28 0


Gård 28 Øvre Tasta

Grenser: I sør, mot byen fra gammelt av et steingjerde fra Knudmannstenen på Byhaugen langs Lyngveien og Esbjerggt) og ned mot Kalhammervigen

Mot vest : Prestveien- parallelt med Randabergveien – krysser Randabergveien ved Myrveien , og går rundt Martin Vølstad’s eiendom ( 29 – 76 ) , krysser Randabergveien og fortsetter langs Gamle Randabergv. Grensen går opp mellom Bedehuset og skolen og ned i skråningen langs Eskelandsveien, gjennom Osebergfeltet, krysser Eskelandsveien rett før Shellstasjonen og ned til det gamle bekkefaret innerst i Lille Dusavik, slik at Thorsastranden og Vardeneset hører til Øvre Tasta I øst : Byfjorden.

Ved byutvidelsen i 1878 ble Kalhammervigen og en stripe ut langs Byfjorden lagt til byen.

 

Gården har tilhørt Kongen, og ble fra slutten av 1700 tallet solgt ut. den siste delen til Thore Trulsen i 1833

I manntall 1664 er det 2 familier. Kristen Persen med 2 sønner og tjener  og Nils Enoksen med 2 sønner og 3 tjenere

I 1701 nevnes Øfre Tasta som Laugmandens Residentzgård beleves av gemene bønder: Christen Pedersen, g. m.  Elen Aslachsdtr  sønn  Christen  *  29/5  1692 Peder Christensen, uten familie

og Torgier Torgiersen. g. m. Giøe Jonsdtr

barn: Anne  * 4/12 1698 Torgier III * x/6 1706

Torgier  I  * 10/2 1702 Joen *  18/6  1713 ( kirkebok for Stvgr ) ”  ” II * 18/3 1703

Laugmanden het Nils Kristiansen, bodde inne i byen og fikk inntektene fra Kongens eiendommer.

 

Folketall og antall bruk:

Alle folketellingene frem til 1825/35 er mangelfulle og i de 2 eldste er bare mennene i familien og mannlige tjenere tatt med.

Sjelergister 1758: 7 familier, 31 personer

Folketelling  1801:  8 familier; 45 personer

”  ”  1825:  *)  15 familier, 3 selveiere, 5 leilendinger, 7 husmenn og arb, 66  personer

( * kilde: sokneprestens kladdelister)

Matrikkel 1838: 10 bruksnr.

” ” 1850: 54 “

” ” 1886: 71 ” fordelt på 60 eiere.

Dette antall gårdsbruk var nokså uforandret frem mot 1950-tallet, Landbrukstelling 1910:

63 bebodde hus, 443 personer

50 hester, 270 storfe, 125 sauer, 202 griser

Etter krigen startet den bymessige utbyggingen, fra bygrensen opp mot Tastaveden. På 1950-tallet var det ca. 75 gårdsbruk og ca. 200 nyere bolighus, og en mindre del av disse  var bygd av folk med røtter på Tasta, – og som er tatt med i denne historien.

 

Forts. neste side: bruk nr. 1

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder