28 50
<br /> 28 – 50 Bjarne Bjørnsen

28 – 50 ( 295 ) Bjarne Bjørnsen “Berglund “

 

 

 

 

 

 

I_______________________

1838  ( 122 )  Jens Christian *  29/11 1801  og Erik Jacobsen * 12/3  1799, ( 28 – 45 ) 11/6 1853   skjøter  A  fra Jacob Nilsen ( 28 – 45 )

B ” Omund Nilsen ( 28 – 70 )

 

Mikkel Mikkelsen * 1738 –1811 Håstø, Tysvær

11/6  1853 fra J. N. g. II m. Sofie Knudsdtr * 1757 Evje ” ” 5 + 4 barn nr.8 Søren

til  Søren Mikkelsen * 1796, død 4/8 1860

gift med Guri Marie  Olsdtr * ca. 1805   Bokn  – Tysvær død 19/2 1895

Christian Halvorsen * 1795 død 16/10 1878 f.lem g. m. X X Knudsdtr Fin barn. Elen Serine I * 14/11 1926, Elen Serine II * 1/6 1828

barn:  Ole   *  1827  Bokn / Stvgr  ????  g.  14/4 1853 m. Elen Serine Christiansdtr barn: Søren * 28/1 1854, Christian * 23/11 1856, Edvard * 17/9 1859

Siri  Sophie  * 1831   Bokn g. m. Michael Knudsen Høie ( 31 – 5 )

Peder   * 1838 ” ” g. 28/3 1865 m. Ingeborg Kr. Svendsdtr Oftedal Erik * 9/1 1841 Tasta ( faren husmann )

Svend  Bendix  *  30/12  1842 ” selveier

Ane Gurine I *25/11  1|844, Ane Gurine II * 30/8 1846 Inger Kristine * 25/2 1848

Jakob Olsen gbr. g. m. Anna Jakobsdtr

1865.  Ole Jacobsen (  selveier ?)   * 29/5 1834 Kåsen, Høgsfjord

Ole Rasmussen husm. g. m. Helga Bjørnsdtr

gift 10/10 1863  med   Rakel  Olsdatter  * 26/1 1827 Lodervik ” Barn. Jacob * 24/4 1864  Tasta

Anne Helene * 20/5 1867 ”

+ Ole Rasmussen og Helga Bjørnsdatter fra Høgsfjord føderåd ( Rakels foreldre )

+  Guri Marie føderåd og sønnen Erik ugift

”  ” 2 kyr, 4 får utsæd: 2/10 tønne bygg 1 t. havre, 2 t. poteter

Ole er oppført som selveier, mens Guri Marie er oppført som enke og føderåd. Hun eier bruket fremdeles i 1886 og i 1895 blir det solgt på off. auksjon

 

Mons Olsen  g. m. Ingeborg Kjeldsdtr Tollef Omundsen Myren * 1797 forp. Fin.

6 barn,  nr 5: Bernt ( – ) g. m. Christine Olsdtr * 1788

barn: Ane * 1821 død ?, Ole * 13/5 1822

Inger * 1822 død ?, Christine * 19/2 1825 Olene Christine * 21/8 1828, Taletta * 1831

1875 Guri Marie Olsdtr gbr. og sønnen Erik intet kreaturhold, ingen utsæd.

Leieboere: Bernt Monsen * 5/12 1834 Tasta arb. v/ kjemisk fabrikk

gift 6/6 1864 med Talette Tollefsdtr. * 11/1 1831 Finnestad

barna: Martin * 11/12 1865 Stokka og Christine * 12/1 1870 Tasta

 

forts.

 

28 – 50 side 2

 

1875 Filip Filipson ( Østenson ) * 1815 Hjelmeland

1865 bonde på Hj.land m. 6 barn I 1875 er han oppført som gbr. og skibsreder uten barn. 1 ku, 1 svin, utsæd. 1/10 tønne bygg, 1/2 t. havre 2 t. poteter

g. m. Kari Paulsdtr * 1815 Hjelmeland

 

 

Matrikkel 1886:  eier Søren Mikkelsens enke m.skyld 0 mark 32 øre

= Guri Marie Olsdatter enke og selveier

 

Nils Tollefsen * 1808 Kr.sand g. m. Maria Larsdtr * 1810 Høiland ( 28 – 31 )

barn 1 Tollef * 1842 Bokn ? g. m.  Anna Jakobsdtr  Reianes barn 1 Niels * 2/10 1879 g. m. Maren Berdinesdtr

overtok svigerfarens bruk på Refheim 1913 2  Jacob * 27/2 1885 3 Marius * 23/7 1887

2  Marte Serine  * 20/12  1844 Tasta   g.  på Tysnes 7/12 1895 kjøpte 3 Lauritz Nilsen bruketbruket på aukjon etter Søren og Guri’s bo

”  ” * 5/11 1849  Tasta styrmann død 11/7 1931 gift I med Amalie Andreasdtr * Stavanger død 2/11 1879

barn Beathe * 1877 – død ( som ung ) etter 1891.

gift II 23/7 1885 med Kristi Knudsdatter * 1856 i Kvinherad d. 13/6 1932 barn: 1 Knud Marcelius * 15/9 1885 Tasta (arb / gårdsbruket 1900

2  Nicolai  Maurits  * 13/9  1889 ” 3  Andreas * 2/12 1891 ”

4  Olaf  Ingolf * 28/10   1893 ” 5  Lauritz *  25/7  1895 ”

  1. Maria Marthea *  7/3  1897 ” g. m. Bjarne B.
  2. Henry * 9/6 1899 ” (tvillinger )
  3. Kristine ” ” død  2/2  1900 ( de fleste sønnene reiste til USA )

+ Thea Pedersdatter * 1877 i Valestrand losjerende ( f.tell. 1900)

 

Rasmus g. m. Tobia Bjørnsen Refheim

20/12 1927: skjøte til Bjarne Bjørnsen * 15/7 1901 Madla

gift 20/8 1927 med Maria Marthea Lauritsdtr Nilsen * 7/3 1897 barn: Bjørn * 1928

Lilly  * 1930 ” 7 kyr,  2 kalver, 200 høns ( NB 1950-tallet )

Rasmus Torleif * 16/1 1931 g. 21/5 1949 m. Aslaug Stølås *28/2 1929 Etne barn: Anne Grete * 26/9 1949, Reidar Arild * 17/8 1950

”Nordal” 28 – 489

 

1950-årene 35 da. hest 7 kyr, kalver og 200 høns

 

5/8 1967 overtok Bjørn g. m. Annlaug brukene 50, 69 og 71.

1984  overtok  Stavanger kommune gården til Teinå skole, noen hustomter og friareale.

 

 

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder