ÅRSMELDING 2008


ÅRSMØTE 18/2 KL. 19.00 PÅ TASTA SKOLE.

PROGRAM: Einar Sandstøl kåserer om
VEKTERNE PÅ VALBERGET OG
TOBIAS I TÅRNET

KAFFEPAUSE OG “TASTA-DRØS”

ÅRSMØTE: Valg av dirigent
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av referent
Godkjenning årsmelding 2008
” ” regnskap 2008
Valg av 3 styremedlemmer for 2 år
Valg av 3 varamedlemmer for 2 år.
Fastsetting av kontingent for 2010.

UTLODNING

Forsidebilde: Familiens Sivertsens hummerhytte på Håstein
bygd ca. 1903. Fra Venstre Einar Sivertsen,
RolfThorsen og Kristoffer Sivertsen
Foto: JKT

ÅRSMELDING 2008

STYRET har bestått av: Jan K. Torgersen formann, Kjell Bols nestformann, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer og Bjøn Roar Børresen Varamedlemmer: Ivar Andersen, Johan Gramstad, Anne Karin Ferkingstad, Bodil Hagum og Sigmund Aartun.
Styret har hatt 8 styremøter og behandlet 53 saker. Det har vært økonomi, program og opplegg for møter og turer, og aktiviteten i de forskjellige lokalhistoriske prosjektgruppene.

VALGKOMITE: Ole Fr. Vølstad, Signe Ivarsson og Leif Ledaal.

REVISOR: Trond Magne Håland

ØKONOMIEN i laget er god, underskuddet i år kommer av innkjøp av “videokanon” og kopimaskin (se vedlagte regnskap)

MEDLEMMER pr. 31/12: 120 hovedmedlemmer, 40 husstandsmedlemmer. ( = 39 nye i 2008)

MEDLEMSMØTENE. Årsmøtet ble avholdt 14/2. Ole Fredrik Vølstad. ble valgt til dirigent. Årsmelding og regnskap ble vedtatt uten merknader. Valgene var enstemmige etter valgkomiteens forslag.
Etter årsmøtet Kjell Espedal kåserte om “Pilt-Ola” en legendarisk skikkelse fra Lysefjorden som bl.a. kjøpte en flokk reinsdyr i Finmark og drev dem til Ryfylkeheiene. Han eide bl.a. Ledaalgården på Tasta men døde som en fattig mann.

På møtet 22.mai kåserte Arild Vøllestad om de første årene av Kameratheimens (nå Rogaland A-senter) 55 årige historie, med utgangspunkt i jubileumsboken “Ånden og flasken “ som han og Marit Vasshus har skrevet.

22/10 kåserte Inge Bø om de danske fiskekutterne som sommeren 1945 kom fra Esbjerg med matvarer til utdeling i Stavanger. Som takk fikk danskene med seg ved tilbake. Denne historien ble også vist i en utstilling i Kulturhuset. Jan K. Torgersen fortalte om, og viste bilder fra fiskerigruppens ekskursjon til Håstein for å se på hummerhyttene, spesielt familien Sivertsens hytte.

På julemøtet 10 /12 kåserte Gunnar Skadberg om “Mette Christine Zetlitz — en Stavangerkvinne med europeisk tilknytning” Arild Vøllestad delte advent-tanker med oss og tradisjonen tro hadde vi besøk av Stavanger Søemandsforenings shantykor.

Det har vært enkel servering utlodning og mye god “Tastadrøs” på alle møtene. I høst ble møtene flyttet til onsdag, og vi vil evaluere om dette er blitt en bedre møtedag.

BYDELSVANDRJNGENE: 22. mai startet i tunet hos Jan Eskeland. Den eldste bygningen er fra 1770 og var for familien Bertelsen i Stavanger. Vi fikk se kalesjekarjolen fra 1880, (som vil bli deponert i lagets landbrukssamling) og gårdsrnuseet. “Kalhaien” ( g.nr 29- br.nr17) er kanskje den eldste bygningen på Tasta. Huset på den tidligere husmannsplassen kan være fra 1750-årene. I kjelleren er det fjøs med 2 båser. Magnus Pedersen fortalte om plassen som hadde vært i familiens eie fra 1845. Vandringen ble avsluttet på vestsiden av Rustå, ved Eskelands vannresorvar- salamanderdammen — med utsikt langt ut i Nordsjøen.

28/8 startet vandringen på Tasta skole med Jan K .Torgersensom guide. Vi gikk gjennom området hvor Aasmund Ramsfjell, den første tomatdyrkeren i Rogaland bodde, forbi Henning Stokkes sveitserhus “Lunden” Ved Eskelandsbekken så vi restene etter en stor steindemning som ga vann til en kvern /kornmølle Skogen ble plantet av Olaus Eskeland omkring 1906. Det var kaffepause ved Eskelands naust og lenger fremme ligger steinmuren etter vaskehuset. Turen gikk videre til “Resi-naustet” og opp hvor Resigården og gravhaugene lå. En liten tur inn i Randaberg, forbi Holtas gård før turen ble avsluttet på Tastatorjå. 34 deltakere.

DAGSTUREN 14/6 gikk til Hjelmeland. På veien var det omvisning i Årdal Gamle kirke v/ Oddvar Mikaelsen. Etter middag på Høyland gård var det omvisning på Hjelmeland bygdemuseum og Vika gård. Omviser her var Jan Ommundsen. På hjemturen var omvisning og handel i Glasskjelleren i Bjørheimsbygd Takk til omviserne og vår egen sjåfør Karl Persson for en fin tur. 43 deltakere.

STOKKAVATNPROSJEKTET. (Madla, Stokka og Tasta h.lag) Vi har ikke delt ut brosjyren i stort omfang enda. Vi venter på en av klaring fra Parksjefen om samarbeid med å sette opp informasjonstavler rundt vannet. Vi er lovet et møte i løpet av våren. Vi har planer om å få gitt ut en bok om Stokkavannet. Fra Tasta deltar Olav Eskeland Johannes Eskeland og Kjell Bols. Prosjektet er blitt omtalt på “Tastasidene” i Rogaland Avis.

HJEMMESIDENE.
Her har vi lagt ut resultatene fra de lokalhistoriske prosjektgruppene, møteprogram og —referater, Tastabilder, Tasta-profiler — ( de nyeste: Martin Vølstad og lensmann Husebø) m.m. Det er lagt ut 17 nyhetsbrev (2007: 25) Besøk: 727 brukere = 32.587 besøk ( 2007 40.345) Takk til redaktøren Arne Finnestad for en flott jobb.

STEDSNAVNEGRUPPEN.
Det gjenstår litt på Indre Tasta, og så vil dette prosjektet være avsluttet. Leder: Bjarne Aspelund

NÆRINGSLIV-GRUPPEN.
Dette prosjektet nærmer seg også slutten, den siste registreringen var Keramikkfabrikken på Høye. Leder Johan Gramstad

FISKERIGRUPPEN.
Gruppen har hatt 3 møter og vært på Håstein og registrert hummerhyttene hvor Dusavikfiskerne overnattet når de var ute på fiske Medlemmer: Rolf Thorsen, Morten Thorsen, Einar Sivertsen, Kristoffer Sivertsen, Kåre L. Pedersen (alle tidligere fiskere) og Jan K. Torgersen.

LANDBRUKSSAMLINGEN
En del gamle redskap og kjøretøy er registrert, rengjort og foreløpig lagret på låvene til medlemmene Vi er i kontakt med Bydelsutvalget om egnede lokaler til en mer permanent utstilling. Medlemmer: Jan Eskeland, Johannes Eskeland, Johan Gramstad, Margit Randeberg Høye og Sigmund Aartun.

GÅRDS – / JORDBRUKSGRUPPEN.
Alle gårdsbruk på 1950-tallet er registrert og tegnet inn på kart. Vi har begynt på historien til de enkelte gårdene ( gård, folk og fe ) og er ferdig med fig. gårder: Kommedal, Aspelud og Aanensen.
Medlemmer: Sigmund Aartun, Jan Eskeland, Johannes Eskeland, Johan Gramstad, Kåre Haga og Arne Finnestad.

BIBLIOTEKET. Laget har en liten samling lokalhistorisk litteratur til utlån til medlemmene. Det oppbevares på skolen og bøkene kan lånes på møtene. Det har foreløpig vært liten interesse .for dette tilbudet. RHÆ’s ÅRSMØTE 5 / 4 på Utstein Kloster. Bjørg Aksdal og Ivar Andersen møtte for vårt lag.

RHÆ’s RÅDSMØTE for Stavanger-regionen 13 / 10 på Sola. Bodil Hagum og Johan Gramstad møtte for vårt lag.

FELLESRÅDET FOR HISTORTELAG i Stavanger ble stiftet 21/1. 2008. Jan K. Torgersen og Kjell Bols deltok. Jan K. Torgersen representerer Tasta i rådet.

