29 57
<br /> 29 – 57 Aasmund Ramsfjeld ” Lunden nedre” 45 øre

 

29 – 57 Aasmund Ramsfjeld ” Lunden nedre” 45 øre

 

 

 

 

 

 

I______________________

20/10 1894 skjøte fra ordfører Olaus Eskeland på Frue sogns kommune til Gustav Knudsen ( 29 – 11 )

 

8/6 1895 skjøte til Gustav Enoksen ( 28 – 1 )

 

 

Erik Iversen * 1783 Fjeldberg, tøm.m. g. m. Thalette Iversdtr. * 1797 Randaberg

16/12 1899 Annanius Eriksen Leigvold gbr og rentenist * 1840 Stvgr. død 16/12 1905 F.tell 1900:   ( 1865 matros ) gift med Gurina Iversdtr. *  1840

 

Niels Paulsen  *1850 smed  g. m. Maren Gurine Knudsdtr * 1851 Fin. barn  Rakel  *  16/7 1881 Gabriel * 7/1  1884

11/4  1908:  Gabriel Nielsen  forpakter  g. m. Rakel Endresdtr * 1889 barn Konrad * 3/6 1914 død 29/7 1915

Gabriel * 20/8 1919

 

Nils Ommundsen Ramsfjeld * 1852 g. m. Ingrid Larsdtr. * 1852

1910 ? tingl. 29/12 1921 Aasmund Ramsfjeld * 17/12 1881 Hjelmeland  gartner gift med Laurentze Stokkedal * 24/9 1888 Vats

barn Nils * 26/9 1913 Tasta

Johannes * 12/11 1916 gartner g. m. Gunhils Aasland * 10/10 1928 barn: Reidun * 8/8 1950 29 – 242 ”Granlund”

Ingrid Sofie * 5/6 1920

Elen Gurine * 23/2 1923 g. m. Ole Lauvås Haugen * Stvgr. elektr.

 

Bruket var nabo til Heimlund og i 1927 avsto Ramsfjeld grunn til Heimlunds påbygg 1950-tallet: Aasmund og Laurentze, og datteren Ingrid Sofie, frisørdame

11 da dyrket mark, hovedbygning 1813, ku og høns

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder