29 33
<br /> 29 – 33 og 56 ”Slemdal” l

29 – 33 ( + 56 ) Alfred Haaland ”Slemdal” L,nr. 109A – 350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I_______________________

Torgier Torgiersen  gift med Gjøa Jonsdatter 6 barn : nr. 4 Torgier III *  x/6 1707 Torgier  III T gift 23/8  1722  med Marta Jacobsdatter 4  barn:  nr. 3: Olle  *  16/9  1729 Olle Torgersen g. 17/10 1758 m. Anna Andersdatter 5 barn: nr. 3: Svend * 19/11 1769

Svend Olsen g. 27/3 1798 1801: bonde på NT, – død før 1825 ( 29 – 23 )

g. 19/1 1798 m. Maren Bellestdatter Stokke * 1778 død 5/10 1849 1826: Maren, enke barn: Anna Karina * 3/2 1799 tv.

Torgier * 16/2 1800 g. m. Elen

Bellest * 4/4 1802 g I 21/10 1823 m. Marie Pedersdtr * 1797 død 28/4 1845

g. II 19/6 1846 m. Guri Ramusdtr * 1803 Auestad

Anna * 16/9 1804

Ole Andreas * 19/12 1805 g. 1/4 1830 m. Martha Olsdtr * 1807 Tjensvoll Svend * 6/6 1808 g. 15/12 1842 m. Ane Olsdtr * 1814 Åmøy

Gunhild * 19/5 1811 g. 14/10 1841  m. Jan Olsen  *1816 Jelsa Ane Marie * 15/1 1815

Karen * 10/4 1823 g 27/3 1851 ?????

* * * *

 

Niels Rasmussen   * 1776 ( 1801: husm.  på Ø.T)   g. m enken Marthe Jacobsdtr +1845 barn:   Ommund  * 26/7 1801  g. I m. Karen Enersdstr g. II m. Birthe Malene Olsdstr.

Rasmus  * 12/4 1803 +, Jacob I * 22/4 1804 +,

Elen  26/12 1805  g. m. Torger Svendsen Niels * 25/9 1808 + 13/2 1810

Jacob II  * 13/1 1811  g, m. Ingeborg Margrethe Abrahamsdtr Dus.

barn: Niels   * 16/1 1835, Anton Christian * 15/7 1838 Elen Maria  * 7/3  1841 Joachim * 30/7 1842

Rasmus  *  11//  1813  + 3/8 1850   g. 11/3 1834 m. Elen Larsdtr

barn:  Niels  *  17/3  1834,  Lars  * 21/8 1837, Martin * 27/1 1841

 

1838: ( 109A ) Torgier Svendsen g. I 30/9 1828 m. Elen Nielsdatter * 26/12 1805 Dusevig

barn: Svend * 7/9 1829

Samuel Gabrielsen g. m. Berthe Iversdtr Kleppe

g. II 29/8 1837 Klepp m. Grethe Samuelsdtr * 28/1 1810 Klepp + 18/19 1875  enke i 1865 barn: Torger * 25/12 1838

Birthe Karine * 29/3 1841 Maria * 3/4 1843

Samuel * 19/8 1846 Tomas * 20/1 1850

 

 

forts

 

 

11/3  1847  skjøte til Lars Larsen, lodbruger g.  m. ?…….. ? Olsdtr

1850 / 1865 ( 350 ) Ole Larsen, selveier * 29/4 1821 Ø.Tronæs, Høyland

g.  18/10 1847  Dom  m.  Agnette Marie  Johannesdtr * 1816 Sveio død 14/7 1881

+ barn:   Cecilie  Laura   * 9/9 1848 Tasta Johanne  Olava   * 18/10 1850 ”

Ole Mandius * 31/3 1853 ( se 29 – 52 ) Anne  Marie * 23/12  1855

Lars Christian * 15/6 1859 død 25/3 1861 Lotte Christine * 4/2 1863

1865:   1 hest,  4 kveg,  1 svin  utsæd:  4/10 t. bygg,  3 t. havre  3 t. poteter 1875 Ole  og Agnette,  hj.v. barn Cecilie og Lotte Ole Mandius frav. matros

1 hest 3 kveg 1 svin, utsæd: 2/5 t. bygg, 1 1/2 t. havre 5 t. poteter Matrikkel  1886 Ole Larsen skyld 1 m. 4 øre

Henrik Høiland g. m. Martha Knudsdtr Helvig adr. Pedersdalen

1906 ?   Hans Høyland   *  4/2 1879  Stavanger, sjømann

Knud Olsen Lagerhus g. m. Bertha Thormodsdtr

g. m. Giske Marthine * 12/1 1881 Sand

barn. Henriette * ¾ 1905 Sand

Hilda Gunhild * 19/1 1908 Suldalsgt. Stavanger Knud Bertram   *  22 /10 1910 ”

 

Daniel Rasmussen Rosnæs hm.  g. m. Mette Olsdtr

7/9 1907   Ole Rosnes * 27/1 1871 Aske Rennesøy

makeskifte Hans Høylands anparter br. 33 og 56 Oles eiendom br.nr 2580 Suldalsgaten 4

Østen Sjursen Ydstebø str.s.  g. m. Johanne Marie Thormodsdtr

1910:  ” ” : g. m. Serine * 8/12 1869 Rennesøy, 3 barn Kirkebakken 25, agent for Høiland meieri

barn: Dagny * 15/4 1900, Østen 3/11 1901, Sigrid * 28/2 1907 alle Stvgr

 

Eilif Andersen Vold gbr. g. m. Pauline Olsdtr ( Rennesøy )

1910 Aksel O. Vold, * 9/12 1876 ugift gartner

 

Ole Nilsen Eltervåg hm.  g. m. Kari Poulsdtr.

” Kornelius Olsen folgem. * 22/12 1834 g. m. Anna Kristine * 27/8 1835 begge Rennesøy – folgefolk

 

 

12/4 1914 skjøte til Ole Heng

 

– 33 og 56 ”Ole Larsens minde”

 

 

8/ 4  1893  utskilt fra bruk 33 m.skyld 13 øre

 

Knud Kristoffer Heng, g.br g. m. Gunhild Olsdtr 12/5 1914 skjøte til Ole Heng * 3/12 1870 Strand

kone Elise * 24/6 1877 Bergen

barn: Anna * 8/1 1906 Stavanger

Gunhild  * 11/2 1912  Tasta forts

 

 

Peder Laurits Håland g. m Guri f. Nilsen

16/4 1929  skjøte fra Elise Heng til Alfred Håland * 18/2 1903 Saudagt, Stvgr

Ole Olsen, gårdm. Ånestad  g. m. Anna Mikalsdtr

g. 1928   m. Alma Aanestad * 18/7 1905 Varhaug barn: Gunvor * 18/6 1929

Alf * 22/2 1931 Harald * 8/2 1933

Skattemanntall 1950: Alma og Alfred

1950-tallet: 25 da. derav 19 da dyrket, 5 kyr, kalver , hest og høns

 

i 1929 ble bruk 33 slått sammen med bruk nr. 56 ”Ole Larsens Minde”

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder