29 5




<br /> 29 – 5 + 62 Baardsen ”Nordal” m

 

29 – 5 + 62  Ingolf Baardsen ”Nordal

 

 

 

 

 

 

I__________________________

Matrikkel 1836  (  l.nr  106 )  og 1850  ( l.nr 326 E ) eier Iver Sivertsen ( se bruk nr. 1 )

13/10 1866 Skylddeling og Iver selger til Olaus Eskeland, ( 29 – 1)

Halvor Børresen Scheie , Hundvåg * 1817 Helleland Ragnvald (Simonsen ) Sandal * 1815 Jølstad

Aanen Christensen Viste * 1805

 

Knud Taraldsen g. m. Martha Aadnesdtr Varaland, Høgsfjord barn: Knud * 21/5 1825 Elisabeth * 5/12  1829

Gustav * 5/9 1832 lærer på Tasta ( 29 – 11) Aage * 4/12 1836

29/3  1870  skjøte til Aage Knudsen * 4/12 1836 – 1856 lærer i Riska ca. 1860-90 Buøy

g. m. Maria Knudsdtr * 1819 Høgsfjord,

Tollev Michaelsen g. m. Maria Knudsdtr Tengesdal

Mikal Tollefsen * 1863 H.fjord pleies. ( se 29 – 6 )

 

Ole Olsen husmann . m. Elen Sjursdtr

11/9  1875 ” Sivert (Sjur ) Olsen * 18/1 1841 Vikedal

g. m Berthe Olsdtr * 1850 Frue

Syvert Nilsen gbr. g. m. Ane Knudsdtr ( 1850: l.nr 297 )

enebarn: Sivert Andreas Sivertsen * 1848 g. 13/12 1867 m, Karen Olsdtr * 1838 Høgsfj fostersønn Ole Helmik * 25/10 1873, –  faren Sivert Andreas sindsyk, på asyl i Bergen barn: Olai  * 23/6  1874 og Elen * 25/2 1876

1875: 1 hest, 1 gris, utsæd 1/2 t. havre 1 t.poteter 25/11 1876 Kristian Knudsen ( ukjent )

Tore Torsen Usken * 1815 g. 1839 m. Kirsti Eriksdtr * 181x

27/1880 / 1886 Thomas Torsen ? * 8/5 1853, ugift maler, utvandret til USA før 1900 ?

” m. skyld 20 øre

Lars Gundersen Haugland gårdm. g. m. Kirsten Margrethe

7/12 1889 enken Margrethe Kristine Larsdtr * 1851 Jelsa

g. I m. Nils Nilsen * 1851 jektefører

barn:  Elen Nilsine * 3/2 1878 Nils Edvard * 9/2 1882

Kristine   * 17/12  1879 Sven  * 1884 alle N. Banegt / St. Petri

g. II 14/2 1896 m. Andreas Hodnefjeld ( 28 – 55 )

 

John Knudsen  husm.   g.  m. Brynhild…..  Sangedal frafl. før 1865

19/11  1895 Jonas Johnsen Osaland * 13/4 1859 Høgsfjord 1900: kom.arb. Kalh. 55

g. m Maria *1857 H.fjord barn: John * 1887 Dorthea * 1895 Stvgr

 

22/1 1898 ?? skjøte til Kristen Nilsen Finnestad * 6/7 1843, død 16/3 1932 ( Finnestad 31/1 ) Berge Svendsen * 1821 Erøen, Jelsa g. m. Bertha Johnsdtr , 9 barn, nr. 3 Ole * 1859 og Ole Bergesen Erøen * 1856

forts.

 

29 – 25 side 2

 

1900 eier: – ikke tingl. – Andreas Hodnefjeld * 19/10 1836 Stvgr ( 28 – 55 )

g 14/2 1896 m. enken .  Margrete Kirsten Larsdtr * 21/9 1851 Erfjord ( 29 – 41 )

g. I m. Nils Nilsen * 1851 jektefører

” Hj.boende  hennes  sønn  Nils Edvard og Abraham Berkom 1834 Fjogstad ug. arb. losj. 1910: leieboer:  ” ” Nils Edvard Nilsen ugift

 

Lars Larsen gårdm g. m. Kari Nilsdtr

7/1 1915 skjøte til Torgils Ohm 1935: gårdbr. N. Stokkavei 23

* 1/5  1881 Ohmsosen / 1900: arbeider v/ Vats Uldspinderi ? )

 

S. P. Vestergaard * 1853 g. m. Hanna * 1854 begge Stvgr

1900: kolonialbutikk i Engelsmindegt

18/2 1920   ” ” Olav Salomonsen Westergaard * 1888

1919: Storhaugv. 46 / Salomonsens Byrå, Nytorget 15

 

Børe Chr. Baardsen søm. g. m. Anna Serine Johnsdtr Stvgr

22/4 1920  ” ” Børe Kristian Zimmermann Baardsen * 3/4 1871 Stavanger Sjømann, bodde noen år i USA. Han og kona drev en kolonialbutikk på Storhaug før han ble postbud og senere postpakkemester.

Lars Andreas Hansen, styrm. g. m. Olene Tormodsen, Stvgr

g. m. Inger Bertine Frøiland * 2/10 1876 Stavanger

barn:

1 Ingeborg  *  16/6  1901 Stvgr  g. 15/1 1921 m. Peder Johan Kristiansen * 1910 Buksnessjøen 2 Ane * 18/11 1904  Hetlandsmarken

3  Børe   * 12/5 1907 ” g. m. Klara * 13/4 1907 Stvgr

barn. Odd * 25/4 1929, Else * 4/7 1934, Øivind * 6/11 1944 29- 219 ”Høgsletta”

  1. Ingolf   * 30/11 1916 g. 1940 m. Mary Johansen Gudmestad * 23/3 1920 Stvgr barn: Reidar  *  14/6  1943,   Einar * 19/2  1952 29 – 223 ”Nordhelle”
  2. Kristian Zimmermann * 11/12 1920 T. g. m. Benny Jacobsen Arnø * 17/5 1919 Stvgr. barn: Marit   * 12/12 1943 Berit * 21/6 1947 29 – 224 ”Bakkebø”

 

20/3 1941 skjøte til Ingolf

Bygninger oppført 1916.

Gårdsbruk og gartneri 30 da. dyrket mark, hest og kyr

Gartneriet ble nedlagt  etter 2000, 2014 utlagt til ny E39 – nord for Byhaugtunnelen

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder