28 41
<br /> 28 – 41 Øyvind Sandanger

28 – 41 Gramstad og Sandanger.

 

 

 

 

 

 

 

 

I___________________________

Matrikkel 1838, nr. 119: eier Mons Olsen ( se bruk 29 )

Gunnar Velandsen husm. g. 12/8 1796 m. Anna Halvardssdtr

” ” 1850, nr. 288: eier Willads Gundersen *30/5 1808 Fotland (Lye), bødker

g. 6/6 1845 Stvgr m. Ane Johanne Ingebretsdatter * 1823 Nærheim far: Ingebret Rasmussen

barn: Ane Georgine * 9/6 1848 Tasta. Gustavius * 1849 ? Bertha Malene * 1851 ?

 

26/3 1859 skjøte til Jacob Johannesen g. 1818 m. Ales Osmundsdtr Lundsvold

F. tell: 1865:  Osmund  Jacobsen Sandvig * 1818  i Tysvær g.br. og selveier. død 24/8 1890

David Olsen inderst g. m. Astrid Ådnesdtr Bjelland

g. m Anne Berthe Davidsdtr. * 7/1 1817 Gjesdal død 6/12 1878

( 1875 ) barn: David * 9/11 1858 Sandvig i Frue ( faren Osmund lodbruger ) Alette  * 8/12 1856 ” gift 21/2 1879 med Gabriel Michaelsen

Byberg * 1840 Sola, 5 barn , nr. 4 David ( 31 – 20 ) John Aanensen *1835 Tysvær tj.dreng

1865 1 hest, 4 kyr, utsæd: 4/10 tønne bygg, 2 t. havre, 3 t. poteter

1875: 1 hest,  5 kyr,  3 får, 1 svin, utsæd: 3/10 tønne bygg, 1 1/2 t. havre 2 t. poteter

* * * *

Daniel Hansen g. 9/10 1821 m. Barbro Larsdtr barn: Henrich Berdines * 6/12 1821

Ingeborg Helene * 12/1 1826 død 27/3 1899 Marte Olene * 19/9 1829

Ingeborg Helene g. 26/8 1853 m Tollef Olsen * 1831 Lura tømm. barn: 1 Daniel Olaus * 12/2 1854 g. 10/2 1878 m.

Marthe Helene Torgjørnsdtr. Grønnestad * 1850 Bokn barn: Thomas Martinius * 8/7 1879 Tollef * 7/4 –82

Maria Olava * 22/7 1885 Martine Otilia * 18/4 1888

g. 16/4 1904 m. Bellest Rasmussen 1875 Malde Ane Gurine * 19/8 1890

2  Birgitte * 12/2  1854 g.8/10  1884 m Johannes Jacobsen *1856 tøm.

Osmund Jakobsen forpakter g. m. Anna Davidsdtr Sandvig, Frue

3.  Gurine * 16/2 1859  g. 3/3 1881 m. David  Osmundsen

4 Hanna Tomine * 18/7 1861 g. 27/3 1896 m Peder Assersen * 1856 ( T) tømm.

barn: Ingeborg Helene * 25/1 1901 T 5 Johan * 6/3 1864 ( 28 – 29 )

  1. Anne Birgitte *19/12 1868 g. 8/3 Rasmus Ommundsen * 1871 Goa R.berg
  2. Rakel Olava * 14/12 1871 g 17/10 1895 m Thore Hansen * 1871 Goa R.berg

 

17/6  1880  skjøte til David Osmundsen, død 15/4 1941 1886: m.skyld: 1 mark 91 øre.

gift 3/3 1881 med Gurina Tollefsdatter * 16/2 1859 død 1/10 1923 barn: 1 Oluf  Andreas * 26/1 1882  Tasta

    1. Tollef Johan * 19/10 1883  ”
    2. Andrine Berthine * 22/11 1885 ”
    3. Inger Helene * 7/5  1888 ” forts. barn nr. 5

 

28 – 41 side 2

5  Janna  *  27/8  1890  g. 24/10 1914 m. Magnus Dybvig * 1894 E.sund slakter 6 Gunda * 26/10 1892

7 Olga *  17/12  1894 g. 27/5 1921 m. Laurits Marcelius Olsen  *1897 Stvgr 8 Davida Gurine * 7/4 1897 død 20/4 1897

9 Gunvald I * 14/7 1898 død 27/7 1898

10 Gunhild * 17/10 1899 død 17/4 1900

11 Gunvald II * 8/11 1900

1891 + Ragnhild Samuelsen * 1879 Søvde ug. tj.pige 1900: David og Gurina m/ 8 hj.v. barn

 

17/12  1941: skjøte til Oluf Davidsen Tasta

Skattemanntall 1950 Oluf Tasta, bonde, Tollef Tasta og søsteren Gunda Davidsen

er hushjelp på bruket. Oluf og Tollef er kanskje de siste som bruker Tasta som etternavn

 

Samuel Samuelsne Næsheim g. m. Marie Gramstad

23/1 1951. skjøte til Sigurd (Marcelius ?) Gramstad * 11/9 1901 St, Joh. – død 21/5 1989 oppvokst  på Kristianlyst  ( 20 – 3) hos Thaulow Gramstad ( se 28 – 29 )

Peder Sandanger g. m. Gustava Johnsdtr Sandvik

g. m. Magnhild Olava Sandanger *8/12 1910 Hetland barn: Marie * 1932

Gunhild * 1939 Thor Johan * 1941

Peder Sandanger g. m. Gustava Johnsdtr Sandvig

og svogeren Eyvind Sandanger * 27/7 1916 Frue

Gabriel Espedal g. m. Gurine Tungland Stokka

g. m. Agnes Espedal * 22/12 1909 Frue barn: Per Gunnar * 1945

Jan * 1946

1950-tallet: 100 da. 13 kyr, 7 lalvet 2 hester, 70 høns, 10 griser

Bruket lå 200-300 meter øst for Vardenes skole, og ble på slutten av 1960- tallet det første store utbyggingsfeltet på Tasta – Svaberget.

 

 

.

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder