29 52
<br /> 29 – 52 Martinius Knudsen ”Dalen” l

29 – 52 Martinius Knudsen

”Dalen” 365 K, 369 F,

 

 

 

I___________________

Tidligere eiere se 29 – 50

 

Matrikkel  1886: Ole Larsen  *  29/4  1821 Ø.Tronæs,  Høyland (  29 – 33 ) m.skyld 6 øre

 

 

Skjøte  19/2  1891: til sønnen Ole Mandius Olsen * 31/3 1853

Andreas Enochsen Vestvig g.br g. m. Anne Andersdtr

g. 2/7 1880   m. Berta Andreasdtr * 14/1 1854 Randaberg barn: Andreas Malenius * 1/3 1881 Randaberg

Oluf Marcelius *  25/4  1883 ” Lars  Kristian *  6/2 1886 ” Oskar Bernhard * 2/8 1888 Tasta Anna Malena *  14/9  1892 ”

 

Skjøte 3/10 1896 Ingebret Kristiansen * 1832 Stavanger enkemann, gårdbr.

Flyttet fra 28 – 42 midt på 1890-tallet

1900: + Karen Jorina Jonasdatter * 1860 Høgsfjord tjenestepige Ola Bergsagel, hennes sønn * 1896 ” ”

 

 

Knud Olsen   g. m.  Maria

1903 Skjøte til Martinius Knudsen * 12/10 1879 Stavanger maskinist kone:  Dorta Eriksen   * 14/1 1881 ” ”

barn:  Maria * 4/6 1913 Tasta

Rasmus * 6/7  1915 ” g. m. Ingjerd * 1914 29 – 109 “Fjellbu”

Kirsten * 12/7 1916 ”

 

1950-tallet:  Martinius, maskinmester og Dorthea, 15 da. dyrket mark, intet dyrehold

 

* * * *

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder