ÅRSMELDING 2012


TASTA HISTORIELAG
ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

ÅRSMELDING 2012
Styret har bestått av:
Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt for 2 år
Kjell Bols nestleder Kari Clementsen ”
Enok Kommedal kasserer valgt for 2 år Marie Kristoffersen ”
Bjørg Aksdal sekretær Ivar Andersen ”
Bjørn Roar Børresen styremedlem Lars Ikdal ” valgt for 2 år.
Valgkomite: Signe Ivarson, Leif Ledaal og Ole F. Vølstad – valgt for 2 år
Revisor: Jacob Hodnefjeld ” ”
Styret har hatt 7 møter og behandlet 65 saker.

Medlemsmøtene:
22/02: Sigmund Harbo kåserte om nordlendingen og salmedikteren Elias Blix
Årsmøtet ble ledet av Ole F. Vølstad. Årsmelding og regnskap ble godkjent uten
merknader. Valgene var enstemmige etter valgkomiteens forslag. Kontingenten
2013 for hovedmedlemmer ble vedtatt hevet til kr. 150.- som inkluderer ”Sydvesten”
Det ble vedtatt endring av § 5, valg av styre
50 medlemmer til stede.

25/04: 4 tastajenter fortalte om oppveksten på Tasta i 1940-årene.
Signe Ivarson ( Jacobsen ), Jorun Fykse ( Otterbech ) Marit Pedersen (Øritsland )
og Åse Rolandsen ( Tollefsen )

17/10: Rune Hersvik: ”Energi ut av lause lufta”

12/12: Julemøte. Gunnar Skadberg kåserte om utvandringen: ”Øve dammen te Junaiten ”

Tradisjonen tro var det risengrøt og sang av Shantykoret. 71 tilstede
Møtene har vært på Tasta skole. Det har vært kaffe og kringle, mye Tastadrøs
og utlodningene har dekket utgiftene så vi har ikke tatt inngangspenger.

23/05: Kulturvandring i misjonsbyen, – fra Blidensol til Asylgaten, med Gunnar Skadberg . ( 45 delt. )

12/09: Kulturkveld på Tungenes med omvisning i båtsamlingen og fyret ( 30 delt. )

16/06: Busstur til Lysebotn – middag på Ørnareiret. Været var ikke det beste og oppslutningen kunne vært større. Men takk til vår sjåfør Karl Persson for turen.
Landbruksamlingen, maskiner og gjenstander oppbevares hos Jan og Johannes Eskeland.

Det er ingen tilvekst til samlingen i 2012.
Lagets bibliotek oppbevares hos Bjørn Roar Børresen, og var ment for utlån til medlemmene.
Men vi har ikke fått til hensiktsmessige rutiner for utlån.

 

Vaskehuset ved Stora Stokkavatnet. Vi har hatt kontakt med kommunen og eier om det er
mulig å få bygd det opp igjen, men i øyeblikket synes dette ikke realistisk.

Historieverket ”Hetland kommune” Prosjektet blir ledet av et Arbeidsutvalg på 5 medlemmer, i regi av Rogaland Historielag ( før RHÆ) på 5 medlemmer . Kjell Bols representerer Tasta. Det er også en ressursgruppe med 2 medlemmer fra hver av de 10 lokallagene i det som var Hetland kommune. Ivar Andersen og Bjørn Roar Børresen representerer Tasta. Det arbeides med et forprosjekt for verket som vil bli på 7 bind.

Forprosjektet er finansiert bl.a. ved tilskudd fra lokallagene.

Vi regner med å gi ut et bind om gangen, og at salget av bind 1 kan være med å finansiere bind 2 osv.
Parallelt arbeider lokallagene med 3 prosjekt for å samle stoff til verket:
* Intervju av eldre ( Bjarne Aspelund og Enok Kommedal )
* Registrering / scanning av lokalt stoff fra aviser og andre publikasjoner
( Ole F. Vølstad og Jan K. Torgersen )

* Innsamling / registrering / scanning av fotografier som kan dokumentere Hetland før
1965. Vi hadde den første innsamlingsdagen 17 /11 Hele styret er engasjert i foto-
prosjektet som vil bli den viktigste oppgaven for laget i 2013.
Årboken ”Ætt og heim” Kjell Bols har skrevet historien om RHÆ 1987- 2012.
Bjørg Aksdal har skrevet en artikkel om torvmyrene på Tasta. Den var beregnet til
årboken men ligger nå på vår hjemmeside.
Det er bare et fåtall av våre medlemmer som abonnerer på årboken.

Hjemmesidene: I tillegg til lokalhistorisk stoff, er det lagt ut utførlige referat fra lagets
aktiviteter i 2012. Statistikken vise at sidene er en populære og nyttige. ”Besøket” stiger hvert år: 2011: 53.156 2012: 57.378. Ansvarlig Lars Ikdal.
Flere av lagets lokalhistoriske prosjekt som er nevnt i tidligere årsmeldinger ligger nå på is,
men det kan bli aktuelt å fortsette disse i forbindelse med Hetlands-historieverket

RHÆ’ årsmøte på Tou Scene 17/ 03 Bjørg Aksdal, Jan.K. Torgersen og Kjell Bols

RH’s rådsmøte på Sandnes 25 /10 Anne Karin Ferkingstad og Kjell Bols

Madla Historielag 15 år og Rogaland Historielag 100 år: Kari og Jan K. Torgersen
Medlemmer pr. 31/12 2011 141 hovedmedlemmer, 41 husstandsmedlemmer

” ” ” 2012 139 ” ” 38 ” ”
+ 3 som er hovedmedlem i annet h-lag

Styret takker: * Tasta Bydelsutvalg,
* Tasta skole v/ rektor Anne Karin Bethuelsen
* Tastavis v/ redaktør Bjørn Vibe
* Årets foredragsholdere og medlemmene og andre som
sluttet opp om lagets møter og aktiviteter.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
I TASTA HISTORIELAG
ONSDAG 20. FEBRUAR KL. 19.00 PÅ TASTA SKOLE
Program :
Kveldens gjest, Torbjørn Hogstad vil fortelle om en Aftenblad –tur
til Kilimanjaro i 2011.
Kaffepause og loddsalg
* * * *
Årsmøte: 1: Valg av møteleder
2: Godkjenning av innkalling
3: Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4: Godkjenning av årsmelding 2012
5: ” ” regnskap 2012
6: Valg: b: nestleder, sekretær og styremedlem for 2 år.
c: 3 varamedlemmer for 2 år
7: Fastsetting av kontingent for 2014
8: Eventuelt, saker som ønskes behandlet på årsmøtet
må være styret i hende 8 dager før møtet.
* * * * *
Utlodning
* * * * *
Kontingenten for 2013 kan betales på møtet.
Husk å ta årsmeldingen med på møtet

Flere artikler fra samme kategori: Årsmeldinger

 • Årsmelding 2023

  Fra Finnestad. ...

  Les Mer

 • Vinter og årsmøte 15. februar 2023

  Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt  sammen med årsmøte i Tasta skoles musikkaula 15.februar 1923. Det var...

  Les Mer

 • Årsmøte 2022

  Vintermøte og Årsmøte i Tasta Historielag 16.februar 2022. Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt onsdag 16.februar 2022 i musikkaulaen på Tasta skole, i forbindelse med årsmøte.

  Les Mer

 • Medlems- og årsmøte 19.februar, 2020

  Tasta historielag avholdt sitt årsmøte sammen med medlemsmøte 19. februar 2020 i musikaulaen på Tasta skole. Leder Ivar Andersen åpnet møtet med å ønske 67 fremmøte medlemmer velkommen.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2017

 • ÅRSMELDING 2016

 • ÅRSMELDING 2015

 • ÅRSMELDING 2014

 • ÅRSMELDING 2013

 • ÅRSMELDING 2011

  Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder, Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen. Varamedlemmer: Anne Karin Ferkingstad, Kari Clementsen, Marie Kristoffersen, Ivar Andersen og Lars Ikdal Ansvarlig f...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2010

  ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 STYRET har bestått av Jan K. Torgersen leder. Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen styre - medlem, Bodil Hagum, Anne Karin Ferkingstad, Ivar Andersen, Lars Ikdal og ...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2008

  ÅRSMØTE 18/2 KL. 19.00 PÅ TASTA SKOLE. PROGRAM: Einar Sandstøl kåserer om VEKTERNE PÅ VALBERGET OG TOBIAS I TÅRNET KAFFEPAUSE OG “TASTA-DRØS” ÅRSMØTE: Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av referent

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2007

  VELKOMMEN TIL MEDLEMS-/ ÅRSMØTE 14/2 2008. Kl. 19.00 på Tasta skole. Kjell Espedal kåserer om “Pilt-Ola” — godseier på Tasta og handelsmann i Stavanger” Kaffepause med “Tastadrøs” og åresalg. Årsmøte - dagsorden på side 3.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2006

  Det innkalles herved til årsmøte torsdag 15. Februar 2007 kl. 19.00 på Tasta skole. Svein Magne Olsen kåserer om eldre hestekjøretøy. Kaffepause og utlodning. Årsmøte ( ta med årsmeldingen på møtet ) Kontingenten kan betales på møtet. Det blir og...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2005

  Torsdag 16.Februar kl. 19.00 på Tasta skole. Årsmøtesaker ifølge lovene ( ta med årsmeldingen på møtet) Kaffepause med utlodning. Vi får besøk av Dag Hovda Sture med et program om " TRADISJONELL SONG OG SPEL" Dersom du har kjente som er interessert...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2004

  INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, torsdag 17. februar kl. 19.00 i Musikkaulaen på Tasta skole. Dersom du har kjente eller venner som er interessert i historielaget eller som ønsker å bli medlem, ta kontakt og inviter dem med. PROGRAM:

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2003

  ÅRSMØTE 11. FEBRUAR 2004 INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, onsdag 1 1.februar k1.19.00i Tasta Bydelshus. Dersom du har kjente eller venner som du kan tenke deg har interesse av historie laget, eller som ønsker å bli medlem, ta ko...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2002

  ÅRSMØTE 12. FEBRUAR 2003 Innkalling til ÅRSMØTE i Tasta Historielag Onsdag k1.19.00 i Tasta Bydelshus. Dagsorden: •Valg av møteleder. •Årsmelding 2002. •Regnskap 2002. •Valg av 3 styremedlemmer for 2 år •" "5 varamedle...

  Les Mer

 • Årsmelding 2001

  Årsmelding for Tasta Historielag For år 2001 (reds anmerking) Kære Medlem! Godt nyttår, og takk for det gamle. Som kjent ble Tasta Historielag stiftet den 29. oktober 2001. Det var 50 personer tilstede, av disse meldte 47 seg inn i laget....

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2009

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009

  Les Mer