,
3. Innsamling og avfotografering av eldre fotos,
4. Posthistorien på Tasta og gamle Hetland.

Innsamling av “Amerikabrev” utsettes til høsten.
Kurs i slektsgransking starter opp 18. Februar. Det blir 2 mandagskvelder på Statsarkivets Lesesal, fra kI.1800 til 2100. Program: orientering om Statsarkivet, kilder til slekt granskning, arbeide med egen slekt, oppsett av egen slektstavle eller dataprogram. Kursleder blir arkivar Kjell Bols. Det blir max. 10 personer i gruppen(ne). Kurset er gratis, men deltakerene må betale for eventuelle kopier

Vedrørende stedsnavn så har John Magnus Nygaard sagt seg villig å være kursleder.

Eldre fotografier; her vil vi prøve å få historikeren Lisabeth Risa til å være kursleder. Posthistorie; det var bare 2 personer som var intressert i dette. Imidlertid har de to samlet inn en hel del materiale allerede. Gruppen administrerer seg selv,men vil få eventuell hjelp fra styret etter behov.

Det er jo også interesse for gamle gårdsbruk, kvekere, fiskere og båtbyggere. Men dette må vi komme tilbake til senere, vi er redd det blir for meget å administrere med for mange grupper på en gang.

Årsregnskap:
Inntekter: Utgifter:
Kontigenter…………………………….. = Kr.1.030.- Innkjøp av pappkrus………. = Kr.347.-
Etableringstøtte fra Bydelsutvalget.. = Kr.1.000.- Julemøtet……………………… = Kr.2.138.-
Inntekter på julemøtet………………… = Kr.5.650.- Ut………………………………. = Kr.2.475.
Etableringstøtte fra Rogaland-Ætte. = Kr.2.000.-
Renter……………………………………. = Kr.2.-
Inn………………………………………… = Kr.9.682.- SALDO BANK pr. 010102 = Kr.7.207.-

Kåre Haga
(sign) Trond Magne Håland.
(revidert (sign).

Jan K.Torgersen
(sign)

Flere artikler fra samme kategori: Årsmeldinger

 • Årsmelding 2023

  Fra Finnestad. ...

  Les Mer

 • Vinter og årsmøte 15. februar 2023

  Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt  sammen med årsmøte i Tasta skoles musikkaula 15.februar 1923. Det var...

  Les Mer

 • Årsmøte 2022

  Vintermøte og Årsmøte i Tasta Historielag 16.februar 2022. Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt onsdag 16.februar 2022 i musikkaulaen på Tasta skole, i forbindelse med årsmøte.

  Les Mer

 • Medlems- og årsmøte 19.februar, 2020

  Tasta historielag avholdt sitt årsmøte sammen med medlemsmøte 19. februar 2020 i musikaulaen på Tasta skole. Leder Ivar Andersen åpnet møtet med å ønske 67 fremmøte medlemmer velkommen.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2017

 • ÅRSMELDING 2016

 • ÅRSMELDING 2015

 • ÅRSMELDING 2014

 • ÅRSMELDING 2013

 • ÅRSMELDING 2012

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt for 2 år Kjell Bols nestleder Kari Clementsen ”...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2011

  Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder, Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen. Varamedlemmer: Anne Karin Ferkingstad, Kari Clementsen, Marie Kristoffersen, Ivar Andersen og Lars Ikdal Ansvarlig f...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2010

  ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 STYRET har bestått av Jan K. Torgersen leder. Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen styre - medlem, Bodil Hagum, Anne Karin Ferkingstad, Ivar Andersen, Lars Ikdal og ...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2008

  ÅRSMØTE 18/2 KL. 19.00 PÅ TASTA SKOLE. PROGRAM: Einar Sandstøl kåserer om VEKTERNE PÅ VALBERGET OG TOBIAS I TÅRNET KAFFEPAUSE OG “TASTA-DRØS” ÅRSMØTE: Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av referent

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2007

  VELKOMMEN TIL MEDLEMS-/ ÅRSMØTE 14/2 2008. Kl. 19.00 på Tasta skole. Kjell Espedal kåserer om “Pilt-Ola” — godseier på Tasta og handelsmann i Stavanger” Kaffepause med “Tastadrøs” og åresalg. Årsmøte - dagsorden på side 3.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2006

  Det innkalles herved til årsmøte torsdag 15. Februar 2007 kl. 19.00 på Tasta skole. Svein Magne Olsen kåserer om eldre hestekjøretøy. Kaffepause og utlodning. Årsmøte ( ta med årsmeldingen på møtet ) Kontingenten kan betales på møtet. Det blir og...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2005

  Torsdag 16.Februar kl. 19.00 på Tasta skole. Årsmøtesaker ifølge lovene ( ta med årsmeldingen på møtet) Kaffepause med utlodning. Vi får besøk av Dag Hovda Sture med et program om " TRADISJONELL SONG OG SPEL" Dersom du har kjente som er interessert...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2004

  INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, torsdag 17. februar kl. 19.00 i Musikkaulaen på Tasta skole. Dersom du har kjente eller venner som er interessert i historielaget eller som ønsker å bli medlem, ta kontakt og inviter dem med. PROGRAM:

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2003

  ÅRSMØTE 11. FEBRUAR 2004 INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, onsdag 1 1.februar k1.19.00i Tasta Bydelshus. Dersom du har kjente eller venner som du kan tenke deg har interesse av historie laget, eller som ønsker å bli medlem, ta ko...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2002

  ÅRSMØTE 12. FEBRUAR 2003 Innkalling til ÅRSMØTE i Tasta Historielag Onsdag k1.19.00 i Tasta Bydelshus. Dagsorden: •Valg av møteleder. •Årsmelding 2002. •Regnskap 2002. •Valg av 3 styremedlemmer for 2 år •" "5 varamedle...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2009

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009

  Les Mer