28 28
<br /> 28 – 28 Håkon Stangeland ”Eriksminde”

28 – 28 Håkon Stangeland ”Stølhagen”

 

 

 

 

 

 

1/3 1884 selger Andreas Marcelius Marthinsen  et utmarkstykke av sitt bruk  28 –  63 til Lever Sivertsen * 1837 Sauda ( se bruk 27 )

 

22/9 1888  skjøte til   Tomas  Leversen   * 1866  ( se bruk 27) skyld 0 mark 6 øre

g. 28/9 1895 m. Anna Kristine Andreasdatter Hodnefjeld * 21/12 1873 ( 28 – barn. Berta Helene * 25/5 1896

Lars Sverre * 22/6 1898 g. m.. Sigtrud Idsø ( 28 – 27 ) Andreas * 24/6 1900 død 23/3 1901

Kristine * 3/2 1902 g. 8/8 1925 m. Ommund Samuelsen * 17/1 1900 9 barn adresse: 28 – 43

 

1900: bruk 27og 28 er slått sammen? og eid av Tomas, 1910 opphold i USA Skjøte 5/11 1935 Lars Sverre Leversen

Olai Olson Stangeland 1847- 1923 g.m. Berta Elisabet Hansdtr 1848- 1922

11 barn,  nr 2:  Hans,   nr. 6:  Ola * 28/11 1881 (flyttet til Tasta?)

1928  ( ikke tinglyst ) Hans Stangeland  *  29/10 1871 Klepp 1910: forpakter Egenæs 75A

Rasmus Rasmussen Lea * 1852 g. m. Berta Talette Johannesdtr 7 barn, nr. 5: Beate

gift 1908 m. Beate Rasmusdtr Lea * 20/7 1885 Høiland Herman Beer ? 25/8 1905 ? Stvgr ?

Olaf   *  8/11 1911 Madla Borgny *28/6 1921 Madla Randi Tordis * 5/10 1913 Lisabet * 10/5 1928 “” Håkon * 5/11 1917 ( døpt i Stvgr 12/12 1917 )

 

Skattemanntall 1950: Hans og Beate og datteren Borgny bor på 28 – 74 ”Eriksminde”

som de kjøpte på auksjon av lensmann Husebø etter Baard Ellingsen ca. 1928

 

1955: Håkon Stangeland * 5/11 1917 Madla, g.br. og tøm.m.

Laurits g. m. Olava Skjæveland

g. m Kari Marie Skjæveland * 1/1 1918 Bryne ? barn: Berit * 8/12 1943

Oddbjørg  * 29/12 1953

 

30 dekar dyrket mark, 4 kuer, hest, 100 høns, griser , lå i området Gjerdeveien Tastarustå skole 1989 solgt til Trelastkompaniet / Gann Tre til utbygging og friområde

Flere artikler fra samme kategori: Folk og Gårder