ÅRSMELDING 2011


Styret har bestått av:

Jan K. Torgersen leder, Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen.

Varamedlemmer: Anne Karin Ferkingstad, Kari Clementsen, Marie Kristoffersen, Ivar Andersen og Lars Ikdal

Ansvarlig for hjemmesidene :Lars Ikdal

Styret har hatt 9 møter og behandlet 99 saker,

De fleste sakene har vært planlegging av møter, turer og lokalhistoriske prosjekter, – som har egne punkt i årsmeldingen. Av andre saker kan nevnes

· Innkjøp av høyttaleranlegg for å gjøre ”lytterforholdene” bedre på møtene.-

· Da Tasta Bedehus ble lagt for salg sendte styret forslag til Bydelsutvalget og kommunen om at huset ble innkjøpt til våre lokalhistoriske samlinger. Dette var det ingen respons på.

· Etter mange forslag fra styret har nå en gate på Rustå fått navnet: ”Elias

Tastads vei”

Medlemsmøtene:

23/2. Sigmund Harbo kåserte om Opstad Tvangsarbeidsanstalt og om sin oppvekst der. Årsmøtet ble ledet av Ole Fredrik Vølstad. Thora Lisen Børresen og Randi Reisæter ble valgt til å skrive under protokollen. Årsmelding og regnskap ble godkjent uten merknader. Valgene etter valgkomiteens innstilling var enstemmige. 62 medlemmer tilstede.

13/4 Arkeolog Olle Hemdorff fortalte om utgravningene på Sigmund Aartuns gård på Tastatorget. 63 medlemmer tilstede.

26/10: 10-års jubileum. Formannen i RHÆ, Birger Lindanger kåserte om

svartedauden. Det var sang av kvinnekvintett fra Tasta og epilog av Inge Bø.

Hilsener og gaver fra historielagene som soknet til gamle Hetland kommune

og Bydelsutvalget Lederen takket og over rakte blomster til medlemmer som har betydd mye for laget gjennom 10 år. Menyen var kaffe og smørbrød. 108 medlemmer og gjester.

14/12. Julemøte, Målfrid Grimstvedt fra Jærmuseet kåserte om bunader og bunadstradisjoner. Tradisjonen tro var det sang av Shantykoret og risengrøt

Fremmøte: 80 medlemmer

På alle møtene har vært på Tasta skole, det vært servering av kaffe og kringle, utlodning og Lars Ikdal har vist litt av det som blir lagt ut på hjemmesidene.

Bydelsvandringen 11.mai gikk langs den gamle veien mellom Stokka og Tasta.

Guide var Bjarne Asplund, 50 deltakere fra Stokka og Tasta.

Bussturen til Hidra startet og sluttet i øsregn, men opphold mens vi var på Hidra. Omvisning i Kirkehamn og den store 8-kantede kirken fra 1854.

Etter middag på ”Isbua” var det omvisning på museet ”Fedrene Minne” vandring i Rasvåg og til den gamle loshytten. Takk til vår dyktige sjåfør Karl Persson Turopplegg: Kjell Bols.

13/8 besøk på Museenes informasjons-senter og Sjøfartsmuseet på Strandkaien. En lærerik kveld, men dessverre ikke den helt store oppslutningen. ( 17 stk )

Lokalhistoriske prosjekt:

Landbruksamlingen. De innsamlede maskiner og gjenstander blir oppbevart på betryggende måte hos Jan og Johannes Eskeland. Vi er ikke kommet lenger i arbeidet med permanente lokale.

Hjemmesidene:

Gårdshistorien 1850-1950 for gård 28. Øvre Tasta er nå lagt ut på hjemmesidene

Ansvarlig arkivsøk: Kjell Bols, intervjuer: Enok Kommedal.

Arbeidet med de 3 andre gårdene, 29 Nedre Tasta, 30 Høie og 31 Finnestad er godt i gang, men det gjenstår en del etterarbeid, intervjuer og kvalitetssikring.

Det er også lagt ut folketellinger for Tasta, utdrag fra 1826 og 1875 –tellingen

som ikke ligger på ”digitalarkivet” Det blir jevnlig lagt ut nyhetsbrev, møtereferat, gamle og nye bilder fra Tasta m.m.

Statistikk 2010: 28747 besøk, 2011: 53156 besøk

Lagets bibliotek blir nå oppbevart hos Bjørn Roar Børresen, og det er anledning for medlemmene å låne bøker. Samlingen har økt, bl.a. med bokgaver til

10-årsjubileet og kopier av ”Gustav og Evelyns Tastad Memories” fra Canada og USA.

Rogaland Historie-og Ættesogelag 100 år.

Neste årbok vil inneholde lokalhistoriske artikler fra alle lokal-lagene, og vi har valgt å skrive om torvmyrene på Tasta. Ansvarlig for skrivingen Bjørg Aksdal.

ÅRSMELDING

Bokverket ” Gårds-og bygdehistorie for Hetland kommune”

RHÆ har nå tatt et 3. initiativ mot Stavanger kommune for å få realisert dette verket. Det er oppnevnt en arbeidsgruppe med representanter fra de aktuelle

lokal-lagene, fra Tasta deltar Ivar Andersen og Kjell Bols.

En del av forprosjektet er at lokallagene samler inn råstoff til de fremtidige

forfatterne og billedredaktør. Vi har oppnevnt 3 arbeidsgrupper for innsamlingen på Tasta:

Intervjuer med eldre Tastabuer: Bjarne Aspelund og Enok Kommedal

Innsamling/kopiering av artikler fra

aviser og andre publikasjoner: John Gramstad og Jan K. Torgersen

Foto: Bjørg Aksdal, Anne Karin Ferkingstad og Lars Ikdal.

RHÆ’s årsmøte 26. mars på Sand Lagets utsendinger: Jan K. Torgersen,

Anne Karin Ferkingstad og Kjell Bols.

RHÆ’s rådsmøte 31. oktober på Hundvåg: Bjørn Roar Børresen,

Jan K. Torgersen og Kjell Bols.

Tall Race Ship 28-30 juli Historielagene deltok med informasjonsstand og boksalg. Bjørg Aksdal stilte for vårt lag.

Medlemmer 1/1 2011: 130 hovedmedlemmer, 39 husstandsmedlemmer

31/12 2011: 141 ” ” 41 ” ”

Valgkomite: Ole Fredrik Vølstad, Signe Ivarson og Leiv G. Ledaal

Revisor: Jacob Hodnefjeld

Styret takker: Bydelsutvalget

Tasta skole v/rektor Anne Karin Bertheusen

Tastavis v/ redaktør Bjørn Nibe

Foredragsholderne: Sigmund Harbo, Olle Hemdorff

Birger Lindanger og Målfrid Gimstvedt

og medlemmene for god oppslutning om lagets aktiviteter.

Flere artikler fra samme kategori: Årsmeldinger

 • Årsmelding 2023

  Fra Finnestad. ...

  Les Mer

 • Vinter og årsmøte 15. februar 2023

  Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt  sammen med årsmøte i Tasta skoles musikkaula 15.februar 1923. Det var...

  Les Mer

 • Årsmøte 2022

  Vintermøte og Årsmøte i Tasta Historielag 16.februar 2022. Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt onsdag 16.februar 2022 i musikkaulaen på Tasta skole, i forbindelse med årsmøte.

  Les Mer

 • Medlems- og årsmøte 19.februar, 2020

  Tasta historielag avholdt sitt årsmøte sammen med medlemsmøte 19. februar 2020 i musikaulaen på Tasta skole. Leder Ivar Andersen åpnet møtet med å ønske 67 fremmøte medlemmer velkommen.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2017

 • ÅRSMELDING 2016

 • ÅRSMELDING 2015

 • ÅRSMELDING 2014

 • ÅRSMELDING 2013

 • ÅRSMELDING 2012

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt for 2 år Kjell Bols nestleder Kari Clementsen ”...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2010

  ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 STYRET har bestått av Jan K. Torgersen leder. Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen styre - medlem, Bodil Hagum, Anne Karin Ferkingstad, Ivar Andersen, Lars Ikdal og ...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2008

  ÅRSMØTE 18/2 KL. 19.00 PÅ TASTA SKOLE. PROGRAM: Einar Sandstøl kåserer om VEKTERNE PÅ VALBERGET OG TOBIAS I TÅRNET KAFFEPAUSE OG “TASTA-DRØS” ÅRSMØTE: Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av referent

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2007

  VELKOMMEN TIL MEDLEMS-/ ÅRSMØTE 14/2 2008. Kl. 19.00 på Tasta skole. Kjell Espedal kåserer om “Pilt-Ola” — godseier på Tasta og handelsmann i Stavanger” Kaffepause med “Tastadrøs” og åresalg. Årsmøte - dagsorden på side 3.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2006

  Det innkalles herved til årsmøte torsdag 15. Februar 2007 kl. 19.00 på Tasta skole. Svein Magne Olsen kåserer om eldre hestekjøretøy. Kaffepause og utlodning. Årsmøte ( ta med årsmeldingen på møtet ) Kontingenten kan betales på møtet. Det blir og...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2005

  Torsdag 16.Februar kl. 19.00 på Tasta skole. Årsmøtesaker ifølge lovene ( ta med årsmeldingen på møtet) Kaffepause med utlodning. Vi får besøk av Dag Hovda Sture med et program om " TRADISJONELL SONG OG SPEL" Dersom du har kjente som er interessert...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2004

  INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, torsdag 17. februar kl. 19.00 i Musikkaulaen på Tasta skole. Dersom du har kjente eller venner som er interessert i historielaget eller som ønsker å bli medlem, ta kontakt og inviter dem med. PROGRAM:

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2003

  ÅRSMØTE 11. FEBRUAR 2004 INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, onsdag 1 1.februar k1.19.00i Tasta Bydelshus. Dersom du har kjente eller venner som du kan tenke deg har interesse av historie laget, eller som ønsker å bli medlem, ta ko...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2002

  ÅRSMØTE 12. FEBRUAR 2003 Innkalling til ÅRSMØTE i Tasta Historielag Onsdag k1.19.00 i Tasta Bydelshus. Dagsorden: •Valg av møteleder. •Årsmelding 2002. •Regnskap 2002. •Valg av 3 styremedlemmer for 2 år •" "5 varamedle...

  Les Mer

 • Årsmelding 2001

  Årsmelding for Tasta Historielag For år 2001 (reds anmerking) Kære Medlem! Godt nyttår, og takk for det gamle. Som kjent ble Tasta Historielag stiftet den 29. oktober 2001. Det var 50 personer tilstede, av disse meldte 47 seg inn i laget....

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2009

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009

  Les Mer