RHÆ’s seminar om IMMIGRASJON på Klepp 21 / 11, her deltok Thora Lisen og Bjørn Roar Børresen.

Jan K. Torgersen og Kjell Bols har vært på “Vi over 60” i Tasta kirke. Kjell kåserte om Elias Tastad og kvekerne på Tasta. Jan informerte om Historielaget og kåserte om skonnerten “Ebeneser”

Styret vil takke:
– alle som har bidratt med program på møtene,
– medlemmen for god oppslutning på møter og turer
– Tasta skole’s ledelse for bruk av skolens lokaler
– TASTAVIS’s redaktør for bruk av lokalhistorisk stoff

 

Flere artikler fra samme kategori: Årsmeldinger

 • Årsmelding 2023

  Fra Finnestad. ...

  Les Mer

 • Vinter og årsmøte 15. februar 2023

  Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt  sammen med årsmøte i Tasta skoles musikkaula 15.februar 1923. Det var...

  Les Mer

 • Årsmøte 2022

  Vintermøte og Årsmøte i Tasta Historielag 16.februar 2022. Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt onsdag 16.februar 2022 i musikkaulaen på Tasta skole, i forbindelse med årsmøte.

  Les Mer

 • Medlems- og årsmøte 19.februar, 2020

  Tasta historielag avholdt sitt årsmøte sammen med medlemsmøte 19. februar 2020 i musikaulaen på Tasta skole. Leder Ivar Andersen åpnet møtet med å ønske 67 fremmøte medlemmer velkommen.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2017

 • ÅRSMELDING 2016

 • ÅRSMELDING 2015

 • ÅRSMELDING 2014

 • ÅRSMELDING 2013

 • ÅRSMELDING 2012

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt for 2 år Kjell Bols nestleder Kari Clementsen ”...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2011

  Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder, Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen. Varamedlemmer: Anne Karin Ferkingstad, Kari Clementsen, Marie Kristoffersen, Ivar Andersen og Lars Ikdal Ansvarlig f...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2010

  ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 STYRET har bestått av Jan K. Torgersen leder. Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen styre - medlem, Bodil Hagum, Anne Karin Ferkingstad, Ivar Andersen, Lars Ikdal og ...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2007

  VELKOMMEN TIL MEDLEMS-/ ÅRSMØTE 14/2 2008. Kl. 19.00 på Tasta skole. Kjell Espedal kåserer om “Pilt-Ola” — godseier på Tasta og handelsmann i Stavanger” Kaffepause med “Tastadrøs” og åresalg. Årsmøte - dagsorden på side 3.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2006

  Det innkalles herved til årsmøte torsdag 15. Februar 2007 kl. 19.00 på Tasta skole. Svein Magne Olsen kåserer om eldre hestekjøretøy. Kaffepause og utlodning. Årsmøte ( ta med årsmeldingen på møtet ) Kontingenten kan betales på møtet. Det blir og...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2005

  Torsdag 16.Februar kl. 19.00 på Tasta skole. Årsmøtesaker ifølge lovene ( ta med årsmeldingen på møtet) Kaffepause med utlodning. Vi får besøk av Dag Hovda Sture med et program om " TRADISJONELL SONG OG SPEL" Dersom du har kjente som er interessert...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2004

  INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, torsdag 17. februar kl. 19.00 i Musikkaulaen på Tasta skole. Dersom du har kjente eller venner som er interessert i historielaget eller som ønsker å bli medlem, ta kontakt og inviter dem med. PROGRAM:

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2003

  ÅRSMØTE 11. FEBRUAR 2004 INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, onsdag 1 1.februar k1.19.00i Tasta Bydelshus. Dersom du har kjente eller venner som du kan tenke deg har interesse av historie laget, eller som ønsker å bli medlem, ta ko...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2002

  ÅRSMØTE 12. FEBRUAR 2003 Innkalling til ÅRSMØTE i Tasta Historielag Onsdag k1.19.00 i Tasta Bydelshus. Dagsorden: •Valg av møteleder. •Årsmelding 2002. •Regnskap 2002. •Valg av 3 styremedlemmer for 2 år •" "5 varamedle...

  Les Mer

 • Årsmelding 2001

  Årsmelding for Tasta Historielag For år 2001 (reds anmerking) Kære Medlem! Godt nyttår, og takk for det gamle. Som kjent ble Tasta Historielag stiftet den 29. oktober 2001. Det var 50 personer tilstede, av disse meldte 47 seg inn i laget....

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2009

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009

  Les Mer