30 7
<br /> 30 –7 Mikal Høie m

30 –7 Mikal Høie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I__________________________

Matrikkel 1838 (l.nr 102 D), eier Mons Baardsen ( ukjent – ikke funnet i noen kilder )

( alt Mons Baardsen husmann på Hersdal Tysvær i 1801 ) 16/7 1807 giftet Margretha Monsdtr Tasta ( enke etter Knud Vestly ) seg med

Levi Putmann styrmann fra USA. datteren Lovisa * 14/6 1809 på Tasta

 

Knud Pedersen   g. m.. Birgitte Bjørnsdtr ( 30 – 5 )

” ” 1850 ( l.nr. 373 ) Ole Knudsen * 17/12 1818

Svend II Ollesen 1774 g. m. Maren Bellestdtr 1778 Sokka ( 29 -23 )

gift 14/12 1841 med Anne Marie Svendsdatter *  15/1  1815 barn:  Knud *  7/7  1844 Svend * 29/7  1851

Børre *  10/8  1846 Anne Marie * 25/9 1853 Maren Severine * 30/11 1848

13/7 1855 / 1865.

Enoch  Enochsen ( Trulsen )  * 13/8 1828 oppvokst på 28 – 1, død 30/6 1894

Johannes Torgersen Holthe g. m. Gjertrud ( Assersdtr ? )

g. 24/11 1854 m.   Ingeborg Johannesdtr * 3/10 1824, Helleland død 8/1 1912 barn.  Erik  *  24/7 1855 Høie Gustav  * 31/5 1862 styrm.

Emanuel  *  18/4  1857 Dorthe Marie * 6/3 1864

Janna  *  9/2 1859  død 5/4 1859 Tomine * 2/11 1865 død 14/1 1879 Adolf Johan *  3/6  1860 Thomas * 6/1 1868 – 1891 i USA

1865: 1 hest, 3 stort kveg, 7 får,  1 svin  utsæd:  3/10 t. bygg,  3 1/2 t. havre,  2 t. poteter I 1875 har Enoch overtatt 28 – 1 etter onkelen Thore Trulsen som døde 11/6 1864

 

Omkring 1870 flyttet Aadne fra 29- 43 til Høie

1875:  Aadne Aadnesen Tastad *  5/7 1816  Bjerkrem  ( gårdbruker og stevnevitne  ) I folketellingen er han feilaktig oppført som gift med Hanna

* 1815  og med 2 hj.v. døtre Elen * 1862 og Martine 1868. ” 1 hest,  3 kyr,  utsæd:  1/4 t. rug,  1/2 t. bygg,   2 1/2 t. havre 5t. poteter

 

6/9 1884 blir det tinglyst at Enoch Enochsen selger til Peder og Laurits Aadnesen som samme dag overdrar bruket til faren Aadne

 

Matrikkel  1886 Aadne Tastad M. skyld 1 m. 38 øre / 1891: Aadne og Lisa

3/12 1892 skjøte (m/ folge til Aadne ) til svigersønnen Jon Pedersen Malmin * 14/2 1855 skomakermester i Stavanger – død på Sola 23/4 1935 gift 12/1 1882 med

Alette ( barn nr. 9 ) * 10/ 1 1860, flyttet fra Høie, uten barn

 

John Haagensen g. m. Birgitte Knudsdtr ( 30 – 12 )

1900:  leieboer på bruket: Knud Johnsen * 1/8 1865 30 – 12 Høie arbeider

g.  18/1 1896 m, Maria Gustavsdatter * 3/7 1871 Tasta ( far lærer Gustav Knudsen ) barn. Klara Maria * 6/9 1894 ( u.e.)

Bertha Johanne * 9/5 1896

Taletta Geonora * 8/9 1898 g. 19/12 1925 m. Laurits Larsen Vold, * 1891 Høyl sjøm. Petra * 13/2 1904 g. 29/3 1930 m. Ole Andreassen * 1891 Stvgr fisker

Teodora  * 4/5  1907  g.  22/6 1940 m. Bjarne Hansen  * 1914  herm.arb. forts.

 

30 – 7 side 2

 

På begynnelsen av 1900-tallet har sønn nr 5  Hans Aadnesen Finnstad overtatt bruket

–  ikke tinglyst – (   mens broren Lauritz har stått for driften ?? )

 

Samuel Larsen Folkvår g. m. Berte Nilsdtr Heigre

Lauritz * 6/2 1839 Bjerkreim død 27/4 1912 g.12/9 1894 m. Justine Samuelsdtr  * 2/4 1873 barn:  Arne * 21/4 1895, Berta * 21/11 1896. Lisa * 17/2  1899

Ingeborg  * 25/9 1901 Sofia * 22/7 1903

Lilly Johanne  * 27711 1905 ( se 29 – 43 )

 

 

3/1 1916 skjøte fra Hans Aadnesen død 17/1 1928

g. 21/3 1883 m Berthe Karine Andersdstr * 2/9 1860 ( 30 – 9 ) barn: Lisa * 4/4 1883, Theodora Helmine * 24/3 1885

til svigerinnen / enke Justine Samuelsdtr Aaadnesen.

 

Knud Mikalsen * 1864 g. m. Martha Serine Sjursdtr. * 1868

Skjøte 6/9 1944 til  Mikal  Høie   * 8/12 1898 – og familien flyttet fra bruk 24

g. 22/4 1921 m Berta Aadnesen * 22/11 1896

Alfred Monsen g. m. Marte E. Høiland

barn:  Knut  * 14/11 1922  g. 17/8  1946 m. Margit Irene Randeberg * 21/5 1926 barn: Alice Margrethe *  1947 ( se Tastaprofiler )

Bergunn Ingebjørg *1949 Inger Karin * 1952

Judith * 12/3 1924 g. 7/7 1945 m. Birger Tunge gbr. * 1920  R.berg Leif * 13/10 1925 sjåfør

Magnhild * 7/11 1930

 

1950  Justine,  rentenist  og Lilly Johanne  * 27/11  1905 sydame ” Bertha og Mikal Høie og sønnen Leif

56 da. derav 40 da. dyrket mark. 8 kyr, 2 hester, høns griser.

 

Knut død 1981 og Margit død 2015 overtok bruket i 1962

Det ligger ca. 500 m. fra Tastatorget – den første gården – på venstre side ned til Randabergveien.

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder