28 32
<br /> 28 – 32 Anton Ree

 

 

 

 

28 – 33

28 – 32 Anton Ree

( 282 D – 307 B – 319 C

 

1838 eier Jacob Jacobsen 1850: sønnen Erik

1875: Knud Knudsen husm. og stenarb. * 1786 Vang

g. .m Ingeborg Olsdtr * 1796 Strand

Matr. 1886 eier Gabriel Hansen m.skyld 1 m. 14 øre

 

Matrikkel 1838. eier Mons Olsen ( se bruk 29 )

” ” 1850: ” Lars Torstensen ( se bruk 29 )

 

Thore Rasmussen g. m. Ragnhild Svendsdtr Lille Vatne

18/12 1860 Thore Thorsen Vatne *13/3 1817. ( nr, 7 av 9 barn ) tømm. prep. Stvgr Museum

Njell Svenson g. m. Mari Toresdtr Kylles

” ” g. 17/6 1840 m. Ingeborg Marie. Njellsdtr Oftedal* 1820 Kylles Høiland barn:  Thore *  1843 Høiland søf. Christine * 1857 Stvgr

Marie *  1852 ”   ” Marthe Marie * 22/5 1869 Tasta 1875:  adresse: Pedersdalen br.nr. 1163, tømmermann

 

Hans Einersen G. I 26/11 1822 m. Margretha Gudmestad ( 1799 – 1875 )

Auksjonsskjøte  30/10  1861 9 barn, nr. 8: Gabriel

F.tell 1865: Gabriel Hansen Tastad selveier og tømmermann * 9/8 1837 Re, Time

g. I 14/4 1862 i Frue m. Ingeborg Marie Johannesdatter * 1840 Stvgr. død 7/12 1866 barn  1  Johan Mandius I  * 16/6  1864 død 12/10 1864

” ” barnløse, 6 får utsæd: 1 tønne havre, 1 1/2 t. poteter

 

Jacob Nilsen *1811, død 10/6 1889 g. m. Margrethe Abrahamsdtr. * 1813 Klepp død 12/10 1888

Barn: Stine, Ole Gabriel * 19/7 1856 Tasta

F.tell. 1875:   gift II  2/4 1868 med  Stine Jakobsdatter  * 20/1 1847 ( bruk 28 – 46 ) barn: 2 Hans * 28/11 1868

3 Hans Mandius *7/12 1871 død 12/3 1874

4 Johan Mandius * 23/10 1874  + 16/21940 g. 17/11 1901 m. Petra B.Jacobsdtr ( 28 5 Margrethe * 22/3 1877 død 8/3 1888

6 Hans * 12/12 1879 poatbud/ posteks. g. m.Bertha Torbjørnsdtr. * 1881 Stvgr barn:  1   Hans Gunleiv  * 21/4 1904 2 Torstein * 4/5 1905 ?

3  Sigrid  *  15/2  1907 4 Magnhild * 12/12 1909 død

5 Brynhild * 31/10 1911 6 Magnhild II * 30/4 1914

7 Hilda * 19/9 1916

” ” 1910 Thorsesesmuget 1, 1950: 28 – 145 “Sjåheim”

7 Markus * 30/7 1882

  1. Gabriel Gustinius * 15/4 1885 malerm. g. 18/12 1912 m. Borghild Eide * 1891 ? barn: 1  Gabriel  * 11/7  1913 4  Leif 1/2 1919

2  Astrid  * 2/10 1914 5  Gyda  5/3 1921 3 Signe * 17/1 1917 alle Tasta

  1. Severine Margrethe * 7/3 1887

 

1875: 1 hest, 3 kyr, 8 får utdsæd: 3/4 tønne bygg, 1 1/2 t. havre, 2 t. poteter

forts.

 

28 – 32 side 2

 

1875 leieboer:

Lars Johnsen * 1836 Moster stenarb. g. m. Anna Christoffersdtr * 1846 Tysvær barn:  Ingeborg * 1869  ,  Johan  * 1871 Hgsd. Kristian Seriver * 7/4 1876 Tasta

 

1891 Gabriel og Stine hj.v. barn: Hans, Markus, Gabriel og Sverine Familien tilhørte Evangelisk Lutherske trossamfunn

 

1900:   Gabriel   død 7/2  1901, konen Stine Jakobsdtr. * 1847 i Hetland død 10/3 1937 hjemmeboende barn Margrethe * 22/3 1877

Hans, * 12/12 1879 korporal ( 1950: 28 – 145 )

Gabriel Gustinius * 15/4 1885 g. 1912 i Frue m. Borghild Severine  Margreta   * 7/3  1888 1950: 28 – 91

Markus * 30/7 1882

 

25/1 1902: uskiftebrev til enken Stine Hansen Re

1910: bor på bruk 91 sammen med sønnen Gabriel * 15/4 1885, maler 1909 Gabriel Gustinius overtar en halvdel av bruket = 28 – 91

28 23/1 1913 skjøte til Johan  Mandius  II  Ree  ( USA 1892 – 1901 ) død 16/2 1940 g. 7/11 1901 Petra Bertine Jacobsen * 5/5 1879 ( 28 – 45 )

barn:  Gabriel,   * 16/8  1902 1920: fyrbøter, Sigurd * 20/5 1908

Jakob * 3/1 1911 Stener * 19/4 1906 Bjarne * 29/2 1913

Anton * 6/11 1914 g. m. Edith * 19/11 1916 Stvgr Otto * 16/12 1916 død 4/1 1838

Inga * 9/7 1919 g. 15/12 1943 m. Hans R. Husebø * 1914 Stvgr styrm. Gabriel * 22/10 1922

 

1941?? Uskiftebev. til enken Petra Bertine . Ree –

1950 bor hun på 28 – br.nr. 145 ”Sjåheim” hos sønnen Hans.

 

1950: Gabriel Ree g. m. Gjertrud * 1827 (Østlandet ?) driver bruket for moren

56 da. 8 kyr, hest 40 høns 8 griser Driftsbygning 1914 Våningshus ca. 1950

 

Enok T. Kommedal g. m. Anne Malene Abelsdtr ( 28 – 1 ) 6/3 1953 skjøte til Anton Ree, kontorist gift med Edith, * Kommedal 19/11 1916

 

Anton drev ikke gården selv men forpaktet den bort, først til broren Gabriel som flyttet til Østlandet senere til Pauline og Gerhard Hjelm og Aksel Høyland

 

I 1972 ble den solgt til Stavanger kommune, men i 1979 fikk Leif Egeland, ved makeskifte, overta en del av gården.

 

I 2006 solgt til Tastarustå Utbyggingsselskap og lagt ut til boliger og idrettsanlegg

 

* * * *

Bruk 33 er ikke tatt med i noe panteregister. men var i 1886 eid av Gabriel Hansen

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder