28 7


Matrikkel 1838 Truls Trulsen * 1772

28 – 7 (272 M, N + 273 L M )

Gabriel Meling ” Norheim”

 

 

Frem  mot  1865:   eier Ole Trulsen ( se bruk 1 )

 

24/9 1881 skjøte til kjøpmann A. Høy, Stavanger ( se bruk nr. 4 )

 

Ifølge skjøtet kjøpte bankdirektør A. Høy 4 anparter, 2 fra m.nr 272 og 2 fra m. nr 273 Eiere var Enok Enoksen ( se bruk nr. 1 ) – Niels Ommundsen ( se bruk nr. 17 )

og Ole Jakobsen ( 28 – 45 )

I følge matrikkelen 1886 er Høy eier – m.skyld 28 øre. Han eide også brukene 8, 9 og 10, men disse er ikke tatt med i panteregister nr. 7 for Hetland ( 1913 )

 

Enok Evensen   g.  m. Ingeborg Maria Olsdtr 7 barn, nr 4. Edvard 13/8 1887  skjøte til Edvard Enoksen * 12/5 1867 1875:  Nedre Tjensvoll  245 A

1900:  Farmer på  26 – 21 Tjensvoll midlt. i USA,  amerikansk statsborger

 

Pigen Christine Aslagsdtr og Folke Osmundsen tj.dreng

22/4 1899 skjøte til Fredrik Folkesen Eiane * 9/8 1846 Eikeland Fossan

Guttorm Omundsen jordbr. g. m. Karen Olsdtr Ø.Espedal

g. m . Tobia * 3/1 1843

barn: Guthorm * 26/4 1886, Karl Rasin * 7/5 1889 Eikeland, Fossan 1900: gbr. Kalhammeren 34

 

 

27/4 1899:  Albret Idsøe,  * 1837 Stvgr, slakterm. og pølsefabrikant, Nykirkebakken 9

Rasmus Andreassen gbr. g. m. Inger Thorsdtr Idtzøe

g. m. Juditha * 7/3 1839 Strand

barn  Adolf   Theodor * 1860 Stvgr Rasmus * 1871 Sikke  *  1863 Albert * 1873

Ingvald  * 1865 Inger *  1876

Ane Jensiine *  1867 Judite * 1878

Thore 1869 Nicoline Elise * 1881

 

1900 / 1910

Ole Ommundsen husm. g. m. Sidsel Tostendtr Øvrevoll u/ St.Eiane

Thorstein O. Eiane  * 15/3 1842  Fossan gårdsbestyrer

g. m. Ragnhild Olsdtr * 1841 Sirdal

barn;  Ole Tobias * 5/3 1877 Høgsfjord arb. kj.fabr. Gine * 1880 Høgsfjord ( Sirdal ?)

 

Jone Jonson Hustøl 1827 – 1890 g. 1864 m. Marta Osmundsdtr. * 1832, 4 barn,

16/3 1917: barn nr 2: Østen Hustøl * 21/12 1869 i Hjelmeland

Ole Thorstensen gårdm. g. m. Bertha Johnsdtr Riskedal

g. 12/6 1899 m. Thea Malline * 11/5 1872 i Årdal

forts. m/ 6 barn

 

28 – 7 side 2

barn: 1 Magnhild Olette * 3/6 1900 Jåttå, kontordame

g.   m.  Elvin  M. (Stahl)  Johannesen* 1897  bilrep.  28 – 133 2

barn 2 Bergliot * 23/4 1903 Jåttå

    1. Janna Gudrun * 24/2 1906 ”
  1. Otto * 18/7 1908 Tasta 5 Ingrid Jensine * 24/12 1911 ”

6 John * 25/4 1916 ”

 

 

10/11 1931:  Magnus Joakim Vinje * 1876 g. m Ragnhild Wisnæs * 1877 ” 1913 snekker Brønngt 29.

Rasmus g. m. Jenny Vigrestad

barn 1 Olav Nicolai *15/4 1913 g. m. Ragna Vigrestad * 10/7 1918

barn : Magnus Geir  * 23/3  1838 Einar Randulf * 1/10 1939 Olav Ragnar  * 19/5  1944 Eva Marie * 9/6 1946

1954 28 – 414 ”Lindbakken”

tomannsbolig  eid sammen med Arnold Bakke 2 Margrethe g. m. Erik Leikvoll emigrerte til USA etter krigen

Magnus eide og drev kolonialbutikk i Møllegaten 102

Etter at låven brant i 1938 og mange dyr brant inne solgte han gården.

 

.

 

x/x 1940: Gabriel Meling * 16/9 1893, fruktgrosserer f: Martha og Gabriel Meling A.Åmøy kone:  Ingeborg Lunde * 4/5 1986 f:  Alette og Daniel ” ” barn: Gudrun * 3/12 1913

Agnes * 16/9  1916

Daniel * 10/9 1917 grosserer g. m. Margot Husebø * 22/7 1919 boligen ”Glitre” uten bruksnr.

Mary * 5/3 1920 Sigurd * 8/10 1922

 

 

1955:  Sigurd  gift med Laura  * 1926, og  Mary  gift med  Henrik  Meling  *  1917 med sønnen Ole Marthon * 21/8 1944 bor til leie i (nabo)huset – uten bruksnr- som Gabriel eier

 

1955: 45 da. 5 kyr, 150 høns.

Gårdsdrift frem til siste halvdel av 1970-tallet, de siste årene kjøttproduksjon. Både gårdsdriften og forretningen i Stavanger og engroslageret på gården var en ”familiebedrift”

 

Familien og arvingene fikk tomter i området Norheimsvingen. På slutten av 1980-årene ble det som var igjen utbygd av byggmester Torjussen og 5 mål ble lagt til friluftsområde på Veden. Låven brant igjen i 1998.

 

Brukene 8, 9, og 10 var i 1886 eid av A. Høy men er ikke tatt med i panteregisteret eller folketelling 1900

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder