28 68
<br /> 28 – 68 Ola Fotland

28 – 68 ( 323 B ) Ola Fotland ”Dusevigen”

 

 

 

I___________________________

Folketelling 1825 Daniel Danielsen, husmann på plass nr. 2, Øvre Tast

 

Matrikkel 1838 nr. 125  eier Daniel Danielsen Dusavik  død 8/13  1838 – 80 år  se bruk 67 ” ”   1850 nr. 323b: eier Peder Danielsen * 1797 – død 11/7 1885 ( 1826 husmann ) 17/7 1851 skjøte til Pitter Johan på den andre halvdelen av farfarens bruk 67

F.tell. 1865 Pitter Johan Pittersen * 9/12 1831 g.br. – fisker – fyrvokter død 10/3 1890

g. m. enken Berte Svendsdatter * 1827 i Stavanger – død 20/4 1904

” g. I 16/11 1849 m. Jacob Jacobsen * 1819 død 18/3 1849 barn: Jacob Jacobsen * 1848 fra Bertes første ekteskap

Ingeborg Cecilie * 8/11 1853 g. m. Ole Gabriel Jacobsen ( 28 – 45 ) Maren Serine * 6/8 1856

Peder  * 31/5  1858  Tasta matros/fyrv   g m. Sigrid Olsdtr ..

Gudmund .Osmudsen g. m. Berte Marie Trulsdtr .( * 28 – 1) Anne Helene * 30/11 1862 g. 13/8 1886 m. Gustav M. Osmundsen * 1861 Stvgr. styrm.

barn: 1  Gudvarda Bolette Maria  * 4/4 1887 Familien bodde noen år på Finnestad 31 – 42 før de utvandret til USA. Gudvarda ble gift i USA med doktor Bøhmers fra Lillehammer ( se 28 – 68 )

2 Peter Bertinius * 6/1 1889 Petra Bertine * 18/4 1866

Eilert Martinius Eilertsen fostersønn * 1863 Stavanger

+ Peder Danielsen * 1797 og konen Anna Helene føderåd

1865 1 hest, 3 kyr, 8 får, 1 gris utsæd: 4/10 tønne bygg, 1 1/2 t. havre 1 1/2 t. poteter

 

1875 Pitter og Berte, Peder, Anne H, Petra og Eilert. faren Peder * 1797 enkem.

Svigersønn Ole Gabriel Jacobsen * 1855 matros g. 2/12 1875 m. Ingeborg Cecilie barn: Jacob Magnus * 29/8 1876

” 1 hest, 3 kyr, 8 får, 1 svin, utsæd: 1/2 t. bygg, 2 t. havre, 1 1/2 t. poteter

 

* * * * *

 

1865 / 1875 husmannsplasser under bruk 67 og 68:

Gunder Gundersen *  1815  Haa  huseier og fisker ( 1865: husmann u/jord) død 21/6 1895

g. m.: Aase Ingemundsdtr. * 1825 Sand død 29/9 1885

barn:  1 Grethe Marie  * 1849 i Hå 4 Eilert Andreas * 22/7 1861 g. 25/2 1886

g. m. Laura Eriksdtr Skogstø * 1862 ( 28  – 52  ) 2  Johan * 22/12 1853 Tasta 5 Gustav * 29/7 1864

3  Gabriel  *  24/6  1856  død 26/1 1867, 6  Gabriel II * 30/12 1866 død 21/2 1872

( ingen dyr, ingen utsæd )

1875 humannsplasser

Sjur Nilsen * 1804 Hausken fisker og huseier g. m. Anna Knudsdtr * 1802 Hausken død 15/4 –87 Sønn:  Cornelius  *  24/1  1844 Tasta (  utflyttet ? ) (Ingen dyr, ingen utsæd)

Siri Christoffersdtr * 1805 Hjelmeland legdslem død 19/6 1880

forts.

 

28 – 68 side 2

 

Peder Knudsen * 1795, død 20/4 1854? arb.m.  g. m Maria Eliasdtr * ??? Rennesøy

Barn: 1. Peder * 4/2 1832 død 10/3 1890, fisker g. 5/9 1855 m. Bertha Johnsdtr * 1828 enke? barn: Maren Serine  * 6/8 1856 Peder * 13/6 1863 ( 29 – 39 )

John * 17/5 1858 Kirsten Olava * 30/8 1867 død 30/10 1912

Karen  * 22/x 1859 Elen Serine * 15/8 1869 alle Dus.v.

2 Elen Karine * 15/12 183

3. Thore Olai * 2/12 1837

4 Osmund *1/4 1841 matros g. 13/6 1864 m. Marie Larsdtr * 1842 Hjelmeland forts.

 

Thore Olai  Pedersen  * 1837  fisker og huseier  g. m. Marthe Thormodsdtr * 1842 Hinderå barn: Maren Elisabeth * 25/4 1875

Peder Theodor * 26/9 1877 utflyttet ? Thomas * 31/5 1890 ( 28 – 102 )

Laurits  Marthinius  *   8/3 1883  ( 28 – 106 ) (ingen dyr, ingen utsæd)

 

* * * *

Matrikkel 1886:  eier P. J. P. m.skyld: 1 mark 81 øre.

 

18/ 12 1892 skjøte til sønnen Petter Pettersen g,br. fisker og fyrvogter * 1858

Ole Nielsen husm. g. m. Anna Johannesdr Kleven

gift m Sigrid ( Serina ) Olsdatter * 25/3 1856 Suldal død 14/7 1919 enke Dus. barn: Berta Johanne * 10/4 1885

Pitter Johan   * 21/1  1887 – død 21/10 1913 Sigrid Ofele * 25/12 1889

Elisabeth Randine Karoline *15/6 1891 g. 16/11 1912 m. Laurits Hansen * 1884 Goa Bertine  Martine   * 10/3  1894 g?

Jacobine Lauretze * 24/12 1896 g: 10/10 1925 m. Ole Goa * 1894 gbr.

F.t:1900 Pitter og Bertha Svendsdtr : føderåd

 

1913 overtok Peder ( Berge ) Jacobsen som fyrvokter etter Peter * 1858

” ” hadde overtatt bruk 45 , som lå mellom Gjerdeveien og sørsiden av Tastarustå. Senere overtok sønnen Gunleiv og sønnesønnen Per som fyrvoktere inntil fyret ble automatisert i …………

 

Tønnes Andreas Taraldsen * 1847 g. m. Lene Jakobsdtr * 1852

23/3 1911 skjøte til Tollef Tønnesen Matnisdal * 23/2 1880 Ogna

Flyttet til Hetland 1910, men er iflg. f.tell 1910 veiarbeider i Vikedal, ugift

 

Ole Isaksen Fotland g. m. Berta Torgersdtr

21/6 1917 ” ” Ole Fotland * 9/9 1877 i Time

Henrik Larsen Ueland g. m. Olene Pedersdtr

g. 23/9 1898 m.. Lena Gurine Henriksdtr * 22/10 1875 i Varhaug barn: 1 Olene  * 22/10  1900 Varhaug

Ola *   26/10 1902 ” ”

Helmik *  1905 Ogna

4 Olaf * 1909  i Bjerkreim 5 Gunvald * 30/6 1915 Tasta 25/4 1951 ” ” Ola Fotland * 1902 ugift

55 da, 9 kyr, kalver hest. Bygninger 1916

Brukene 67 0g 68 lå på vestsiden, nederst i Eskelandsveien, i dag ” Dusavighagen”, men det er registrert et gammelt stedsnavn “Pitterhagen” i området Bømloveien ut mot Vardeneset.

 

 

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder