29 7
<br /> 29 – 7 ”Flathaug” l

 

29 – 7 Bertil Kommedal

”Flathaug” l.nr. 326 G m. fl.

skyld 0.16

 

 

 

 

I___________________________

Matrikkel  1838:   5  l.nr   eiere:  Iver Sivertsen  ( 29 –1 )  Jens Enersen ( ) John Haugvaldstad,

Christopher Christophersen ( ) Reinert Tørresen ( 29 – 3 )

 

” 1850   eier Iver Sivertsen og Reinert Tørresen

 

1865 Vølstad ?????

 

Skyldeling 21/4 1874 : Jonas Josephsen Time ( 29 – 4 ) til Peder og Halvor

 

Torger Pedersen  * 1818 Måen  g.7/5 1949 m. Gunhild Halvorsdtr * 19/3 1918 Fors.

F.t.  1875 ( 1) Peder  Torgersen  * 21/12 1848 død 14/6 1878 enke

Ole Knudsen Molaug g. m. Gunhild Olsdtr

g. 15/6 74  m. kone Gunhild  Olsdatter Molaug *  13/12 1846 Forsand død 9/8 1891 barn: Gunhilda Maria * 1/4 1875 Tasta

Gunhild Kristina * 2/12 1876 død 6/5 1904  ugift

Torger  * 2/6 1879  død  18/8   1952 g. 23/3 1907 m. Inga Serine Ole * 25/2 1882

Peder Gunvald * 1/10 1884

Georg * 12/3 1887 smed – 1910 lærling hos Martin Folkvord- død ug. tidlig 1950-t Pauline Kristine * 20/10 1889

Bror (2) Halvor Torgersen * 31/8 1851 ug.død 7/3 1903 og moren Gunhild Halvorsdatter, folgek. 1875: Peder: 1 hest, 1 ku, utsæd 1/2 t. bygg 1/2 t. havre 1 1/2 t. poteter

Halvor: 1 ku ” ” ” “

 

F.tell 1891: + (3) Torger  M. Kr.  Torgersen  *1855 Høgsfjord  ( Peders bror ) død 21/4 1923 g. I 21/3 1890 m.   Dorthea Maria  Enoksdtr * 1864 død 15/1 1894 ( 28 – 1 )

barn: Theodor * 24/3 1891, g. m. Anna Sofie ( 28 – 130 )

Torger * 13/1 1894

og Daniel * 13/1 1894 død 14/1 94

g. II 4/9 1899 m. Ingeborg Jonasdtr Grønning * 1868 Helleland

barn: Jonas * 16/5 1901, Gunhild * 16/10 1902, Gunda * 11/3 1904 Marthea * 11/8 1905 Inga * 6/9 1907

 

” Peder  jordbr.arb/ølkjører,  Gunhild  m/ 7 hj.v. barn 1900 Gunhild enke m/ 7 hj.v. barn

 

10/6 1924: Torger Pedersen Kommedal * 2/6 1879 ( drev bruket allerede i 1920 ) død 12/8 1952

g.m. Inga Serine Bertelsdatter Forsmark * 8/9 1884 Forsand død 14/10  1952 barn: Peder * 14/7 1907

Bertil I * 11/4 1908 død 17/7 1908

Bertil II * 28/9 1909 g. 2/8 1930 m. Elinor Mary Gjerde * 1913 Malde

Ingeborg 25/2 1914 g. 17/12 1938 m. John Gunleiv Bø, * 1911 Stvgr 29 – 130 ”Myrdal ”

+ Gunhild   Olsdtr. * 1846 Forsand, føderåd

forts.

 

29 – 7 side 2

Sk.manntall  1950:   Inga  og Torger,   Bertel  e.m. ??? og Georg * 1887 ugift smed 1953:  Bertil Kommedal 38 da, hvorav 28 dyrket mark, 5 kyr, kalv og hest

Hovedbygning fra 1860-tallet.

 

2/3 1955 skjøte til Daniel Kommedal * 30/9 1900 ( og Jonas K. * 16/5 1901 ?? ) Ingen gårsdrift, gården lå opp av Lille Dusavik, v/ Gamle Dusavikveien.

Det gamle naustet er resaturert, og gården er utlagt til boligfelt og friområde.

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder