29 34
<br /> 29 – 34 ”Soldal” l

29 – 34 Odd Olsen ”Soldal”

 

Folketelling 1826: Ole selveier 55 år

I_______________________________

Andreas søn 14 år Guri husholder 35 år

 

 

Ole Kollundsen g. m. Birthe Olsdtr Hinna.

Ole Olsen  *  26/12 1771  Hinna død 5/3 1833 1807  selveier

gift  I  17/11 1795 Berthe Olsdatter *  5/2  1769  Hinna  død 12/12 1824 ( 1801: inderst Ingeborg Collinsdtr 74 år, Ole’s ugifte faster )

barn: 1. Bertha * 4/9 1796 Hinna ?

2   Ole   *   27/11 1799   ” død 10/1 1820

Nils Rasmussen g. m. Martha Jacobsdtr

barn:  Omund * 26/7 1801  Rasmus I * 12/4 03 Jacob * 22/4 04  Elen * 26/5 05, Niels * 25/9 08, Jacob 13/11 11, Rasmus II 18/7 13

  1. Berta Malene * 15/3 1801 – død 20/2 1882 gift 12/4 1832 m. enkemann Omund Nielsen * 1801 ( g. I 12/11 29 m. Karen II Enersdtr ( 29 – 1) sønn Niels * 1830) barn Karen * 5/10 1832 Truls * 1/6 1837 Morten * 19/2 1840
  2. Anna Boletta * 3/4  1803 g. 30/11 1824 m. Elling Johannes B. Borg  * 1800 Stvgr 5 . Anna Maria * 16/2 1806 g. 29/3 1826 m. Enok Trulsen * 1804 ( bruk 28 – 1

6 Ingeborg * 14/4 1809

7 Ole Andreas * 11/8 1811

g. II 9/4 1826 m Guri Ommundsdtr Vareberg * 29/5 1785 ( Gurie ?Olsdtr? d. ?? ) barn: Bertel * 6/9 1830

g: III 12/1 1832 m. enken Kari Eriksdtr 60 år Tunge

” etter Kield Monsen bone på Låvaas

 

1838  ( l.nr.  110 ) og 1850  ( l.nr. 354 A ):  Ole Andreas Olsen død 22/5 1866

gift 24/8 1841 med Birthe Serine Ommundsdtr. Stokke død 9/9 1853 barn: Berthe Olene * 1/2 1843 Nedre Tasta

Berthe Marie * 2/2 1846

Malene * 27/9 1848 g. 14/5 1868 m. Severin Th. Rasmussen * 1844 Hinna (29-35) Berthe Karine død 20/1 1850 3 uker gmmel

Ole Bertinius * 14/5 1852

1865 Ole Andreas enkemann, Malene forestår husholdningen, Ole Bertinius Gjertine O. Tobiasdtr * 1852 fosterbarn

Ole Hansen  54 år Etne dreng Karen Knudsdtr 46 år Etne tj.pige

2 hester, 9 kveg, 11 får utsæd: 1/8 t. rug, 3/10 t. bygg, 6 1/2 t. havre 4 t. poteter

 

24/ 7 1869 skjøte til Ole Bertinius Olsen

1875: Ole Bertinius Olsen  ugift, død 7/4 1934

Tollef Villumsen g. m. Ane Olsdtr, Vigesaa

+ tjenestepiken Marie Theodora Tollefsdatte * 10/2 1851 Bjerkreim ” ” 1 hest, 4 kyr, utsæd 3/19 t. bygg, 2 1/2 T havre. 3 t. poteter

g.   19/10  1876  i Frue m. Marie Theodora, død 6/7 1932 barn 1 Bertha Serine I * 27/12 1876 død 29/6 1877

Ane  tvill * ” ” 26/6 1877 Berthe Serine  II  * 7/5 1878 ” 25/11 1884 Anna Caroline * 24/7 1880

Ole Andreas   * 9/11  1882 fors.. barn nr. 6

 

29 – 34 side 2

 

barn 6 Tollef * 31/8 1884

Berta Serina III * 16/5 1886 g. 15/5 1909 m Ingolf Skjæveland * 1888 Stvgr kjører Tomine * 27/7 1888 g. 14/3 1914 m. Hans Nicolai Olsen *1882 Stvgr sjøm.

Ole Magnus * 7/11 1890 Oskar Wilhelm 4/2 1983 Beate Marie * 19/12 1894

12 Maria * 6/6 1897

* * * *

1875 Husmannsplass med jord:

Thorbjørn Thorbjørnsen enkem. * 1802 Hinderå død 27/1 1892

Rasmus Hansen husm. på Høie g. m. Siri Nielsdtr barn Sissel og Niels * 14/4 1818

g. m. 6/11 1827 m. Sissel Rasmusdtr *3/11 1811 død 5/4 1869

barn: Anna Maria * 5/3 1832 g. 12/4 1852 m. Tormod Rasmussen * 1827 Nyvold Taletta* 6/1 1835  g 23/9 1853 m. Ole Kittelsen * 1824 Ueland, møller John * 7/1 1842 død ??

Rasmus * 2/8 1844

Karen Elisabeth * 26/7 1847 g, 14/12 1876 m. Ole Olsen Eide * 1826 Sand matros Tobias   * 10/9 1850 død 19/1 1851

John Tobias * 29/7 1852 Søren 23/11 1856

1875 Torbjørn, Tobias ( hjelper faderen )

Karen Østensdtr * 1824 Hjelmeland tjenestepige

1 hest, 1 ku, utsæd: 1/5 t. bygg, 1 t. havre, 1t. poteter

 

1891 Torbjørn føderådsmsnn med kapital , Kari Østensdtr styrer huset for husbonden

 

* * * * *

1900: Ole B. og Maria

m/ 6 hj.værende barn: Ole A. Berta, Tomine, Ole Magnus, Beate, Maria

 

12/4 1917  skjøte til  Ole Magnus Olsen føderåd til Marie Theodora og Ole Bertinius

Hans Knudsen, Sunde

Ole Magnus g. 18/6 1921 m. Sikke Gurine Knudsen Sunde  *  9/3  1900 barn: Margot * 3/1 1922 g. m. Bjarne Handeland * 1916 Tjensvoll

Jenny Kristine * 23/1 1924

Odd * 10/4 1925

Anna * 5/4 1928 g. 3/1 1948 m. Per Arvid Sundheim * 1925 Herdla handelsbetj Randi og Knud * 2/5 1930

 

Skattemanntall 1950

Sikke og Ole Magnus,  Odd gårdsarbeider Randi fajansearb. og Knud tømmermann

 

1953:  Odd  Olsen, ugift 60 da. derav 55 da. dyrket mark. 8 kyr, kalver, 2 hester, 60 høns

Hovedbygning 1836

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder